MONICA WERNEMAN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Monica Werneman lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets säljinsatser.

Styrelsens ordförande Sverker Littorin har under tiden utsetts till tillförordnad VD.

"Monica Werneman har gjort betydelsefulla insatser som VD för Papilly. Hon tog över som VD i en för bolaget kritisk tidpunkt och har på ett förtjänstfullt sätt städat upp i bolagets finanser, byggt upp organisationen och infrastrukturen kring bolaget samt återskapat vetenskaplig kredibilitet för det digitala antistressprogrammet. Monica Werneman efterlämnar ett välskött bolag där nödvändiga förberedande processer är genomförda till vilken en ny VD kan komma in och lägga full fokus på försäljning. Styrelsen vill rikta ett stort tack till Monica för det arbete hon gjort och styrelsen ser med tillförsikt på Papillys fortsatta utveckling", säger Sverker Littorin, styrelseordförande i Papilly.

2019-06-04

För ytterligare information:

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se 

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se 

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2019 klockan 14:10 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL)

Årsstämma hölls i Papilly AB den 9 juni 2020, varvid följande beslut fattades:


PAPILLY VÄSSAR SINA ERBJUDANDEN MED ANLEDNING AV COVID-19

Med rådande pandemi har behovet av tjänster som hjälper människor med sin mentala hälsa blivit mycket efterfrågat. För att möta denna efterfrågan har Papilly tagit fram tre starka erbjudanden av sina tjänster inom självledarskap och stresshantering.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 9 juni 2020 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNAD TILL 85%

Papillys företrädesemissionen avslutades den 22 april 2020 och tecknades till 85%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 12,8 MSEK före emissionskostnader.PAPILLY AB INGÅR SAMARBETSAVTAL MED FYSIOTEST EUROPA AB

Papilly har ingått ett samarbetsavtal med Fysiotest Europa AB för att bredda sitt utbud inom förebyggande hälsoinsatser.


PAPILLY AB (PUBL) SKJUTER UPP BOLAGSSTÄMMAN

Papilly AB (publ) har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted