Rapport för det tredje kvartalet 2018

Under det tredje kvartalet ökade PowerCell Sweden AB (publ) sin försäljning till 11 091 MSEK jämfört med 10 929 MSEK motsvarande kvartal föregående år (+1,5%). Rörelseresultatet förbättrades från -12 745 MSEK till -10 688 MSEK.


Interim report third quarter 2018

During the third quarter 2018 sales for PowerCell Sweden AB (publ) increased to MSEK 11,091 compared to MSEK 10,929 for the same period last year (+1,5 %). Operating income for the period improved from MSEK -12,745 to MSEK -10,688.


PowerCells försäljning mer än fördubblades under det andra kvartalet 2018

Försäljningen för PowerCell Sweden AB (publ) mer än fördubblades under det andra kvartalet 2018 och ökade från 6,0 MSEK till 13,5 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år drivet av ökade kundaktiviteter och order. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19,3 MSEK (-18,0). 
"Medvetenheten om det akuta klimatläget ökar och det leder till ökat intresse för oss och våra produkter", säger Per Wassén, vd för PowerCell. "Samtidigt fortsätter vi arbetet med att strukturerat och stegvis bygga företaget för att bättre både kunna bidra till och ta till vara de möjligheter som den nödvändiga omställningen för med sig."


Sales for PowerCell more than doubled during the second quarter 2018

During the second quarter 2018 sales forPowerCell Sweden AB (publ) more than doubled from MSEK 6.0 to MSEK 13.5 compared to the same period last year, driven by increased customer activities and orders. Operating income for the period was MSEK -19.3 (-18.0).
"The awareness about the acute climate situation is increasing and driving interest in us and our products", Per Wassén, CEO of PowerCell said. "At the same time we continue our structured work to step by step build the company to be better able to both support and to benefit from the necessary transformation."


PowerCell har fått ytterligare order på bränslecellstackar från ledande underleverantör

PowerCell Sweden AB (publ) har fått ytterligare en order på bränslecellsstackar modell PowerCell S3 från samma ledande underleverantör inom fordonsbranschen som i april i år gjorde en första beställning av stackar av denna modell. Den nya ordern är värd drygt 10 MSEK och leveranserna beräknas ske under kvartal tre och fyra i år.


Wuhan Tiger avropar ytterligare 16 bränslecellsstackar av modell S2

PowerCell Sweden AB (publ) kommer under det tredje kvartalet i år att leverera ytterligare 16 stycken PowerCell S2 bränslecellsstackar till det kinesiska företaget Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company Ltd. Avropet görs från den order som Wuhan Tiger la i mars 2017 på bränslecellsstackar och bränslecellssystem till ett sammanlagt värde av 200 MSEK.


Wuhan Tiger to take delivery of an additional 16 PowerCell S2 fuel cell stacks

PowerCell Sweden AB (publ) will deliver an additional 16 PowerCell S2 fuel cell stacks to the Chinese company Wuhan Tiger Fuel Cell Vehicle Company Ltd, during the third quarter 2018. The delivery is part of the order placed by Wuhan Tiger in March 2017 for fuel cell stacks and fuel cell systems at a total value of 200 MSEK.


PowerCell har tagit emot en strategiskt viktig order från en global OEM inom automotive

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en strategiskt viktig order från en global OEM inom automotive avseende PowerCell S3 bränslecellsstackar och MS-100 bränslecellssystem för test och utvärdering. Ordervärdet uppgår till mer än 3 MSEK.


PowerCell has received a strategically important order from a global automotive OEM

PowerCell Sweden AB (publ) has received a strategically important order from a global automotive OEM for PowerCell S3 fuel cell stacks and MS-100 fuel cell system for testing and evaluation. The order value amounts to more than MSEK 3.


PowerCell publicerar kvartalsrapport för Q1 2018

Under första kvartalet 2018 genomförde PowerCell Sweden AB (publ) fler marknadsaktiviteter än under något kvartal tidigare och försäljningen fördubblades jämfört med samma period förra året.


PowerCell publishes interim report for Q1 2018

During the first quarter of 2018, PowerCell Sweden AB (publ) performed more sales and marketing activities than any quarter before and sales doubled compared to the same period last year. 


PowerCell säkrar leveranser av vitala komponenter

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett avtal med Dana Inc. som säkrar leveranser av bipolära plattor av hög kvalitet.


PowerCell secures deliveries of vital components

PowerCell Sweden AB (publ) has signed an agreement with Dana Inc., securing the supply of bipolar plates of high quality.


Kommuniké från årsstämma 2018 i PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 18 april 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.


Press release from PowerCells Annual General Meeting 2018

The English version is an in house-translation. In case of any discrepancy, the Swedish text will prevail.

PowerCell Sweden AB (publ) held on Wednesday 18 April 2018 Annual General Meeting ("AGM") in the company's premises at Ruskvädersgatan 12 in Gothenburg.


PowerCell har tagit emot en order värd 2,3 MSEK från återkommande kund

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot ytterligare en order från en kinesisk kund som kommer att testa PowerCell S2 i kommersiella fordon. Ordervärdet uppgår till 2,3 MSEK.


PowerCell has received a repeat order worth MSEK 2.3

PowerCell Sweden AB (publ) has received yet another order from a Chinese customer who will test the PowerCell S2 in commercial vehicles. The order value amounts to MSEK 2.3.


PowerCells bränslecellsteknik ska ge emissionsfria fartyg

PowerCell Sweden AB (publ) deltar, genom företagets norska joint venture Hyon AS, i ett projekt för att utveckla emissionsfria fartyg.


PowerCell's fuel cell technology will make vessels emission-free

PowerCell Sweden AB (publ) participates, through the company's joint venture Hyon AS, in a project to develop emission-free vessels.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: