Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag

Precio Fishbone etablerade 2013 ett utvecklingscenter i Ho Chi Minh City i Vietnam tillsammans med det danska bolaget Incubes. Satsningen har varit mycket lyckosam och utvecklingscentret är centralt för framgångarna med de mjukvaruprodukter som Precio Fishbone utvecklat under de senaste åren. Bolaget i Vietnam har idag 45 anställda och är en integrerad del av våra team för produktutveckling och förvaltning av produkterna Omnia, NGO online och Kaskelot.

Mot bakgrund av den betydelse som utvecklingscentret i Vietnam har för Precio Fishbone har bolagets styrelse den 30 juli 2018 beslutat att utnyttja möjligheten att förvärva Incubes minoritetspost på 15 % av aktier och kapital. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MSEK och tillträdesdag är den 1 juli 2018. En tilläggsköpeskilling på maximalt 2,5 MSEK kan komma att betalas ut under en tre-årsperiod från tillträdesdagen beroende på om ett antal villkor uppfylls.

Förutom den strategiska betydelsen av att dotterbolaget i Vietnam blir helägt kommer förvärvet innebära beräknade kostnadsbesparingar på cirka 1,5 MSEK årligen under fyra år.

Stockholm den 30 juli 2018

Styrelsen

För ytterligare information kontakta Bengt-Åke Älgevik, styrelsens ordförande 070-873 18 38.

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 klockan 8:30. Kontaktperson Christer Johansson 073 078 80 40.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representations-kontor i London och Ottawa. Totalt är drygt 220 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier.

www.preciofishbone.se

Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019.


KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%).
 • Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie (0,64).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,80 kr per aktie (1,20).

Precio Fishbone AB (publ) kallar till årsstämma.

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 17:00, i bolagets kontor Sveavägen 165, Stockholm.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2018

Kvartalet oktober - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 mkr (55,8).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,4 mkr (6,1).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,9 % (11,0%).
 • Resultat efter skatt blev 6,4 mkr (4,3).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,70 kr (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4 mkr (8,1) vilket motsvarar 0,92 kr per aktie (0,88).

Helåret januari - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 227,2 mkr (198,2).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,6 mkr (17,5).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (8,8%).
 • Resultat efter skatt blev 18,4 mkr (10,9).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 2,00 kr (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 25,0 mkr (15,5) vilket motsvarar 2,73 kr per aktie (1,69).
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2018 besluta om en utdelning på 1,80 (1,20) kronor per aktie.

Malmö stad väljer Precio Fishbones Omnia Intranet för sitt nya intranät

Malmö stad väljer Precio Fishbone som samarbetspartner och leverantör av sitt framtida Intranät.

 Precio Fishbones produkt Omnia Intranet kommer att utgöra en viktig komponent i stadens digitala arbetsplats.

- - Oerhört spännande att få vara en viktig del i Malmö stads digitalisering, säger Anders Henning, affärsområdesansvarig på Precio Fishbone Malmö.Omnia Intranet - bästa intranätprodukt i global utvärdering för andra året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia Intranet är för andra året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365. Dessutom får produkten återigen utmärkelsen Intranet Choice Europe.


KVARTALSRAPPORT Juli - september 2018

Kvartalet juli - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 mkr (39,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (2,0).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,9 % (5,0%).
 • Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (1,0).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,35 kr (0,11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 mkr (1,0) vilket motsvarar 0,49 kr per aktie (0,10).

Niomånadersperioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,6 mkr (142,4).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,2 mkr (11,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,6 % (8,0%).
 • Resultat efter skatt blev 11,9 mkr (6,7).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,30 kr (0,73).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 16,2 mkr (7,5) vilket motsvarar 1,81 kr per aktie (0,82).

PRECIO FISHBONE AB (publ) KVARTALSRAPPORT April - juni 2018

HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2018

Kvartalet april - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,6 mkr (51,0).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,2 mkr (4,8).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,5 % (9,4%).
 • Resultat efter skatt blev 4,3 mkr (2,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,46 kr (0,26).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,2 mkr (1,9) vilket motsvarar 0,68 kr per aktie (0,20).
 • Utdelning om 1,20 kr (1,15) per aktie har verkställts.
 • Ramavtalsupphandling med Energimyndigheten vunnen

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär