PowerCell bidrar till Mariestads hållbara utveckling

I dag presenterade Mariestads kommun sina planer på att bygga världens första soldrivna tankstation för vätgas. Det blir bränslecellssystem från PowerCell Sweden AB (publ) som kommer att generera den el som ska driva stationen.

I januari 2017 invigde Mariestads kommun en tankstation för vätgas och idag skrevs avtal för att bygga ett innovativt system för lokal soldriven produktion av vätgas. Det blir PowerCells bränslecellssystem som kommer att generera el av vätgasen som gör stationen självförsörjande på energi.

- Det är bråttom att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid. Lösningen är att använda ny teknik och förnybar energi i så hög grad som möjligt. Mariestads kommuns satsning är ett viktigt steg för denna utveckling, säger Andreas Bodén som är försäljningschef på PowerCell.

Mariestads kommun etablerar nu en komplett systempark där el från solenergi används för att producera vätgas. Vätgasen lagras och kan därefter genom två stycken PowerCell PS-5 bränslecellssystem om vardera 5 kW generera el- och värme för att driva tankstationen.

Projektet utförs i samarbete med Nilsson Energy AB som installerar bränslecellssystemet. Hans-Olof Nilsson som är grundare av företaget, har sedan länge använt sig av PowerCells bränslecellsteknik och har mycket goda erfarenhet av PowerCell PS-5 från sitt eget hus.

Foto:

(IMG_1889) Andreas Bodén, försäljningschef PowerCell, vid invigningen av tankstationen i Mariestad.

(IMG_4955) Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Mariestad undertecknar avtalet tillsammans med Pontus Lundgren, vd för Nilsson Energy AB, medan Kristofer Svensson, Mariestads kommunchef, tittar på.

(IMG_5520) Utanför tankstationen för Vätgas i Mariestad: Hans-Olof Nilsson, grundare av Nilsson Energy, Pontus Lundgren, vd för Nilsson Energy AB, Martina Wettin, delägare Nilsson Energy AB, Rolf Åkesson, vd VänerEnergi och Ulrika Lindahl, projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad.

PowerCell PS-5

Göteborg 2017-12-06

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotta Sahlin

Marknads- och kommunikationsdirektör, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 72 502 40 40
Email: charlotta.sahlin@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

PowerCell deltar i EU-projekt för att minska kostnaderna för vätgas som bränsle

EU har beslutat att godkänna projektet HYDRAITE som ska utveckla teknik för att sänka kostnaden för vätgas. PowerCell Sweden AB (publ) förser projektet med bränslecellsstackar och bidrar med expertkompetens.


PowerCell participates in EU project to reduce the cost of hydrogen as fuel

The EU has decided to approve the project HYDRAITE to develop technology to reduce the cost of hydrogen. PowerCell Sweden AB (publ) supplies the project with fuel cell stacks and contributes with expert competence.


PowerCell deltar i EU-projekt för att utveckla ett portabelt bränslecellssystem som är plug-and-play

EU har beslutat att godkänna EU-projektet EVERYWH2ERE som ska utveckla ett banbrytande, mobilt bränslecellssystem för tillfällig strömförsörjning i stadsmiljöer. PowerCell Sweden AB (publ) är ett av tolv företag och institutioner som deltar i projektet.


PowerCell participates in EU project to develop a portable plug-and-play fuel cell system

The EU has decided to approve the EVERYWH2ERE project to develop a ground breaking mobile fuel cell system for temporary power supply in urban environments. PowerCell Sweden AB (publ) is one of twelve companies and institutes participating in the project.


PowerCell har fått kinesisk order på 6,5 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en order på bränslecellsstacken PowerCell S2 från en kinesisk kund, till ett värde av 6,5 MSEK. 


PowerCell has received Chinese order worth MSEK 6,5

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order worth MSEK 6,5 for the fuel cell stack PowerCell S2 from a Chinese customer.


PowerCells nya patent ger bättre bränsleutnyttjande

PowerCell Sweden AB (publ) har beviljats ett nytt svenskt patent för en innovation som ger högre effektivitet när bränslecellsstackar drivs på reformatgas.


PowerCell's new patent provides better fuel usage

PowerCell Sweden AB (publ) has been granted a new Swedish patent for an innovation that provides higher fuel efficiency when fuel cell stacks are powered by reformate gas.


Inlösen av personaloptioner tillför PowerCell 4,5 miljoner kronor

Lösenperioden för personaloptioner i PowerCell Sweden AB (publ) är avslutad. Totalt tecknades 368 000 stycken, vilket innebär en täckningsgrad på 99,6 procent.


Excercise of warrants raises 4.5 million to PowerCell

The exercise period for warrants in PowerCell Sweden AB (publ) is ended. A total of 368,000 were subscribed, which represents a subscription rate of 99.6 percent.


Kinesisk miljonorder till PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order från en kinesisk kund att leverera bränslecellsstackar som kommer att användas som range extender i personbilar.


Chinese million order to PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order from a Chinese customer to deliver fuel cell stacks to be used as a range extender in passenger cars.


Valberedning är utsedd inför PowerCells årsstämma 2018

Bolagsstämman i maj 2017 beslöt att valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) ska bestå av en representant vardera från de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, samt en representant från PowerCells styrelse. Dessa representanter har nu utsetts.


Nomination committee appointed for PowerCell's 2018 AGM

The general meeting in May 2017 decided to appoint a nomination committee for PowerCell Sweden AB (publ), consisting of one representative each from the three largest shareholders as of September 30, 2017, plus one representative from the board of PowerCell. These representatives have now been appointed.


Tyskland har fattat beslut om att investera i ett bränslecellsprojekt som PowerCell deltar i

Bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått slutgiltigt besked från tyska myndigheter om projektet AutoStack-Industrie (ASI). I projektet satsar Tyskland på att utveckla en bränslecellsplattform för tysk fordonsindustri.


Germany has decided to invest in a fuel cell project in which PowerCell participates

PowerCell Sweden AB (publ) has received a final decision from the German authorities about the AutoStack-Industrie (ASI) project. In the project, Germany is aiming to develop a fuel cell platform for the German automotive industry.


Skellefteå Kraft väljer PowerCell PS-5 för att generera el de dagar då solen inte skiner

Skellefteå Kraft har initierat Zero Sun Project, en vanlig villa som är frikopplad från elnätet och som är självförsörjande genom solenergi. PowerCell Sweden AB (publ) ska leverera det bränslecellssystem som ger el under årets mörka timmar.


Skellefteå Kraft selects PowerCell PS-5 to generate electricity on days when the sun does not shine

Skellefteå Kraft has initiated the Zero Sun Project, a standard villa that is disconnected from the power grid and is self-sufficient by solar power. PowerCell Sweden AB (publ) will deliver the fuel cell system that provides electricity during the dark hours of the year.


PowerCell har fått en testorder från amerikanska Nikola Motor Company

Nikola Motor Company har sedan tidigare utsett PowerCell Sweden AB (publ) som primär leverantör av bränslecellsstackar. Nu har PowerCell tagit emot en testorder på PowerCell S3.


PowerCell has received a test order from Nikola Motor Company

Nikola Motor Company has previously appointed PowerCell Sweden AB (publ) as primary supplier of fuel cell stacks. PowerCell has now received a test order for the PowerCell S3.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: