PAPILLYS ERBJUDANDE UNDER COVID-19 HAR LOCKAT NYA KUNDER

Som tidigare meddelats har Papilly tagit fram tre starka erbjudanden av sina tjänster för självledarskap och psykisk ohälsa för, att möta efterfrågan med anledning av Corona pandemin. Nu har de två första kunderna slutit avtal.

"Papilly är enormt glada att vårt erbjudande når fram och att fler ser värdet av att upphandla verktyg för att öka självledarskap och kompetensutveckling för minskad psykisk ohälsa i sina organisationer. Med en pågående pandemi är det viktigt att fånga upp dem som drabbats, men också att agera förebyggande. Två företag som hittills nappat på vårt erbjudande är Cancerfonden och Omegapoint, men vi för diskussioner med flera företag som vi hoppas kunna teckna avtal med inom kort", säger Maria Kullman, VD på Papilly AB

"Cancerfondens vision är att besegra cancer - att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer. Vi har starkt engagerade medarbetare som möter många livsöden. Papilly är ett modernt digitalt verktyg som kan hjälpa oss i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete", säger Sofia Sjövall, HR-chef på Cancerfonden.

"Det finns ingenting viktigare än våra anställda och samarbetet med Papilly är en viktig del i vårt arbete att förebygga psykisk ohälsa", säger Nicklas Lindberg, HR-chef på Omegapoint

För ytterligare information

Maria Kullman, VD

maria.kullman@papilly.com

Tel: 070-450 88 98

Papilly

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Utvecklingen av tjänsterna sker i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Genom effektiva metoder och lättillgängliga digitala program ska Papilly skapa bestående förändring som ger ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted