Borruppdatering - Bashkirien

I oktober offentliggjorde Petrosibir att ett avtal ingåtts avseende borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen. Licensen utfärdades 16 oktober 2015 och är giltig till och med 31 december 2035. Suyanovskoye är belägen alldeles intill Petrosibirs huvudsakliga oljefält - Ayazovskoye. Licensområdet omfattar 300 kvadratkilometer och innehåller flera lovande prospekteringsområden.

Borrningen på Yanbayskaya-strukturen, som ligger på den syd-västra delen av licensområdet, inleddes i oktober med ett måldjup på 2 360 meter. Måldjupet nåddes i mitten av december något före plan. Kärnprover och borrloggar påvisar olja i två horisonter, Bobrikovsky och Kyn-Pashisky, som är de två huvudsakliga oljeproducerande reservoarerna i området.

Den nyligen inledda testningen av Kyn-Pashisky påvisar kommersiella flöden av olja. Testerna fortsätter och kommer följas av perforering av den övre horisonten, Bobrikovsky. Ytterligare detaljer offentliggörs när testningen har avslutats och flödena är stabila.

Borriggen har monterats ned och flyttats till nästa borrplats, Orlinskaya, som ligger på den östra delen av licensen nära den redan producerande licensen Ayazovskoye. Borrstart är planerad till januari 2021 och borrningen beräknas vara färdigställd under första halvåret 2021.

VD, Pavel Tetyakov kommenterar: "Vii är väldigt nöjda med de inledande borresultaten som hittills överträffar våra förväntningar. Det är en viktig ny fyndighet i ett område där det inte har borrats tidigare som kommer att öka våra registrerade reserver liksom produktionen av olja. Jag skickar med ett tack till våra medarbetare och partners för träget arbete samt till våra aktieägare för fortsatt stöd under detta mycket svåra år. Jag önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!"

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

Gunnar Danielsson, vice VD / CFO Petrosibir, tel +46 70 738 0585
gunnar.danielsson@petrosibir.com
www.petrosibir.com

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 35 miljoner fat oljeekvivalenter. Petrosibirs B-aktie handlas på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.

Nerladdningsbara filer

Produktionsrapport för januari 2021

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under januari 2021 uppgick till 32 375, motsvarande 1 044 fat per dag.


Production report for January 2021

Petrosibir's total oil production during January 2021 amounted to 32,375 barrels, equivalent to 1,044 barrels per day.


Produktionsrapport för december 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2020 uppgick till 33 388, motsvarande 1 077 fat per dag.


Production report for December 2020

Petrosibir's total oil production during December 2020 amounted to 33,388 barrels, equivalent to 1,077 barrels per day.


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Borruppdatering - Bashkirien


Drilling update - Bashkiria


Produktionsrapport för november 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2020 uppgick till 31 659, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for November 2020

Petrosibir's total oil production during November 2020 amounted to 31,659 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Produktionsrapport för oktober 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2020 uppgick till 31 854, motsvarande 1 028 fat per dag.


Production report for October 2020

Petrosibir's total oil production during October 2020 amounted to 31,854 barrels, equivalent to 1,028 barrels per day.


Borrning av två prospekteringsbrunnar i Basjkirien

Petrosibir offentliggör härmed att ett avtal har träffats om borrning av två prospekteringsbrunnar på Suyanovskoye-licensen i Basjkirien. Borrningarna kommer finansieras av en partner mot en ägarandel motsvarande 49% i licensen.


Drilling of two exploration wells in Bashkiria

Petrosibir is pleased to announce that it has entered into an agreement to drill two exploration wells on the Suyanovskoye licence block in Bashkiria. The drilling of these wells will be financed by the partner in exchange for a 49% interest in the licence block.


Produktionsrapport för september 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under september 2020 uppgick till 31 866, motsvarande 1 062 fat per dag.


Production report for September 2020

Petrosibir's total oil production during September 2020 amounted to 31,866 barrels, equivalent to 1,062 barrels per day.


Produktionsrapport för augusti 2020

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under augusti 2020 uppgick till 32 699, motsvarande 1 055 fat per dag.


Production report for August 2020

Petrosibir's total oil production during August 2020 amounted to 32,699 barrels, equivalent to 1,055 barrels per day.


Delårsrapport januari - juni 2020

Januari-juni 2020

  • Totala intäkter: 20 (28) mkr
  • Rörelseresultat: 0 (2) mkr
  • Nedskrivning Ripiano -31 (0) mkr
  • Periodens resultat: -30 (2) mkr
  • Resultat per aktie: -1,01 (0,07)

Interim report January - June 2020

January - June 2020

  • Total revenue: SEK 20 (28) million
  • Operating result: SEK 0 (2) million
  • Impairment of Ripiano SEK -31 million (0)
  • Net income: SEK -30 (2) million
  • Earnings per share: SEK -1.01 (0.07)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted