Precio Fishbone Bokslutskommuniké 2019

PRECIO FISHBONE AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari - december 2019

Kvartalet oktober - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 69,8 mkr (64,6).
· Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,5 mkr (8,4).
· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,7 % (12,9%).
· Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (6,4).
· Vinst per aktie efter skatt blev 0,60 kr (0,70).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,7 mkr (8,4) vilket motsvarar 0,84 kr per aktie (0,92).


Helåret januari - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 244,3 mkr (227,2).
· Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,3 mkr (25,5).
· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,3 % (11,2 %).
· Resultat efter skatt blev 19,0 mkr (18,4).
· Vinst per aktie efter skatt blev 2,02 kr (2,00).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 29,2 mkr (25,0) vilket motsvarar 3,18 kr per aktie (2,73).
· Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2019 besluta om en ordinarie utdelning på 1,80 (1,80) kronor per aktie.
· Därutöver avser styrelsen föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2019 besluta om en extra utdelning på 0,20 (0,00) kronor per aktie.

Christer Johansson, VD, 073-078 80 40

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och Ottawa. Totalt är 260 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Företaget är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Markets regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Erik Penser Bank kan kontaktas på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.


www.preciofishbone.se

Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Tisdagen den 9 juni 2020 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:Delårsrapport januari - mars 2020

Under 2020 års första kvartal har vi haft en omsättningsökning på nära 8 % och ett EBITA-resultat i nivå med förra årets första kvartal. Kvartalet har påverkats av covid-19 pandemin under slutet av perioden men i begränsad omfattning. Påverkan kommer vara större under kommande kvartal men slår mycket olika mot olika delar av vår verksamhet.


Kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Omnia får utmärkelsen Intranet Choice Europe för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia utnämns för tredje året i rad till Intranet Choice Europe av analysföretaget Clearbox.


Omnia - i toppen av global utvärdering av intranätprodukter för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia är för tredje året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365.


KVARTALSRAPPORT Juli - september 2019

Kvartalet juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 50,2 mkr (48,4).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,8 mkr (4,8).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,5 % (9,9%).

· Resultat efter skatt blev 2,4 mkr (3,3).

· Vinst per aktie efter skatt blev 0,26 kr (0,35).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,3 mkr (4,5) vilket motsvarar 0,57 kr per aktie (0,49).

Niomånadersperioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 174,6 mkr (162,6).

· Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,8 mkr (17,2).

· Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,2 % (10,6%).

· Resultat efter skatt blev 13,1 mkr (11,9).

· Vinst per aktie efter skatt blev 1,42 kr (1,30).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 21,5 mkr (16,2) vilket motsvarar 2,34 kr per aktie (1,81).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted