Produktionsrapport för december 2016

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under december 2016 uppgick till 44 580 fat, motsvarande 1 438 fat per dag.


Production report for December 2016

Petrosibir's total oil production in December 2016 amounted to 44,580 barrels, equivalent to 1,438 barrels per day.


Produktionsrapport för november 2016

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under november 2016 uppgick till 41 650 fat, motsvarande 1 388 fat per dag.


Production report for November 2016

Petrosibir's total oil production in November 2016 amounted to 41,650 barrels, equivalent to 1,388 barrels per day.


Delårsredogörelse Januari-September 2016

Januari-september 2016
(alla belopp avser kvarvarande verksamhet)

 • Totala intäkter: 19 (23) mkr
 • Rörelseresultat: -11 (1) mkr inklusive poster av engångskaraktär -9 (0) mkr
 • Resultatandel från intressebolag 7 (0) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,18 (-2,58)

Juli-september 2016
(alla belopp avser kvarvarande verksamhet)

 • Intäkter: 7 (7) mkr
 • Rörelseresultat: -1 (1) mkr inklusive poster av engångskaraktär -2 (0)
 • Resultatandel från intressebolag -1(0) mkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,07 (-2,58)

Interim management information January-September 2016

January - September 2016
(all numbers relate to continued operations)

 • Total revenue: SEK 19 (23) million
 • Operating result: SEK -11 (1) million including one-off items of SEK -9 (0) million
 • Result from equity investment SEK 7 (0) million
 • Basic and diluted earnings per share: SEK -0.18 (-2.58)

July - September 2016
(all numbers relate to continued operations)

 • Revenue: SEK 7 (7) million
 • Operating result: SEK -1 (1) million including one-off items of SEK -2 (0) million
 • Result from equity investment SEK -1 (0) million
 • Basic and diluted earnings per share: SEK - 0.07 (-2,58)

Uppdatering om borrningar och Q3-rapport

Petrosibir har tidigare meddelat att borrningen av brunn #9 färdigställts och att tester påbörjades i oktober. Testresultaten från Orlovsky-horisonten bekräftar en hög kvalitet i reservoaren, dock med låga flödestal. Vissa åtgärder för att höja produktiviteten planeras nu genomföras. Petrosibir kommer också att testa Pashiysky som är den horisont från vilken olja utvinns på resterade del av Ayazovskoye.


Update on drilling and Q3 report

Petrosibir has previously announced that the drilling of well #9 has been completed and that testing started in October. The tests of the Orlovsky horizon has confirmed a high reservoir quality, however, at low flow rates. Certain measures are planned to improve the productivity. Petrosibir is also going to test the Pashiysky horizon which is the main producing reservoir of the Ayazovskoye field.


Produktionsrapport för oktober 2016

Petrosibirs sammanlagda oljeproduktion under oktober 2016 uppgick till 44 460 fat, motsvarande 1 434 fat per dag.


Production report for October 2016

Petrosibir's total oil production in October 2016 amounted to 44,460 barrels, equivalent to 1,434 barrels per day.


Petrosibir handlas på OTC-listan den 17 februari 2016

BQ Broker startar handel i Petrosibirs aktie. Petrosibir har tidigare varit listad på Nasdaq Stockholm under namnet Shelton Petroleum B.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär