Årsredovisning 2018

Petrosibirs årsredovisning för 2018 finns från och med idag den 7 maj 2019 tillgänglig på bolagets hemsida www.petrosibir.com. Den är även bifogad detta pressmeddelande i PDF-format.

Ändringar sedan bokslutskommunikén

I bokslutskommunikén som publicerades den 28 februari 2019 redogjordes för att Petrosibir utvärderade redovisningen av bolagets innehav av 49% av aktierna i Ripiano Holdings Ltd ("Ripiano"). Utvärderingen är färdigställd och Petrosibir har kommit fram till att redovisningen av Ripiano ändras från kapitalandelsmetoden till finansiell tillgång värderat till verkligt värde. Ändringen sker från och med den 1 november 2018. Som en följd av ändringen uppgår årets resultat till 6 751 tkr mot det i bokslutskommunikén redovisade 10 388 tkr. Koncernens egna kapital påverkades med cirka 1% på grund av ändringen. För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen 2018.

Stockholm, 7 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, verkställande direktör, +46 8 407 1850

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
Petrosibir, tel +46 8 407 1850
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Interim report Q2 2019


Årsredovisning 2018


Annual Report 2018


Bokslutskommuniké 2018


Year-end report 2018


Delårsrapport Q2 2018


Interim Report Q2 2018


Årsredovisnng 2017


Annual report 2017


Bokslutskommuniké 2017


Year-end report 2017


Delårsrapport Q2 2017


Interim Report Q2 2017


Årsredovisning 2016


Annual report 2016


Delårsredogörelse Q3 2016Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär