Kinesisk miljonorder till PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order från en kinesisk kund att leverera bränslecellsstackar som kommer att användas som range extender i personbilar.

Ett etablerat och innovativt fordonsföretag i Kina har lagt en order på PowerCell S2 bränslecellsstackar till ett ordervärde om en dryg miljon SEK. Kunden, som utvecklar bränslecellsbilar för privatpersoner, kommer att testa bränslecellsstackarna i företagets elbilar.

- Kina har stora ambitioner för att ersätta dagens fossilberoende fordonsflotta med elbilar som drivs med batteri och bränsleceller, och har ett omfattande stöd till byggandet av dessa så kallade New Energy Vehicles. Samtidigt som detta stöd nyligen har justerats för att gynna bränslecellsbilar, ser vi att städer och enskilda företag tar egna initiativ för att ytterligare påskynda omställningen till fossilfritt. Det är vi stolta över att kunna bidra till, säger Per Wassén, vd för PowerCell Sweden AB.

Kunden har under flera år använt sig av batteridrift i sina fordon, men upplever att elnätens begränsade kapacitet, den bristande tillgången till laddstolpar och den långsamma laddningen av batterierna begränsar möjligheterna till utveckling.

- De bränslecellsstackar på vardera 20 kW som kunden har beställt kommer att användas som så kallade range extenders i bilarna. Det gör att man kan köra väsentligt mycket längre än om man tvingades att lita enbart på batteridrift. Det är ett smart sätt att kombinera batteriers och bränslecellers respektive fördelar och en bakgrund till det ökande intresset för bränsleceller, avslutar Per Wassén.

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 klockan 16:30 CET.

Göteborg 2018-01-09

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Kallelse till årsstämma i PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) kallar i dag till årsstämma den 18 april 2018 och presenterar samtidigt årsredovisningen för 2017.


Notice to attend the Annual General Meeting of PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) summons shareholders to Annual General Meeting April 18, 2018, and presents the annual report for 2017.


Nytt patent registrerat för PowerCell S2

PowerCell Sweden AB (publ) har fått ytterligare ett patent godkänt i Kina, Kanada och Sydkorea.


New patent registered for PowerCell S2

PowerCell Sweden AB (publ) has received another patent approved in China, Canada and South Korea.


PowerCell tredubblade försäljningen under Q4

PowerCell Sweden AB (publ) har presenterat bokslutskommuniké. Under kvartalet tredubblades försäljningen jämfört med samma period föregående år, och bolaget har levererat bränslecellsstackar och -system till kunder i både Asien och Europa.


PowerCell tripled sales during Q4

PowerCell Sweden AB (publ) has presented the Full year report. During the quarter, sales were tripled compared to the same period last year, and the company has delivered fuel cell stacks and systems to customers in Asia and Sweden.


PowerCell deltar i EU-projekt för att minska kostnaderna för vätgas som bränsle

EU har beslutat att godkänna projektet HYDRAITE som ska utveckla teknik för att sänka kostnaden för vätgas. PowerCell Sweden AB (publ) förser projektet med bränslecellsstackar och bidrar med expertkompetens.


PowerCell participates in EU project to reduce the cost of hydrogen as fuel

The EU has decided to approve the project HYDRAITE to develop technology to reduce the cost of hydrogen. PowerCell Sweden AB (publ) supplies the project with fuel cell stacks and contributes with expert competence.


PowerCell deltar i EU-projekt för att utveckla ett portabelt bränslecellssystem som är plug-and-play

EU har beslutat att godkänna EU-projektet EVERYWH2ERE som ska utveckla ett banbrytande, mobilt bränslecellssystem för tillfällig strömförsörjning i stadsmiljöer. PowerCell Sweden AB (publ) är ett av tolv företag och institutioner som deltar i projektet.


PowerCell participates in EU project to develop a portable plug-and-play fuel cell system

The EU has decided to approve the EVERYWH2ERE project to develop a ground breaking mobile fuel cell system for temporary power supply in urban environments. PowerCell Sweden AB (publ) is one of twelve companies and institutes participating in the project.


PowerCell har fått kinesisk order på 6,5 MSEK

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en order på bränslecellsstacken PowerCell S2 från en kinesisk kund, till ett värde av 6,5 MSEK. 


PowerCell has received Chinese order worth MSEK 6,5

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order worth MSEK 6,5 for the fuel cell stack PowerCell S2 from a Chinese customer.


PowerCells nya patent ger bättre bränsleutnyttjande

PowerCell Sweden AB (publ) har beviljats ett nytt svenskt patent för en innovation som ger högre effektivitet när bränslecellsstackar drivs på reformatgas.


PowerCell's new patent provides better fuel usage

PowerCell Sweden AB (publ) has been granted a new Swedish patent for an innovation that provides higher fuel efficiency when fuel cell stacks are powered by reformate gas.


Inlösen av personaloptioner tillför PowerCell 4,5 miljoner kronor

Lösenperioden för personaloptioner i PowerCell Sweden AB (publ) är avslutad. Totalt tecknades 368 000 stycken, vilket innebär en täckningsgrad på 99,6 procent.


Excercise of warrants raises 4.5 million to PowerCell

The exercise period for warrants in PowerCell Sweden AB (publ) is ended. A total of 368,000 were subscribed, which represents a subscription rate of 99.6 percent.


Kinesisk miljonorder till PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order från en kinesisk kund att leverera bränslecellsstackar som kommer att användas som range extender i personbilar.


Chinese million order to PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) has received an order from a Chinese customer to deliver fuel cell stacks to be used as a range extender in passenger cars.


Valberedning är utsedd inför PowerCells årsstämma 2018

Bolagsstämman i maj 2017 beslöt att valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) ska bestå av en representant vardera från de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, samt en representant från PowerCells styrelse. Dessa representanter har nu utsetts.


Nomination committee appointed for PowerCell's 2018 AGM

The general meeting in May 2017 decided to appoint a nomination committee for PowerCell Sweden AB (publ), consisting of one representative each from the three largest shareholders as of September 30, 2017, plus one representative from the board of PowerCell. These representatives have now been appointed.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: