Peckas Naturodlingars första tomatskörd kommer i mellandagarna

NGM-noterade Peckas Naturodlingar AB:s första skörd av tomater når handeln i mellandagarna. Tomaterna odlas med en resurseffektiv, klimatsmart och giftfri metod.

- Efterfrågan på våra tomater är stark och denna skörd avropade grossisterna redan i våras, säger Hugo Wikström, vd för Peckas Naturodlingar.

Tomaterna odlas året om i ett slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra. Ett kilo framodlad fisk ger näring till 10 kilo grönsaker och vare sig fisk- eller tomatodlingen orsakar utsläpp. Att tomaterna odlas på ett resurseffektiv, klimatsmart och giftfritt sätt uppskattas av konsumenterna. Odlingstekniken håller vattnet rent så att bolaget inte behöver använda bekämpningsmedel.

- Varken fisken eller tomatplantorna har drabbats av sjukdomar på 20 år. Allt fler konsumenter efterfrågar sund giftfri mat som är närodlad, säger Hugo Wikström och fortsätter:

- Vår primära målgrupp är den medvetna konsumenten som vill att tomater ska smaka tomater - även mitt i vintern.

Tomaterna, som den första skörden avser, odlas i bolagets anläggning i Härnösand, en anläggning som årligen ska producera 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk när produktionen är i full gång i januari. Peckas Naturodlingars långsiktiga mål är att växa i hela Sverige med en årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk. Flera produktionsanläggningar är under projektering och nästa expansion sker i storstadsregion.

12 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Peckas Naturodlingars första tomatskörd kommer i mellandagarna

NGM-noterade Peckas Naturodlingar AB:s första skörd av tomater når handeln i mellandagarna. Tomaterna odlas med en resurseffektiv, klimatsmart och giftfri metod.


Peckas Naturodlingar börjar publicera kvartalsrapporter

Peckas Naturodlingar har beslutat att från och med det tredje kvartalet 2017 publicera kvartalsvisa delårsrapporter för att öka transparensen gentemot aktieägare och andra intressenter. Tidigare publicerades endast halvårsvisa delårsrapporter.

Peckas Naturodlingar inleder IR-satsning med Laika Consulting

Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget har inlett ett samarbete inom investerarrelationer med Laika Consulting, ett företag som specialiserat sig på att leverera tjänster inom finansiell kommunikation åt noterade bolag och finansiella aktörer.


Halvårsrapport 2017

SAMMANFATTNING HALVÅRSRAPPORT 2017

  • 27 juni noterades Peckas Naturodlingar på NGM Nordic MTF
  • Bygget av 4000 kvm produktionsanläggning i Härnösand går enligt tidsplan
  • En andra publik emission tecknades till 172% och gav bolaget ett tillskott på 12,5 MSEK
  • Arbetet för vidare expansion har påbörjats och vi förhandsprojekterar på ett flertal platser i Sverige.
  • Kassaflödet under perioden var -5 411 852 kr. Soliditeten var 89%. Likviditeten var 10 104 624 kr. Rörelseresultatet -1 738 875 kr. Resultat per aktie -0,79 kr.


Peckas Naturodlingar noteras idag på NGM-börsen

Idag, 27/6 är första handelsdagen för aktien Peckas Naturodlingar AB


Peckas Naturodlingar noteras på Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB (Publ) är ett företag som med nya metoder ska tillgodose den växande marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. Verksamheten består i att odla fisk och tomater - och även andra grönsaker - året om i en modern akvaponi, en kretsloppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet.


Aktieägarna i Peckas naturodlingar ("Bolaget") har den 16 juni hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat - balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 klockan 10.00 på Sambiblioteket i Härnösand Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: