ALDRIG ENSAM VÄLJER PAPILLY

Den ideella föreningen Aldrig Ensam och dess grundare Charlie Erikson väljer Papilly som leverantör för sin satsning framåt gällande olika former av stödinsatser kring psykisk ohälsa.

Papilly kommer leverera följande tjänster till Aldrig Ensam:

Rehabilitering vid Papillys rehabiliteringshem i Kilafors Herrgård

Aldrig Ensam kommer disponera 6 platser på Papillys rehabiliteringshem för utbrändhet och psykisk ohälsa som bedrivs på anrika Kilafors Herrgård i Hälsingland. Den del av rehabiliteringshemmet som nyttjas av Aldrig Ensam bedrivs under arbetsnamnet Aldrig Ensam Gården.

Avtalet mellan Papilly och Aldrig Ensam sträcker sig över tre år och vid fullt utnyttjande ger det Aldrig Ensam rätt att disponera 6 platser vid 20 behandlingstillfällen per år i tre år, sammanlagt 360 behandlingstillfällen över avtalsperioden. Det teoretiska ordervärdet är ca 30 MSEK.

Observerar att Aldrig Ensam är beroende av donationer och sponsring för att kunna erbjuda denna hjälp till sina medlemmar varpå ordervärdet inte med säkerhet kan fastställas.

Hjälp- och Rådgivningstelefon

Telefonrådgivning av legitimerad psykolog som vänder sig både till de som lider av psykisk ohälsa samt till deras anhöriga.

Aldrig Ensam är en ideell organisation som startades av Charlie Eriksson 2013 i syfte att bidra till en mer öppen dialog kring psykiska ohälsa. Mottot för Aldrig Ensam är att ingen skall behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. Aldrig Ensams Facebooksida (155 000 följare) har blivit en mötesplats för drabbade och deras anhöriga. På den delar hundratusentals människor varje vecka med sig av råd och erfarenheter. Nu utvecklar Aldrig ensam sin verksamhetmed Aldrig Ensam Gården, telefonsupport samt andra nya engagemang för att sprida budskapet vidare.

Sjukskrivningar för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress var 2017 mer än 35 000 och uppvisar en kraftigt stigande trend, främst för kvinnor (Källa Försäkringskassan). Under 2018 publicerades mer än 12 000 artiklar i ämnet psykisk ohälsa/stress.

VD har ordet:

"Jag är väldigt glad och stolt över att Charlie och Aldrig Ensam väljer att samarbeta med Papilly. Aldrig Ensam står för ett mycket viktigt arbete för att förebygga psykisk ohälsa och tillsammans med Papillys arbete med stressreduktion och stressrehabilitering står vi starka tillsammans för att möjliggöra för många att få ett bättre liv."

Monica Werneman VD

2019-04-15

För ytterligare information:
Monica Werneman, VD
Tel: 070-777 53 66
E-post: monica.werneman@papilly.com

Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Kontaktinformation Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.
Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2019 klockan 16:30 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Nerladdningsbara filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPILLY AB

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 9 juni 2020 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.


FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNAD TILL 85%

Papillys företrädesemissionen avslutades den 22 april 2020 och tecknades till 85%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 12,8 MSEK före emissionskostnader.PAPILLY AB INGÅR SAMARBETSAVTAL MED FYSIOTEST EUROPA AB

Papilly har ingått ett samarbetsavtal med Fysiotest Europa AB för att bredda sitt utbud inom förebyggande hälsoinsatser.


PAPILLY AB (PUBL) SKJUTER UPP BOLAGSSTÄMMAN

Papilly AB (publ) har till följd av spridningen av coronaviruset fattat beslut om att skjuta upp årets bolagsstämma till ett senare datum.


PAPILLY ERBJUDER "STRESSHANTERING I GRUPP" DIGITALT

Papilly erbjuder framgångsrikt tjänsten Stresshantering i grupp med handledning av psykolog Anders Tengström. Under rådande begränsningar av fysiska möten i samband med Corona pandemin, har Papilly nu tagit fram en ny något förkortad digital form för Stresshantering i grupp.


PAPILLY AB (publ) PUBLICERAR EMISSIONSMEMORANDUM

Papilly AB AB (publ) ("Papilly" eller "Bolaget") har publicerat styrelsens memorandum för inför företrädesemission med teckningsperiod 7 - 22 april 2020.


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB

Extra bolagsstämma hölls i Papilly AB (publ.) idag den 27 mars 2020, varvid följande beslut fattades:
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär