ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.

Papilly kommer leverera följande tjänster till Aldrig Ensam:

Rehabilitering vid Papillys rehabiliteringshem i Kilafors Herrgård

Aldrig Ensam kommer disponera 6 platser på Papillys rehabiliteringshem för utbrändhet och psykisk ohälsa som bedrivs på anrika Kilafors Herrgård i Hälsingland. Den del av rehabiliteringshemmet som nyttjas av Aldrig Ensam bedrivs under arbetsnamnet Aldrig Ensam Gården.

Avtalet mellan Papilly och Aldrig Ensam sträcker sig över tre år och vid fullt utnyttjande ger det Aldrig Ensam rätt att disponera 6 platser vid 20 behandlingstillfällen per år i tre år, sammanlagt 360 behandlingstillfällen över avtalsperioden. Det teoretiska ordervärdet är ca 30 MSEK.

Observerar att Aldrig Ensam är beroende av donationer och sponsring för att kunna erbjuda denna hjälp till sina medlemmar varpå ordervärdet inte med säkerhet kan fastställas.

Hjälp- och Rådgivningstelefon

Telefonrådgivning av legitimerad psykolog som vänder sig både till de som lider av psykisk ohälsa samt till deras anhöriga.

Aldrig Ensam är en ideell organisation som startades av Charlie Eriksson 2013 i syfte att bidra till en mer öppen dialog kring psykiska ohälsa. Mottot för Aldrig Ensam är att ingen skall behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. Aldrig Ensams Facebooksida (155 000 följare) har blivit en mötesplats för drabbade och deras anhöriga. På den delar hundratusentals människor varje vecka med sig av råd och erfarenheter. Nu utvecklar Aldrig ensam sin verksamhetmed Aldrig Ensam Gården, telefonsupport samt andra nya engagemang för att sprida budskapet vidare.

Sjukskrivningar för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress var 2017 mer än 35 000 och uppvisar en kraftigt stigande trend, främst för kvinnor (Källa Försäkringskassan). Under 2018 publicerades mer än 12 000 artiklar i ämnet psykisk ohälsa/stress.

VD har ordet:

"Jag är väldigt glad och stolt över att Charlie och Aldrig Ensam väljer att samarbeta med Papilly. Aldrig Ensam står för ett mycket viktigt arbete för att förebygga psykisk ohälsa och tillsammans med Papillys arbete med stressreduktion och stressrehabilitering står vi starka tillsammans för att möjliggöra för många att få ett bättre liv."

Monica Werneman VD

2019-04-15

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: monica.werneman@papilly.com

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2019 klockan 16:30 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer


KOMMUNIKE FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (Papilly) idag den 5 december 2019 kl. 11.00, varvid följande beslut fattades:PAPILLY KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Papilly AB (publ) kallar till extra bolagsstämma torsdag den 5 december.


FÖRTYDLIGANDE RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Papilly fattade igår, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslut om en riktad emission om 1,7 MSEK, 34 000 000 aktier, till emissionskursen 0,05 SEK.


PAPILLY BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för Papilly har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2019, beslutat om en riktad emission om 1,7 MSEK. 34 000 000 aktier emitterats till en kurs om 0,05 SEK. Aktiekapitalet ökar i och med emissionen med 1,7 MSEK och uppgår efter emissionen till 18 891 409,85, fördelat på 377 828 197 aktier. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om cirka 10 procent.Komplettering till pressmeddelande publicerat 191010 kl. 14.20 med uppdatering av kundens namn: PAPILLY INGÅR AVTAL MED STOCKHOLMS UNIVERSITET

Papilly har ingått ett avtal med Stockholms Universitet innehållande leverans av Papillys digitala program för förebyggande stresshantering och stressrelaterad psykisk ohälsa. Avtalet är ett resultat av en längre dialog mellan Papilly, en av bolagets samarbetspartners Ninfea AB och Stockholms Universitet. Leverans kommer ske under första och andra kvartalet 2020 och skall nyttjas av en grupp medarbetare på universitetet. Avtalsvärdet är 178 000 kronor.MARTIN LINDGREN LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT REKRYTERINGSPROCESS

Bolagets CFO Martin Lindgren har meddelat bolaget att han har erbjudits en tjänst som VD i ett investmentbolag vilket han avser acceptera. Med anledning av detta har bolaget valt att säga upp Lindgrens tjänst och inleda sökandet efter en ny CFO. Lindgren kommer stå bolaget till förfogande under hela uppsägningstiden och vara delaktig i rekryteringsprocessen för att finna sin efterträdare, hans sista arbetsdag blir den 23 december.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär