PowerCell presenterar delårsrapport

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Företaget beskriver ett fortsatt ökat kundintresse och ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper.

Kvartalets försäljningsinsatser och framgångsrika riktade nyemission, som innebar ett kapitaltillskott om 225 MSEK före emissionskostnader, bekräftar den förflyttning som PowerCell genomför: Från ett teknikorienterat uppstartsbolag med fokus på utveckling, till ett innovativt kommersiellt spjutspetsbolag med produkter designade för massproduktion. Kvartalets omsättning uppgick till 5 996 TSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med andra kvartalet 2016.

- Vi ser ett fortsatt ökat kundintresse och får ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper. De fortsatta värmerekorden som uppmätts runt om i världen påminner oss om att det är bråttom att ställa om till miljövänliga alternativ och att satsa på vätgas och bränslecellsteknik, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Under andra kvartalet har PowerCell presenterat en icke-bindande avsiktsförklaring med tyska myndigheter. Projektet, som heter AutoStack-Industrie, syftar till att utveckla PowerCell S3 som gemensam teknologisk plattform för tysk fordonsindustri. I projektet ingår bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen.

- Intresset för bränsleceller är växande och vi vill underlätta för kunder att gå över till miljövänliga alternativ. Under kvartalet har vi bildat ett joint venture med norska Nel ASA och Hexagon Composites för att utveckla integrerade vätgaslösningar och tillsammans skapa en "one-stop-shop" för kunderna, säger Per Wassén.

Genom intresseorganisationen Vätgas Sverige deltog PowerCell under Almedalsveckan i Visby där behovet av fossilfria transporter diskuterades intensivt.

- Vi gläder oss åt att politiker på regional och lokal nivå börjar ta initiativ till att göra övergången möjlig även i Sverige. Så har exempelvis Västra Götalandsregionen bidragit till att förverkliga den tankstation för vätgas som Mariestads kommun har byggt, säger Per Wassén och avslutar:

- Vi befinner oss i ett teknikskifte och genom vår plattformsstrategi, som bygger på produkter som lätt kan kundanpassas och användas i olika typer av applikationer, är vi  väl positionerade för att möta  den kommande tillväxten och därmed skapa värde för miljön och samhället liksom för kunderna och PowerCells aktieägare.

Göteborg 2017-08-18

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

PowerCell presenterar delårsrapport

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Företaget beskriver ett fortsatt ökat kundintresse och ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper.

Kvartalets försäljningsinsatser och framgångsrika riktade nyemission, som innebar ett kapitaltillskott om 225 MSEK före emissionskostnader, bekräftar den förflyttning som PowerCell genomför: Från ett teknikorienterat uppstartsbolag med fokus på utveckling, till ett innovativt kommersiellt spjutspetsbolag med produkter designade för massproduktion. Kvartalets omsättning uppgick till 5 996 TSEK, vilket är mer än en fördubbling jämfört med andra kvartalet 2016.

- Vi ser ett fortsatt ökat kundintresse och får ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper. De fortsatta värmerekorden som uppmätts runt om i världen påminner oss om att det är bråttom att ställa om till miljövänliga alternativ och att satsa på vätgas och bränslecellsteknik, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Under andra kvartalet har PowerCell presenterat en icke-bindande avsiktsförklaring med tyska myndigheter. Projektet, som heter AutoStack-Industrie, syftar till att utveckla PowerCell S3 som gemensam teknologisk plattform för tysk fordonsindustri. I projektet ingår bland andra BMW, Daimler, Ford och Volkswagen.

- Intresset för bränsleceller är växande och vi vill underlätta för kunder att gå över till miljövänliga alternativ. Under kvartalet har vi bildat ett joint venture med norska Nel ASA och Hexagon Composites för att utveckla integrerade vätgaslösningar och tillsammans skapa en "one-stop-shop" för kunderna, säger Per Wassén.

Genom intresseorganisationen Vätgas Sverige deltog PowerCell under Almedalsveckan i Visby där behovet av fossilfria transporter diskuterades intensivt.

- Vi gläder oss åt att politiker på regional och lokal nivå börjar ta initiativ till att göra övergången möjlig även i Sverige. Så har exempelvis Västra Götalandsregionen bidragit till att förverkliga den tankstation för vätgas som Mariestads kommun har byggt, säger Per Wassén och avslutar:

- Vi befinner oss i ett teknikskifte och genom vår plattformsstrategi, som bygger på produkter som lätt kan kundanpassas och användas i olika typer av applikationer, är vi  väl positionerade för att möta  den kommande tillväxten och därmed skapa värde för miljön och samhället liksom för kunderna och PowerCells aktieägare.

Göteborg 2017-08-18

För mer information, vänligen kontakta:
Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:45 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag, som utvecklar och producerar miljövänliga elkraftsystem för stationära och mobila kundapplikationer.

PowerCell har utvecklat ett modulsystem av bränslecellsplattformar, som drivs av ren miljövänligt producerad vätgas där enbart el, värme och vatten är utsläppen.  Bränslecellerna är också designade för att klara reformerad vätgas från exempelvis biogas, naturgas, biodiesel eller standard diesel. 

I det fall vätgasinfrastruktur saknas, så har PowerCell kombinerat sin ledande bränslecells- och reformerteknologi och utvecklat ett bränslecellssystem, PowerPac, som omvandlar standarddiesel, via vätgas, till el. Detta sker på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, där utsläppen av kolmonoxid, kväveoxider och partiklar elimineras helt och koldioxiden kraftigt reduceras jämfört med en traditionell dieselmotor.

PowerCell Sweden AB (publ) är listat på First North vid Nasdaq Stockholm och är en industriell spin-out från Volvokoncernen. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North Stockholm. Bland de största ägarna finns Midroc New Technology, Fouriertransform, Finindus och Volvo Group Venture Capital. För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

PowerCell deltar i EU-projekt för att minska kostnaderna för vätgas som bränsle

EU har beslutat att godkänna projektet HYDRAITE som ska utveckla teknik för att sänka kostnaden för vätgas. PowerCell Sweden AB (publ) förser projektet med bränslecellsstackar och bidrar med expertkompetens.


PowerCell participates in EU project to reduce the cost of hydrogen as fuel

The EU has decided to approve the project HYDRAITE to develop technology to reduce the cost of hydrogen. PowerCell Sweden AB (publ) supplies the project with fuel cell stacks and contributes with expert competence.


PowerCell deltar i EU-projekt för att utveckla ett portabelt bränslecellssystem som är plug-and-play

EU har beslutat att godkänna EU-projektet EVERYWH2ERE som ska utveckla ett banbrytande, mobilt bränslecellssystem för tillfällig strömförsörjning i stadsmiljöer. PowerCell Sweden AB (publ) är ett av tolv företag och institutioner som deltar i projektet.


PowerCell participates in EU project to develop a portable plug-and-play fuel cell system

The EU has decided to approve the EVERYWH2ERE project to develop a ground breaking mobile fuel cell system for temporary power supply in urban environments. PowerCell Sweden AB (publ) is one of twelve companies and institutes participating in the project.


PowerCell har fått kinesisk order på 6,5 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en order på bränslecellsstacken PowerCell S2 från en kinesisk kund, till ett värde av 6,5 MSEK. 


PowerCell has received Chinese order worth MSEK 6,5

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order worth MSEK 6,5 for the fuel cell stack PowerCell S2 from a Chinese customer.


PowerCells nya patent ger bättre bränsleutnyttjande

PowerCell Sweden AB (publ) har beviljats ett nytt svenskt patent för en innovation som ger högre effektivitet när bränslecellsstackar drivs på reformatgas.


PowerCell's new patent provides better fuel usage

PowerCell Sweden AB (publ) has been granted a new Swedish patent for an innovation that provides higher fuel efficiency when fuel cell stacks are powered by reformate gas.


Inlösen av personaloptioner tillför PowerCell 4,5 miljoner kronor

Lösenperioden för personaloptioner i PowerCell Sweden AB (publ) är avslutad. Totalt tecknades 368 000 stycken, vilket innebär en täckningsgrad på 99,6 procent.


Excercise of warrants raises 4.5 million to PowerCell

The exercise period for warrants in PowerCell Sweden AB (publ) is ended. A total of 368,000 were subscribed, which represents a subscription rate of 99.6 percent.


Kinesisk miljonorder till PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order från en kinesisk kund att leverera bränslecellsstackar som kommer att användas som range extender i personbilar.


Chinese million order to PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order from a Chinese customer to deliver fuel cell stacks to be used as a range extender in passenger cars.


Valberedning är utsedd inför PowerCells årsstämma 2018

Bolagsstämman i maj 2017 beslöt att valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) ska bestå av en representant vardera från de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, samt en representant från PowerCells styrelse. Dessa representanter har nu utsetts.


Nomination committee appointed for PowerCell's 2018 AGM

The general meeting in May 2017 decided to appoint a nomination committee for PowerCell Sweden AB (publ), consisting of one representative each from the three largest shareholders as of September 30, 2017, plus one representative from the board of PowerCell. These representatives have now been appointed.


Tyskland har fattat beslut om att investera i ett bränslecellsprojekt som PowerCell deltar i

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått slutgiltigt besked från tyska myndigheter om projektet AutoStack-Industrie (ASI). I projektet satsar Tyskland på att utveckla en bränslecellsplattform för tysk fordonsindustri.


Germany has decided to invest in a fuel cell project in which PowerCell participates

PowerCell Sweden AB (publ) has received a final decision from the German authorities about the AutoStack-Industrie (ASI) project. In the project, Germany is aiming to develop a fuel cell platform for the German automotive industry.


Skellefteå Kraft väljer PowerCell PS-5 för att generera el de dagar då solen inte skiner

Skellefteå Kraft har initierat Zero Sun Project, en vanlig villa som är frikopplad från elnätet och som är självförsörjande genom solenergi. PowerCell Sweden AB (publ) ska leverera det bränslecellssystem som ger el under årets mörka timmar.


Skellefteå Kraft selects PowerCell PS-5 to generate electricity on days when the sun does not shine

Skellefteå Kraft has initiated the Zero Sun Project, a standard villa that is disconnected from the power grid and is self-sufficient by solar power. PowerCell Sweden AB (publ) will deliver the fuel cell system that provides electricity during the dark hours of the year.


PowerCell har fått en testorder från amerikanska Nikola Motor Company

Nikola Motor Company har sedan tidigare utsett PowerCell Sweden AB (publ) som primär leverantör av bränslecellsstackar. Nu har PowerCell tagit emot en testorder på PowerCell S3.


PowerCell has received a test order from Nikola Motor Company

Nikola Motor Company has previously appointed PowerCell Sweden AB (publ) as primary supplier of fuel cell stacks. PowerCell has now received a test order for the PowerCell S3.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: