KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 55,5 mkr (51,7).
  • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,3 mkr (4,6).
  • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (9,0%).
  • Resultat efter skatt blev 4,4 mkr (3,3).
  • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,64 kr (0,49).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,9 mkr (4,7) vilket motsvarar 0,64 kr per aktie (0,51).
  • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 kr per aktie (1,15).

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 klockan 11:30.

Kontaktperson:
Christer Johansson VD
073-078 80 40

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk.

Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

Precio Fishbone AB är ett ett it-konsultföretag med cirka 220 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. I London och Ottawa finns dessutom försäljningskontor. Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl egenutvecklade produkter som paketerade och skräddarsydda it-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder.

Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom Cloud Productivity, Collaboration and Content, Application Development och Application Integration. Bolaget är dessutom Silver Partner inom området Data Analytics. Vi är också EpiServer Premium Partner. Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt inom den offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn står för 46 % av Precio Fishbones försäljning. Våra största kunder är statliga verk, myndigheter och större företag.


Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

Tisdagen den 9 juni 2020 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:Delårsrapport januari - mars 2020

Under 2020 års första kvartal har vi haft en omsättningsökning på nära 8 % och ett EBITA-resultat i nivå med förra årets första kvartal. Kvartalet har påverkats av covid-19 pandemin under slutet av perioden men i begränsad omfattning. Påverkan kommer vara större under kommande kvartal men slår mycket olika mot olika delar av vår verksamhet.


Kallelse till årsstämma

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Omnia får utmärkelsen Intranet Choice Europe för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia utnämns för tredje året i rad till Intranet Choice Europe av analysföretaget Clearbox.


Omnia - i toppen av global utvärdering av intranätprodukter för tredje året i rad

Precio Fishbones produkt Omnia är för tredje året i rad marknadens högst rankade intranätprodukt för SharePoint och Office 365.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted