Delårsrapport januari - juni 2018

Januari-juni 2018

 • Totala intäkter: 32 (20) mkr
 • Rörelseresultat: 4 (-2) mkr
 • Resultatandel från intressebolag 7 (6) mkr
 • Periodens resultat: 11 (4) mkr
 • Resultat per aktie: 0,36 (0,12)

VD' s kommentar

Bäste aktieägare,

Det är med glädje jag kan presentera resultatet för det första halvåret 2018. Bolagets fokus på verksamheten fortsätter att generera uppmuntrande resultat. Våra medarbetares ansträngningar tillsammans med fördelaktiga marknadsförutsättningar resulterade i högre intäkter och ett ökande positivt kassaflöde. Borr- och frackingprogrammet i Komi tillförde cirka 1 000 fat olja i linje med målsättningarna, det aktiva arbetet med de befintliga brunnarna i Basjkirien har bromsat upp den naturliga produktionsnedgången som alla oljekällor utsätts för. Vi har nyligen avslutat fracking av två brunnar på Ayazovskoye och kommer offentliggöra resultaten så snart brunnarna har rengjorts samt flödena stabiliserats. Ansträngningar att öka produktionen och lönsamheten i båda regionerna kommer att fortsätta och vi kommer också utforska affärsmöjligheter som kan öka aktieägarvärdet. 

Pavel Tetyakov, VD

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, VD, +46 8 407 1850
Gunnar Danielsson, vice VD och CFO, +46 70 738 0585

Fakta om Petrosibir

Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolagets verksamhet i Ukraina har delats ut till aktieägarna. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Produktionsrapport för januari 2019

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2019 uppgick till 35 767 fat, motsvarande 1 154 fat per dag.


Production report for January 2019

Petrosibir's total oil production in January 2019 amounted to 35,767 barrels, equivalent to 1,154 barrels per day.


Produktionsrapport för december 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2018 uppgick till 34 644 fat, motsvarande 1 118 fat per dag.


Production report for December 2018

Petrosibir's total oil production in December 2018 amounted to 34,644 barrels, equivalent to 1,118 barrels per day.Operational summary 2018


Produktionsrapport för november 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2018 uppgick till 35 346 fat, motsvarande 1 178 fat per dag.


Production report for November 2018

Petrosibir's total oil production in November 2018 amounted to 35,346 barrels, equivalent to 1,178 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2018 uppgick till 37 502 fat, motsvarande 1 210 fat per dag.


Production report for October 2018

Petrosibir's total oil production in October 2018 amounted to 37,502 barrels, equivalent to 1,210 barrels per day.


Ny oljefyndighet upptäckt på prospekteringslicensen Aysky i Basjkirien

Petrosibir offentliggör att bolaget framgångsrikt har återöppnat en brunn som borrades under Sovjettiden, #141 på prospekteringslicensen Aysky i Basjkirien.


A new oil field discovery within the Aysky exploration block in Bashkiria

Petrosibir is pleased to announce that the Company has successfully re-entered an old Soviet well #141 within the the Aysky exploration licence in Bashkiria.


Produktionsrapport för september 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2018 uppgick till 40 636 fat, motsvarande 1 355 fat per dag.


Production report for September 2018

Petrosibir's total oil production in September 2018 amounted to 40,636 barrels, equivalent to 1,355 barrels per day.


Resultat från fracking


Results of fraccing


Produktionsrapport för augusti 2018

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2018 uppgick till 43 006 fat, motsvarande1 387 fat per dag.

Nedanstående tabeller sammanfattar den genomsnittliga månatliga och dagliga oljeproduktionen för 2017 och produktionen 2018 för respektive region.


Production report for August 2018

Petrosibir's total oil production in August 2018 amounted to 43,006 barrels, equivalent to 1,387 barrels per day.

The tables below summarises the average monthly / daily production in 2017 and 2018, broken down by region.


Delårsrapport januari - juni 2018

Januari-juni 2018

 • Totala intäkter: 32 (20) mkr
 • Rörelseresultat: 4 (-2) mkr
 • Resultatandel från intressebolag 7 (6) mkr
 • Periodens resultat: 11 (4) mkr
 • Resultat per aktie: 0,36 (0,12)

Interim report January - June 2018

January - June 2018

 • Total revenue: SEK 32 (20) million
 • Operating result: SEK 4 (-2) million
 • Result from equity investment SEK 7 (6)
 • Net result: SEK 11 (4) million
 • Earnings per share: SEK 0.36 (0.12)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: