Aktieägarna i Peckas naturodlingar ("Bolaget") har den 16 juni hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat - balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för Styrelsen och den verkställande direktören.
Stämman beslutade följande arvoden till styrelse och revisor:

Till ordförande: 2 prisbasbelopp(89 600 Kr) i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter: 1 prisbasbelopp(44 800 Kr i fast arvode för perioden fram till nästa årsstämma.
Till Styrelseledamöter anställda i bolaget: inget arvode utgår.
Revisor enligt löpande räkning.

Omval skedde av styrelseordförande Johan Stenberg, samt styrelseledamöterna Daniel Brännström och
Hugo Wikström.

Till Revisor omvaldes revisionsbolaget PwC (pricewaterhousecoopers) med huvudansvarig revisor Johan
Lindström.

Beslutades att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier eller optioner sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle.

Härnösand, 16 Juni 2017

För mer information kontakta:
Hugo Wikström, VD
070 5343001
hugo@peckas.se

Denna information är sådan information som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni kl 20.30.
Hemsida: www.peckas.se

Kort om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat en unik kretsloppsodling av tomater och Regnbågslax. Resultatet blir klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Bolagets aktie är planerad att listats på NGM Nordic MTF den 22 juni 2017.


Peckas Naturodlingar noteras idag på NGM-börsen

Idag, 27/6 är första handelsdagen för aktien Peckas Naturodlingar AB


Peckas Naturodlingar noteras på Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB (Publ) är ett företag som med nya metoder ska tillgodose den växande marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. Verksamheten består i att odla fisk och tomater - och även andra grönsaker - året om i en modern akvaponi, en kretsloppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet.


Aktieägarna i Peckas naturodlingar ("Bolaget") har den 16 juni hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat - balansräkningar för Bolaget, samt den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Peckas naturodlingar AB(publ), 559033-7654, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 klockan 10.00 på Sambiblioteket i Härnösand Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand.


Nytt datum för planerad första handelsdag

Peckas Naturodlingar meddelar att ändra planerad första handelsdag till 9 juni 2017.


Stort intresse för Peckas Naturodlingar - Tecknades med 172 procent

Den 12 april 2017 avslutades teckningstiden i Peckas Naturodlingar AB:s nyemission om högst 12,5 MSEK. Nyemissionen tecknades till 21,5 MSEK, motsvarande en täckningsgrad om cirka 172 procent. Nyemissionen tecknades av cirka 1450 personer. Emissionskostnaderna uppgick till ungefär 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omgående. Första dag för handel på NGM beräknas till den 19 maj 2017.


Peckas Naturodlingar meddelar planerad första handelsdag 19 Maj 2017

Peckas Naturodlingar AB har sedan tidigare ansökt om notering på NGM Nordic MTF. Bolaget har nu i samråd med NGM Nordic MTF satt ett planerat datum för notering till den 19 maj 2017.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: