Delårsrapport Q2 2019

Januari-juni 2019

  • Totala intäkter: 28 (32) mkr
  • Rörelseresultat: 2 (4) mkr
  • Resultatandel från intressebolag 0 (7) mkr
  • Periodens resultat: 2 (11) mkr
  • Resultat per aktie: 0,07 (0,36)

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Vi presenterar resultatet för det första halvåret 2019 i denna rapport. Det har varit ett intressant halvår där vi, utöver fokus på det operationella, har testat marknaden i syfte att se vilka möjligheter som finns att sälja våra tillgångar i Komi och Basjkirien. Olyckligtvis hade vi problem med vår partner i Komi men vi fortsätter att söka olika möjligheter att lösa situationen.

Tacke vare den framgångsrika återöppningen av en brunn på Ayskylicensen under andra halvåret 2018 har vi lyckats registrera ytterligare 7 miljoner fat olja på en ny fyndighet på fältet i början av 2019. vi har nyligen satt brunn 141 i produktion och vi analyserar ytterligare prospekterings- och utvärderingsmöjligheter i vår licensportfölj.

Pavel Tetyakov, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 augusti 2019

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08.30.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Bokslutskommuniké 2019


Year-end report 2019


Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Årsredovisning 2018


Annual Report 2018


Bokslutskommuniké 2018


Year-end report 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Årsredovisnng 2017


Annual report 2017


Bokslutskommuniké 2017


Year-end report 2017


Delårsrapport Q2 2017


Interim Report Q2 2017


Årsredovisning 2016


Annual report 2016


Delårsredogörelse Q3 2016Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär