PowerCells bränslecellsteknik ska ge emissionsfria fartyg

PowerCell Sweden AB (publ) deltar, genom företagets norska joint venture Hyon AS, i ett projekt för att utveckla emissionsfria fartyg.

I Norge har Tröndelags fylkeskommun skrivit kontrakt med fem konsortier som har fått i uppdrag att utveckla utsläppsfria fartyg. Hyon, det joint venture som PowerCell grundat tillsammans med de norska bolagen Nel och Hexagon Composites, deltar i ett av de fem konsortier som blivit utvalda.

- Utvecklingsprojektet löper under två år och är ett kvitto på att Hyons erbjudande är attraktivt. Kontraktet innebär att vi genom Hyon kommer att kunna utveckla vårt nätverk samtidigt som det ger oss möjlighet att skapa kunskap och kundanpassa vårt produkterbjudande, säger Andreas Bodén, Director Sales & Aftermarket på PowerCell.

Sjöfarten har en mycket viktig roll för att knyta samman orter längs den norska kusten. I jämförelse med andra transportmedel kan sjöfarten mer än halvera restiden vilket är en anledning till att näringslivet förväntar sig att transportbehovet längs kusten kommer att öka. Samtidigt är dagens motorfartyg det transportmedel som genererar störst utsläpp per passagerarkilometer, vilket innebär en stor potential för att använda bränsleceller i den marina näringen. 

Utvecklingsprojektet är strategiskt viktig, men har en begränsad påverkan på bolagets resultat.

Läs mer:
www.hyon.no
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/jakten-pa-fremtidens-hurtigbat/

Göteborg 2018-04-16

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Bodén
Director Sales & Aftermarket, PowerCell Sweden AB (publ)
Phone: +46 (0) 73 910 37 07
Email: andreas.boden@powercell.se

Tomas Tronstad
Managing Director, Hyon AS
Phone: +47 936 50 766
Email: tomas.tronstad@hyon.no

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

PowerCells årsredovisning för 2018 nu publicerad

PowerCell Sweden AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2018 på sin hemsida.


Ökad försäljning samt förbättrat rörelseresultat i spåren på växande intresse för bränsleceller

Under det fjärde kvartalet 2018 ökade PowerCell Sweden AB (publ) sin försäljning till 28,1 MSEK jämfört med 15,8 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+78%). Samtidigt förbättrades även rörelseresultatet som för perioden uppgick till -11,1 MSEK (-17,4).
"Det fjärde kvartalet blev mycket bra och speglar det stadigt ökande intresset för vår teknologi och vårt kunnande", säger Per Wassén, vd och koncernchef för PowerCell.


Kallelse till årsstämma i PowerCell Sweden AB

Aktieägarna i Powercell Sweden AB (publ), org. nr 556759-8353, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Ruskvädersgatan 12 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00. Årsredovisningen för 2018 beräknas publiceras på bolagets hemsida onsdagen den 27 februari.


PowerCell och Robert Bosch träffar avsiktsförklaring avseende PowerCell S3 för fordonssegmentet

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med den tyska fordonsunderleverantören Robert Bosch GmbH, angående ett gemensamt utvecklingssamarbete inom fordonssegmentet vad gäller PowerCells bränslecellsstack för fordon, PowerCell S3 och Powercells bränslecellssystem. Parterna är också överens om att PowerCell skall börja leverera bränslecellsstackar till Robert Bosch GmbH för användning i Bosch prototyper för bränslecellssystem för fordonsindustrin.


PowerCell byter underleverantör till följd av 3M:s beslut om avslutad produktion

PowerCells underleverantör 3M har meddelat att de avser att upphöra medtillverkningen av MEA, en av de nyckelkomponenter som PowerCellsbränslecellsstackar bygger på. PowerCell har alternativa leverantörer ochtillräckligt med komponenter i lager för att bolaget skall bedöma risken förproduktions- och leveransstörningar som mycket liten.


Rapport för det tredje kvartalet 2018

Under det tredje kvartalet ökade PowerCell Sweden AB (publ) sin försäljning till 11 091 MSEK jämfört med 10 929 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+1,5%). Rörelseresultatet förbättrades från -12 745 MSEK till -10 688 MSEK.


Interim report third quarter 2018

During the third quarter 2018 sales for PowerCell Sweden AB (publ) increased to MSEK 11,091 compared to MSEK 10,929 for the same period last year (+1,5 %). Operating income for the period improved from MSEK -12,745 to MSEK -10,688.


PowerCells försäljning mer än fördubblades under det andra kvartalet 2018

Försäljningen för PowerCell Sweden AB (publ) mer än fördubblades under det andra kvartalet 2018 och ökade från 6,0 MSEK till 13,5 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år drivet av ökade kundaktiviteter och order. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19,3 MSEK (-18,0). 
"Medvetenheten om det akuta klimatläget ökar och det leder till ökat intresse för oss och våra produkter", säger Per Wassén, vd för PowerCell. "Samtidigt fortsätter vi arbetet med att strukturerat och stegvis bygga företaget för att bättre både kunna bidra till och ta till vara de möjligheter som den nödvändiga omställningen för med sig."


Sales for PowerCell more than doubled during the second quarter 2018

During the second quarter 2018 sales forPowerCell Sweden AB (publ) more than doubled from MSEK 6.0 to MSEK 13.5 compared to the same period last year, driven by increased customer activities and orders. Operating income for the period was MSEK -19.3 (-18.0).
"The awareness about the acute climate situation is increasing and driving interest in us and our products", Per Wassén, CEO of PowerCell said. "At the same time we continue our structured work to step by step build the company to be better able to both support and to benefit from the necessary transformation."


PowerCell har fått ytterligare order på bränslecellstackar från ledande underleverantör

PowerCell Sweden AB (publ) har fått ytterligare en order på bränslecellsstackar modell PowerCell S3 från samma ledande underleverantör inom fordonsbranschen som i april i år gjorde en första beställning av stackar av denna modell. Den nya ordern är värd drygt 10 MSEK och leveranserna beräknas ske under kvartal tre och fyra i år.


Wuhan Tiger avropar ytterligare 16 bränslecellsstackar av modell S2

PowerCell Sweden AB (publ) kommer under det tredje kvartalet i år att leverera ytterligare 16 stycken PowerCell S2 bränslecellsstackar till det kinesiska företaget Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company Ltd. Avropet görs från den order som Wuhan Tiger la i mars 2017 på bränslecellsstackar och bränslecellssystem till ett sammanlagt värde av 200 MSEK.


Wuhan Tiger to take delivery of an additional 16 PowerCell S2 fuel cell stacks

PowerCell Sweden AB (publ) will deliver an additional 16 PowerCell S2 fuel cell stacks to the Chinese company Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company Ltd, during the third quarter 2018. The delivery is part of the order placed by Wuhan Tiger in March 2017 for fuel cell stacks and fuel cell systems at a total value of 200 MSEK.


PowerCell har tagit emot en strategiskt viktig order från en global OEM inom automotive

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en strategiskt viktig order från en global OEM inom automotive avseende PowerCell S3 bränslecellsstackar och MS-100 bränslecellssystem för test och utvärdering. Ordervärdet uppgår till mer än 3 MSEK.


PowerCell has received a strategically important order from a global automotive OEM

PowerCell Sweden AB (publ) has received a strategically important order from a global automotive OEM for PowerCell S3 fuel cell stacks and MS-100 fuel cell system for testing and evaluation. The order value amounts to more than MSEK 3.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: