Beslut om nyemission av preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2016 samt årsstämma den 11 maj 2017. Teckningstiden löper fram till 30 oktober 2017. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden.

Preservia Hyresfastigheter tecknar avtal med Scandinavian Property Group om att utveckla bostäder vid Bålsta station

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har idag tecknat avtal med Scandinavian Property Group ("SPG") om att utveckla bostäder i området Väppeby 7:18 m fl, tillika Preservias befintliga Bålsta-projekt. 


Offentliggörande av utfall av nyemission av preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") offenliggör idag utfallet av genomförd nyemission av preferensaktier. Bolaget har slutfört en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2016 samt årsstämma den 11 maj 2017.


Offentliggörande av noteringsdatum för Preservia Hyresfastigheters preferensaktier

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") preferensaktie har blivit godkänt för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 9 juni 2017 och kortnamn kommer att bli PHYR MTF PREF.Offentliggörande av utfall av Preservia Hyresfastigheters preferensaktieemission

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har slutfört den emissionen av preferensaktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 1 oktober 2016. Teckningstiden löpte från den 8 december 2016 till den 31 mars 2017. Totalt antal preferensaktier som kommer emitteras är 143 759 stycken. Emissionen tillför Bolaget ca 14,3 MSEK före emissionskostnader.Preservia Hyresfastigheter bokslutskommuniké januari - december 2016

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2015

JULI - DECEMBER 2016

  • Nettoomsättning för perioden 0,04 (0,0) MSEK 
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,1 (-1,4) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (-3,7) MSEK
  • Kassaflöde -0,2 (0,2) MSEK
  • Resultat per aktie 0,53 (-743,20) SEK

JANUARI - DECEMBER 2016 

  • Nettoomsättning för perioden 0,04 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,2 (-1,7) MSEK 
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-3,9) MSEK
  • Kassaflöde -0,2 (0,6) MSEK
  • Resultat per aktie -1,05 (-782,40) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st.


Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Styrelsen i Preservia Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en emission av preferensaktier.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: