PRECIO FISHBONE AB (publ) KVARTALSRAPPORT April - juni 2018

HALVÅRSRAPPORT Januari - juni 2018

Kvartalet april - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,6 mkr (51,0).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,2 mkr (4,8).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,5 % (9,4%).
 • Resultat efter skatt blev 4,3 mkr (2,4).
 • Vinst per aktie efter skatt blev 0,46 kr (0,26).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,2 mkr (1,9) vilket motsvarar 0,68 kr per aktie (0,20).
 • Utdelning om 1,20 kr (1,15) per aktie har verkställts.
 • Ramavtalsupphandling med Energimyndigheten vunnen


Energimyndigheten ger Precio Fishbone förnyat förtroende

Precio Fishbone har vunnit Energimyndighetens upphandling av systemutvecklingstjänster. Avtalet är exklusivt för Precio Fishbone och löper på 2+1+1 år med ett totalt beräknat värde på 56 till 60 MSEK.Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 15 maj 2018.


KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,5 mkr (51,7).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,3 mkr (4,6).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (9,0%).
 • Resultat efter skatt blev 4,4 mkr (3,3).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,64 kr (0,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,9 mkr (4,7) vilket motsvarar 0,64 kr per aktie (0,51).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 kr per aktie (1,15).


Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.


Bokslutskommuniké Januari - december 2017

Kvartalet oktober - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,8 mkr (52,8).
 • Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,1 mkr (5,3).
 • Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 % (10,0 %).
 • Resultat efter skatt blev 4,2 mkr (3,6).
 • Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,63 kr (0,54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,1 mkr (6,9) vilket motsvarar 0,88 kr per aktie (0,76).

Omnia Intranet - högst rankat av alla intranätprodukter i global utvärdering

Precio Fishbones produkt Omnia Intranet kommer på första plats i marknadens största rankning av intranätprodukter för SharePoint och Office 365. Dessutom får produkten utmärkelsen Intranet Choice Europe.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: