Delårsrapport januari - juni 2020

Januari-juni 2020

 • Totala intäkter: 20 (28) mkr
 • Rörelseresultat: 0 (2) mkr
 • Nedskrivning Ripiano -31 (0) mkr
 • Periodens resultat: -30 (2) mkr
 • Resultat per aktie: -1,01 (0,07)

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Första halvåret 2020 var definitivt det svåraste på många år. Inte desto mindre kan jag meddela att trots vissa motgångar har Petrosibir överlevt, är stabilt och redo att utveckla tillgångarna. Glädjande nog har inga av bolagets anställda drabbats av COVID-19 och vi fortsätter att hålla situationen under noga uppsikt.

Som bekant drabbades världens oljebolag av kraftiga prisfall på olja i mars 2020 och Petrosibir utgjorde inget undantag. Tidvis i april var priserna 3-7 gånger lägre än i februari. Trots dessa svåra förhållanden lyckades vi minimera förlusterna genom att optimera oljeförsäljningen och att kapa kostnader där det var möjligt. Detta resulterade i att vi kan avsluta första halvåret 2020 med ett litet positivt rörelseresultat.

Olyckligtvis ledde förhållandena på oljemarknaden till att de förhandlingar avseende en potentiell avyttring av vissa av våra tillgångar avbröts och vårt fokus är nu 100% att driva och utveckla verksamheten. Vi har därvidlag förhandlat ett preliminärt avtal med en investerare om att tillsammans utveckla licensen Suyanovskoye i Basjkirien. Suyanovskoye är ett mycket lovande prospekteringsfält intill våra befintliga producerande tillgångar. Så snart avtalet är färdigställt kommer ett nytt joint venture inleda borrningar av två prospekteringsbrunnar. Detta kan förhoppningsvis inleda ett nytt steg i Petrosibirs historia.

Pavel Tetyakov, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 14.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Petrosibir AB
Organisationsnummer: 556468-1491
Box 5216
102 45 Stockholm
Nybrogatan Business Center
Nybrogatan 34, 1tr
Stockholm
Tel: +46 8 407 18 50
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Produktionsrapport för december 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2020 uppgick till 33 388, motsvarande 1 077 fat per dag.


Production report for December 2020

Petrosibir's total oil production during December 2020 amounted to 33,388 barrels, equivalent to 1,077 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för november 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2020 uppgick till 31 659, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for November 2020

Petrosibir's total oil production during November 2020 amounted to 31,659 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2020 uppgick till 31 854, motsvarande 1 028 fat per dag.


Production report for October 2020

Petrosibir's total oil production during October 2020 amounted to 31,854 barrels, equivalent to 1,028 barrels per day.


Borrning av två prospekteringsbrunnar i Basjkirien

Petrosibir offentliggör härmed att ett avtal har träffats om borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen i Basjkirien. Borrningarna kommer finansieras av en partner mot en ägarandel motsvarande 49% i licensen.


Drilling of two exploration wells in Bashkiria

Petrosibir is pleased to announce that it has entered into an agreement to drill two exploration wells on the Suyanovskoye licence block in Bashkiria. The drilling of these wells will be financed by the partner in exchange for a 49% interest in the licence block.


Produktionsrapport för september 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2020 uppgick till 31 866, motsvarande 1 062 fat per dag.


Production report for September 2020

Petrosibir's total oil production during September 2020 amounted to 31,866 barrels, equivalent to 1,062 barrels per day.


Produktionsrapport för augusti 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2020 uppgick till 32 699, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for August 2020

Petrosibir's total oil production during August 2020 amounted to 32,699 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Delårsrapport januari - juni 2020

Januari-juni 2020

 • Totala intäkter: 20 (28) mkr
 • Rörelseresultat: 0 (2) mkr
 • Nedskrivning Ripiano -31 (0) mkr
 • Periodens resultat: -30 (2) mkr
 • Resultat per aktie: -1,01 (0,07)

Interim report January - June 2020

January - June 2020

 • Total revenue: SEK 20 (28) million
 • Operating result: SEK 0 (2) million
 • Impairment of Ripiano SEK -31 million (0)
 • Net income: SEK -30 (2) million
 • Earnings per share: SEK -1.01 (0.07)

Produktionsrapport för juli 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under juli 2020 uppgick till 34 614, motsvarande 1 117 fat per dag.


Production report for July 2020

Petrosibir's total oil production during July 2020 amounted to 34,614 barrels, equivalent to 1,117 barrels per day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted