Precio Fishbone AB (publ) offentliggör sin årsredovisning för 2018.

Bolagets årsredovisning finns nu för nedladdning på vår hemsida www.preciofishbone.se. Den som önskar få årsredovisningen tillsänd per post kan rekvirera denna under adress Precio Fishbone AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro alternativt via mejl till info@preciofishbone.se.

Stockholm den 16 april 2019

Styrelsen

Kontaktperson: Kjell Sandin, 010-483 81 88.

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också ett representationskontor i London och Ottawa. Totalt är cirka 230 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Partner inom fem områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration, Data Analytics och Cloud Platform.

Företagets B-aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och likvidtetsgarant för bolagets B-aktie. Ceritified Adviser kan nås på telefon 08-463 83 00 samt per mejl certifiedadviser@penser.se

www.preciofishbone.se

Precio Fishbone tecknar långsiktigt avtal med TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Precio Fishbone har tecknat avtal avseende agilt utvecklingsteam för att utveckla och förvalta TLV:s ärendehanteringssystem.


Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019.


KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%).
 • Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie (0,64).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,80 kr per aktie (1,20).

Precio Fishbone AB (publ) kallar till årsstämma.

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 17:00, i bolagets kontor Sveavägen 165, Stockholm.BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2018

Kvartalet oktober - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,6 mkr (55,8).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,4 mkr (6,1).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,9 % (11,0%).
 • Resultat efter skatt blev 6,4 mkr (4,3).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,70 kr (0,46).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4 mkr (8,1) vilket motsvarar 0,92 kr per aktie (0,88).

Helåret januari - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 227,2 mkr (198,2).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,6 mkr (17,5).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (8,8%).
 • Resultat efter skatt blev 18,4 mkr (10,9).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 2,00 kr (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 25,0 mkr (15,5) vilket motsvarar 2,73 kr per aktie (1,69).
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2018 besluta om en utdelning på 1,80 (1,20) kronor per aktie.

Malmö stad väljer Precio Fishbones Omnia Intranet för sitt nya intranät

Malmö stad väljer Precio Fishbone som samarbetspartner och leverantör av sitt framtida Intranät.

 Precio Fishbones produkt Omnia Intranet kommer att utgöra en viktig komponent i stadens digitala arbetsplats.

- - Oerhört spännande att få vara en viktig del i Malmö stads digitalisering, säger Anders Henning, affärsområdesansvarig på Precio Fishbone Malmö.Omnia Intranet - bästa intranätprodukt i global utvärdering för andra året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia Intranet är för andra året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365. Dessutom får produkten återigen utmärkelsen Intranet Choice Europe.


KVARTALSRAPPORT Juli - september 2018

Kvartalet juli - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 mkr (39,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (2,0).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,9 % (5,0%).
 • Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (1,0).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,35 kr (0,11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 mkr (1,0) vilket motsvarar 0,49 kr per aktie (0,10).

Niomånadersperioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 162,6 mkr (142,4).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,2 mkr (11,4).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,6 % (8,0%).
 • Resultat efter skatt blev 11,9 mkr (6,7).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 1,30 kr (0,73).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 16,2 mkr (7,5) vilket motsvarar 1,81 kr per aktie (0,82).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär