Styrelseledamot lämnar Papillys styrelse på egen begäran

Charlotte Sundåker har meddelat styrelsen i Papilly AB att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att prioritera bland sina engagemang samt att vidareutveckla hennes bolag.

Efter att Charlotte Sundåker avgått består styrelsen av fem ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till tio ledamöter. Val av eventuell ersättare för Charlotte Sundåker kommer att äga rum på nästkommande årsstämma.

2017-09-14

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 08.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

Papilly utser ny CFO

Styrelsen i Papilly AB har utsett Carsten Friberg till ny CFO i bolaget.


Papilly publicerar memorandum och anmälningssedel

Papilly genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan 6-20 november 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.


Styrelseledamot i Papilly AB avgår på egen begäran

Ulf Söderberg meddelade i vid Papilly ABs extra bolagstämma den 25/10 att han avgår som styrelseledamot. Orsaken är att Ulf vill satsa på dels egna engagemang samt utveckla sitt sociala engagemang inom hälsosektorn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Papilly

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB ("Papilly") den 25 oktober 2017, varvid bland annat följande beslut fattades:


Papilly i medieavtal värt 40 MSEK för att öka kunskapen om förebyggande av stress och psysisk ohälsa i Sverige

Papilly AB ("Papilly") har ingått ett medieavtal med TV4 genom vilket bolagets stressprogram får cirka 40 miljoner kronor i reklamvärde i alla TV4-nätverkets kanaler. Genom avtalet får Papilly möjlighet att inta en ledande position på den svenska marknaden för "mental wellness".

Papilly förstärker säljorganisationen genom samarbete med A&R Business Consultants

I syfte att effektivare nå ut till små och medelstora bolag har Papilly AB ("Papilly") ingått ett samarbetsavtal med A&R Business Consultants. Avtalet innebär att A&R kommer bearbeta företag med upp till 50 anställda runt om i landet och erbjuda Papillys digitala program som preventivt motverkar stress och psykisk ohälsa. Samarbetet bygger på en prestationsbaserad modell och innebär inga fasta kostnader för Papilly.Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2017 kl. 13:00, i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, Stockholm.


Papilly ingår avtal med HP PPS Sverige

Papilly AB ("Papilly") har ingått avtal med HP PPS Sverige AB om leverans och införande av sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Leveransen av programmet startar under fjärde kvartalet 2017 och beräknas slutföras under första kvartalet 2018. Avtalsvärdet är 220 000 kronor.


Styrelseledamot lämnar Papillys styrelse på egen begäran

Charlotte Sundåker har meddelat styrelsen i Papilly AB att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att prioritera bland sina engagemang samt att vidareutveckla hennes bolag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: