Verksamhetssammanfattning 2018

2018 närmar sig sitt slut och Petrosibir vill passa på att sammanfatta det arbete som utförts under året.

I Komi avslutades med uppmuntrande resultat under våren 2018 det borrprogram som påbörjades 2017. Programmet omfattade borrning av sex nya brunnar samt efterföljande fracking. Flödesnivåerna i de borrade brunnarna låg på mellan 40 och 260 fat olja per dag.

Under sommaren fokuserade Petrosibir på ett workover-program i Basjkirien som inkluderade fracking av brunnar och stabilisering av produktionsvolymer genom vatteninjektion samt optimering av pumpar. Brunnarna som frackades var #9, borrad 2016, samt #54, en gammal sovjetisk brunn som Petrosibir framgångsrikt återöppnade i slutet av 2017.

Efter workover-programmet på Ayazovskoye flyttade Petrosibir till Aysky-fältet i Basjkirien där en gammal brunn borrad under Sovjet-tiden tidigare hade identifierats som en möjlig brunn att återöppna. Aysky är angränsande till Ayazovskoye-fältet. Brunn #141 borrades ursprungligen 1971 men övergavs då brunnen hade produktionsproblem. Genom omtolkning av de gamla loggarna från de ursprungliga borrningarna identifierade Petrosibir en ny möjlig så kallad "net pay" inom Orlovsky-intervallet. Efter återöppnandet flödade brunnen totalt 150 fat olja ur de två intervallen Orlovsky och Kyn-Pashinskyi, vilket är mycket lovande. I och med den nyupptäckta oljefyndigheten har Petrosibir lämnat in en reservrapport till den ryska statliga reservkommitteen. Så snart den godkänts kommer bolaget ansöka om en produktionslicens.

"Jag är mycket nöjd med de positiva resultat vårt team har åstadkommit under året! Med relativt små investeringar har vi kunnat upprätthålla produktionen på en stabil nivå och till och med upptäckt en ny oljefyndighet. Jag ser fram mot att fortsätta vårt arbete med att skapa värden för aktieägarna under 2019. Avslutningsvis, eftersom 2018 snart är tillända, vill jag framföra ett tack våra aktieägare för fortsatta stöd och jag önskar er alla ett Gott Nytt År!", säger bolagets VD Pavel Tetyakov.

Stockholm, 28 december 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Pavel Tetyakov, Verkställande direktör, +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com 

www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Produktionsrapport för januari 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2019 uppgick till 35 767 fat, motsvarande 1 154 fat per dag.


Production report for January 2019

Petrosibir's total oil production in January 2019 amounted to 35,767 barrels, equivalent to 1,154 barrels per day.


Produktionsrapport för december 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2018 uppgick till 34 644 fat, motsvarande 1 118 fat per dag.


Production report for December 2018

Petrosibir's total oil production in December 2018 amounted to 34,644 barrels, equivalent to 1,118 barrels per day.Operational summary 2018


Produktionsrapport för november 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2018 uppgick till 35 346 fat, motsvarande 1 178 fat per dag.


Production report for November 2018

Petrosibir's total oil production in November 2018 amounted to 35,346 barrels, equivalent to 1,178 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2018 uppgick till 37 502 fat, motsvarande 1 210 fat per dag.


Production report for October 2018

Petrosibir's total oil production in October 2018 amounted to 37,502 barrels, equivalent to 1,210 barrels per day.


Ny oljefyndighet upptäckt på prospekteringslicensen Aysky i Basjkirien

Petrosibir offentliggör att bolaget framgångsrikt har återöppnat en brunn som borrades under Sovjettiden, #141 på prospekteringslicensen Aysky i Basjkirien.


A new oil field discovery within the Aysky exploration block in Bashkiria

Petrosibir is pleased to announce that the Company has successfully re-entered an old Soviet well #141 within the the Aysky exploration licence in Bashkiria.


Produktionsrapport för september 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2018 uppgick till 40 636 fat, motsvarande 1 355 fat per dag.


Production report for September 2018

Petrosibir's total oil production in September 2018 amounted to 40,636 barrels, equivalent to 1,355 barrels per day.


Resultat från fracking


Results of fraccing


Produktionsrapport för augusti 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2018 uppgick till 43 006 fat, motsvarande1 387 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2017 och produktionen 2018 för respektive region.


Production report for August 2018

Petrosibir's total oil production in August 2018 amounted to 43,006 barrels, equivalent to 1,387 barrels per day.

The tables below summarises the average monthly / daily production in 2017 and 2018, broken down by region.


Delårsrapport januari - juni 2018

Januari-juni 2018

  • Totala intäkter: 32 (20) mkr
  • Rörelseresultat: 4 (-2) mkr
  • Resultatandel från intressebolag 7 (6) mkr
  • Periodens resultat: 11 (4) mkr
  • Resultat per aktie: 0,36 (0,12)

Interim report January - June 2018

January - June 2018

  • Total revenue: SEK 32 (20) million
  • Operating result: SEK 4 (-2) million
  • Result from equity investment SEK 7 (6)
  • Net result: SEK 11 (4) million
  • Earnings per share: SEK 0.36 (0.12)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: