PowerCell bidrar till Mariestads hållbara utveckling

I dag presenterade Mariestads kommun sina planer på att bygga världens första soldrivna tankstation för vätgas. Det blir bränslecellssystem från PowerCell Sweden AB (publ) som kommer att generera den el som ska driva stationen.

I januari 2017 invigde Mariestads kommun en tankstation för vätgas och idag skrevs avtal för att bygga ett innovativt system för lokal soldriven produktion av vätgas. Det blir PowerCells bränslecellssystem som kommer att generera el av vätgasen som gör stationen självförsörjande på energi.

- Det är bråttom att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen av koldioxid. Lösningen är att använda ny teknik och förnybar energi i så hög grad som möjligt. Mariestads kommuns satsning är ett viktigt steg för denna utveckling, säger Andreas Bodén som är försäljningschef på PowerCell.

Mariestads kommun etablerar nu en komplett systempark där el från solenergi används för att producera vätgas. Vätgasen lagras och kan därefter genom två stycken PowerCell PS-5 bränslecellssystem om vardera 5 kW generera el- och värme för att driva tankstationen.

Projektet utförs i samarbete med Nilsson Energy AB som installerar bränslecellssystemet. Hans-Olof Nilsson som är grundare av företaget, har sedan länge använt sig av PowerCells bränslecellsteknik och har mycket goda erfarenhet av PowerCell PS-5 från sitt eget hus.

Foto:

(IMG_1889) Andreas Bodén, försäljningschef PowerCell, vid invigningen av tankstationen i Mariestad.

(IMG_4955) Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Mariestad undertecknar avtalet tillsammans med Pontus Lundgren, vd för Nilsson Energy AB, medan Kristofer Svensson, Mariestads kommunchef, tittar på.

(IMG_5520) Utanför tankstationen för Vätgas i Mariestad: Hans-Olof Nilsson, grundare av Nilsson Energy, Pontus Lundgren, vd för Nilsson Energy AB, Martina Wettin, delägare Nilsson Energy AB, Rolf Åkesson, vd VänerEnergi och Ulrika Lindahl, projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad.

PowerCell PS-5

Göteborg 2017-12-06

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotta Sahlin

Marknads- och kommunikationsdirektör, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 72 502 40 40
Email: charlotta.sahlin@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

PowerCell har fått en testorder från amerikanska Nikola Motor Company

Nikola Motor Company har sedan tidigare utsett PowerCell Sweden AB (publ) som primär leverantör av bränslecellsstackar. Nu har PowerCell tagit emot en testorder på PowerCell S3.


PowerCell has received a test order from Nikola Motor Company

Nikola Motor Company has previously appointed PowerCell Sweden AB (publ) as primary supplier of fuel cell stacks. PowerCell has now received a test order for the PowerCell S3.


PowerCell bidrar till Mariestads hållbara utveckling

I dag presenterade Mariestads kommun sina planer på att bygga världens första soldrivna tankstation för vätgas. Det blir bränslecellssystem från PowerCell Sweden AB (publ) som kommer att generera den el som ska driva stationen.


PowerCell contributes to the sustainable development of Mariestad

Today, the municipality of Mariestad presented its plans to build the world's first solar-powered gas station for hydrogen. It will be the fuel cell system from PowerCell Sweden AB (publ) that will generate the power to run the station.


PowerCell har utsetts till leverantör av bränslecellsstackar till Nikola Motor Company

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har blivit vald som primär leverantör av bränslecellsstackar till Nikola Motor Company.


PowerCell appointed as fuel cell stack supplier to Nikola Motor Company

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has been chosen as the primary fuel cell stack supplier to Nikola Motor Company.


Nästan fyra gånger högre försäljning jämfört med förra året

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017. Utvecklad marknadsstrategi och en förstärkt försäljningsorganisation har gjort att försäljningen är nästan fyra gånger högre än motsvarande kvartal 2016, vilket också har lett till en minskad rörelseförlust.


Almost four times higher sales compared to last year

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) presents interim report for the third quarter of 2017. A developed market strategy and reinforcements of the sales organization have made sales almost four times higher than the corresponding quarter of 2016, resulting in a reduced operating loss.


PowerCell har fått en order på 1,5 MSEK

PowerCell har fått en order på 1,5 MSEK Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på 1,5 MSEK från en kund som ska använda bränslecellsstacken i bussar.


PowerCell has received an order of MSEK 1.5

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) has received an order of MSEK 1.5 from a customer who will use the fuel cell stack in buses.


Förändring i styrelsen för PowerCell

Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning i Fouriertransform, lämnar han därmed sitt uppdrag som styrelseledamot i PowerCell Sweden AB (publ).


Change in the board of PowerCell

As a consequence of the termination of Per Nordberg's employment in Fouriertransform, he thereby leaves his position as a member of the Board of Directors of PowerCell Sweden AB (publ).


Näringsminister Mikael Damberg besökte PowerCell

Det nordiska ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) besöktes igår av näringsminister Mikael Damberg för samtal om den roll som bränsleceller har som lösning för klimatfrågan.


Minister for Industry Mikael Damberg visited PowerCell

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) was visited by Minister of Industry, Mikael Damberg, for talks about how fuel cells will contribute in saving the climate.


Nordens första one-stop-shop för vätgas- och bränslecellsteknik

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) fortsätter att kommersialisera och industrialisera bränslecellstekniken. Nu lanseras bolaget Hyon som är en one-stop-shop för kunder som vill dra nytta av kraften i modern vätgas- och bränslecellsteknik.


The first one-stop-shop for hydrogen and fuel cell technology in the Nordic countries

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) continues to commercialize and industrialize fuel cell technology. Now, the company Hyon AS is launched as a one-stop shop for customers who want to benefit from the power of modern hydrogen and fuel cell technology.


PowerCell presenterar delårsrapport

Det ledande nordiska bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2017. Företaget beskriver ett fortsatt ökat kundintresse och ett konstant ökande antal förfrågningar från företag som vill testa PowerCells produkter och prototyper.


PowerCell presents interim report

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) presents interim report for Q2 2017. The company describes a continued increase in customer interest and a constantly increasing number of requests from companies wanting to test PowerCell's products and prototypes.


Per Ekdunge talade för komponentleverantörerna när projektet AutoStack-Industrie presenterades

Det ledande bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB (publ) deltar i det tyska projektet AutoStack-Industrie som ska ta fram en europeisk bränslecellsplattform för fordonsindustrin. När projektet lanserades i förra veckan var PowerCells Per Ekdunge en av inledningstalarna.


PowerCell's Per Ekdunge spoke as the AutoStack-Industrie project was presented

The leading Nordic fuel cell company PowerCell Sweden AB (publ) participates in the German AutoStack-Industrie project to develop a fuel cell platform for the automotive industry. When the project was launched last week, PowerCell's Per Ekdunge was one of the introductory speakers.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: