Verksamhetssammanfattning 2019

När 2019 nu närmar sig sitt slut passar Petrosibir på att sammanfatta de viktigaste händelserna under året.

Som tidigare rapporterats återöppnade bolaget i det fjärde kvartalet 2018 den gamla sovjetiska brunnen #141 på Aysky-licensen. Brunnen flödade totalt 150 fat olja efter återöppnandet vilket möjliggjorde att bolaget kunde lämna in en reservrapport för den upptäckta fyndigheten. Rapporten upprättades och lämnades in i början av 2019. Den ryska statliga reservkommitteen godkände rapporten vilket resulterade i 7,3 miljoner återvinningsbara AB1+B2 reserver av olja. Bolaget erhöll även i juli 2019 en ny produktionslicens för prospektering och utveckling av Aysky-licensen. Testproduktion inleddes i augusti 2019.

Petrosibir har under året framgångsrikt reducerat takten i den naturliga nedgången i produktionen samt vidtagit åtgärder för att stabilisera produktionen på Ayazovskoye-fältet. Samtidigt har kunskapen och förståelsen av fältet ökat vilket har möjliggjort framtagande av en prospekterings- och utvecklingsplan för framtiden. Parallellt, som alternativ strategi och som en av möjligheterna att maximera aktieägarvärde, har bolaget testat marknaden och har gjort uppmuntrande framsteg som kan innebära ytterligare nyheter under 2020.

Tillgångarna i Komi har, trots ett ansträngt förhållande på ägarnivå, producerat goda operationella resultat. På Dinyu-Sovinborskoye sjönk produktionen kraftigt på grund av en snabbt ökande andel vatten i vissa av brunnarna. Däremot har produktionen på Yuzhno-Tebukskoye varit relativt stabil och borrprogrammet på Sosnovskoye har uppvisat lovande resultat. Ytterligare 7 brunnar ska borras fram till augusti 2020. Bolaget har också fortsatt uppgraderingen av utrustningen för oljehantering på Sosnovskoye, inkluderande utökad kapacitet och utrustning för gasgenerering för både internt bruk och extern försäljning.

" Jag är mycket nöjd med de positiva resultat vårt team har åstadkommit under 2019. Med begränsade investeringar har vi kunnat upprätthålla stabila produktionsnivåer samt satt ett nytt fält i produktion. Det här hjälper oss i våra ansträngningar att öka aktieägarvärdet framöver. Avslutningsvis, eftersom 2019 snart är tillända, vill jag framföra ett tack våra aktieägare för fortsatt stöd och jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!", säger bolagets VD Pavel Tetyakov.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Bokslutskommuniké 2019

Januari-december 2019

 • Totala intäkter: 58 (63) mkr
 • Rörelseresultat: 4 (2) mkr
 • Årets resultat 4 (7) mkr
 • Resultat per aktie 0,14 (0,23) kr

Juli-december 2019

 • Intäkter: 30 (31) mkr
 • Rörelseresultat: 2 (-3) mkr
 • Periodens resultat 2 (-4) mkr
 • Resultat per aktie 0,07 (-0,13) kr

Year-end report January - December 2019

January - December 2019

 • Total revenue: SEK 58 (63) million
 • Operating result: SEK 4 (2) million
 • Net income SEK 4 (7) million
 • Earnings per share: SEK 0.14 (0.23)

July - December 2019

 • Revenue: SEK 30 (31) million
 • Operating result: SEK 2 (-3) million
 • Net income SEK 2 (-4) million
 • Earnings per share: SEK 0.07 (-0.13)

Produktionsrapport för januari 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2020 uppgick till 47 050, motsvarande 1 518 fat per dag.


Production report for January 2020

Petrosibir's total oil production during January 2020 amounted to 47,050 barrels, equivalent to 1,518 barrels per day.


Produktionsrapport för december 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2019 uppgick till 33 852, motsvarande 1 092 fat per dag.


Production report for December 2019

Petrosibir's total oil production during December 2019 amounted to 33,852 barrels, equivalent to 1,092 barrels per day.


Verksamhetssammanfattning 2019

När 2019 nu närmar sig sitt slut passar Petrosibir på att sammanfatta de viktigaste händelserna under året.


Operational summary 2019

As we are approaching the year end, we would like to summarise the Company's key events and achievements in year 2019.


Produktionsrapport för november 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2019 uppgick till 34 290, motsvarande 1 143 fat per dag.


Production report for November 2019

Petrosibir's total oil production during November 2019 amounted to 34,290 barrels, equivalent to 1,143 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2019 uppgick till 37 699, motsvarande 1 216 fat per dag.


Production report for October 2019

Petrosibir's total oil production during October 2019 amounted to 37,699 barrels, equivalent to 1,216 barrels per day.


Produktionsrapport för september 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2019 uppgick till 37 144, motsvarande 1 238 fat per dag.


Production report for September 2019

Petrosibir's total oil production during September 2019 amounted to 37,144 barrels, equivalent to 1,238 barrels per day.


Produktionsrapport för augusti 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2019 uppgick till 39 071, motsvarande 1 260 fat per dag.


Production report for August 2019

Petrosibir's total oil production during August 2019 amounted to 39,071 barrels, equivalent to 1,260 barrels per day.


Delårsrapport januari - juni 2019

Januari-juni 2019

 • Totala intäkter: 28 (32) mkr
 • Rörelseresultat: 2 (4) mkr
 • Resultatandel från intressebolag 0 (7) mkr
 • Periodens resultat: 2 (11) mkr
 • Resultat per aktie: 0,07 (0,36)

Interim report January - June 2019

January - June 2019

 • Total revenue: SEK 28 (32) million
 • Operating result: SEK 2 (4) million
 • Result from equity investment SEK 0 (7)
 • Net result: SEK 2 (11) million
 • Earnings per share: SEK 0.07 (0.36)

Produktionsrapport för juli 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2019 uppgick till 34 925, motsvarande 1 127 fat per dag.


Production report for July 2019

Petrosibir's total oil production during July 2019 amounted to 34,925 barrels, equivalent to 1,127 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär