PowerCell har tagit emot en strategiskt viktig order från en global OEM inom automotive

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en strategiskt viktig order från en global OEM inom automotive avseende PowerCell S3 bränslecellsstackar och MS-100 bränslecellssystem för test och utvärdering. Ordervärdet uppgår till mer än 3 MSEK.


PowerCell has received a strategically important order from a global automotive OEM

PowerCell Sweden AB (publ) has received a strategically important order from a global automotive OEM for PowerCell S3 fuel cell stacks and MS-100 fuel cell system for testing and evaluation. The order value amounts to more than MSEK 3.


PowerCell publicerar kvartalsrapport för Q1 2018

Under första kvartalet 2018 genomförde PowerCell Sweden AB (publ) fler marknadsaktiviteter än under något kvartal tidigare och försäljningen fördubblades jämfört med samma period förra året.


PowerCell publishes interim report for Q1 2018

During the first quarter of 2018, PowerCell Sweden AB (publ) performed more sales and marketing activities than any quarter before and sales doubled compared to the same period last year. 


PowerCell säkrar leveranser av vitala komponenter

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett avtal med Dana Inc. som säkrar leveranser av bipolära plattor av hög kvalitet.


PowerCell secures deliveries of vital components

PowerCell Sweden AB (publ) has signed an agreement with Dana Inc., securing the supply of bipolar plates of high quality.


Kommuniké från årsstämma 2018 i PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 18 april 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.


Press release from PowerCells Annual General Meeting 2018

The English version is an in house-translation. In case of any discrepancy, the Swedish text will prevail.

PowerCell Sweden AB (publ) held on Wednesday 18 April 2018 Annual General Meeting ("AGM") in the company's premises at Ruskvädersgatan 12 in Gothenburg.


PowerCell har tagit emot en order värd 2,3 MSEK från återkommande kund

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot ytterligare en order från en kinesisk kund som kommer att testa PowerCell S2 i kommersiella fordon. Ordervärdet uppgår till 2,3 MSEK.


PowerCell has received a repeat order worth MSEK 2.3

PowerCell Sweden AB (publ) has received yet another order from a Chinese customer who will test the PowerCell S2 in commercial vehicles. The order value amounts to MSEK 2.3.


PowerCells bränslecellsteknik ska ge emissionsfria fartyg

PowerCell Sweden AB (publ) deltar, genom företagets norska joint venture Hyon AS, i ett projekt för att utveckla emissionsfria fartyg.


PowerCell's fuel cell technology will make vessels emission-free

PowerCell Sweden AB (publ) participates, through the company's joint venture Hyon AS, in a project to develop emission-free vessels.


PowerCell har tagit emot en prototyporder från en internationell Tier 1-leverantör

PowerCell Sweden AB (publ) har tagit emot en prototyporder från en internationell Tier 1 leverantör på PowerCell S3 bränslecellsstackar till ett värde av 6,9 MSEK.


PowerCell has received a prototype order from an international Tier 1 supplier

PowerCell Sweden AB (publ) has received a prototype order from an international Tier 1 supplier for PowerCell S3 fuel cell stacks worth MSEK 6.9.


Kallelse till årsstämma i PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) kallar i dag till årsstämma den 18 april 2018 och presenterar samtidigt årsredovisningen för 2017.


Notice to attend the Annual General Meeting of PowerCell

PowerCell Sweden AB (publ) summons shareholders to Annual General Meeting April 18, 2018, and presents the annual report for 2017.


Nytt patent registrerat för PowerCell S2

PowerCell Sweden AB (publ) har fått ytterligare ett patent godkänt i Kina, Kanada och Sydkorea.


New patent registered for PowerCell S2

PowerCell Sweden AB (publ) has received another patent approved in China, Canada and South Korea.


PowerCell tredubblade försäljningen under Q4

PowerCell Sweden AB (publ) har presenterat bokslutskommuniké. Under kvartalet tredubblades försäljningen jämfört med samma period föregående år, och bolaget har levererat bränslecellsstackar och -system till kunder i både Asien och Europa.


PowerCell tripled sales during Q4

PowerCell Sweden AB (publ) has presented the Full year report. During the quarter, sales were tripled compared to the same period last year, and the company has delivered fuel cell stacks and systems to customers in Asia and Sweden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: