Papilly ingår avtal med HP PPS Sverige

Papilly AB ("Papilly") har ingått avtal med HP PPS Sverige AB om leverans och införande av sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Leveransen av programmet startar under fjärde kvartalet 2017 och beräknas slutföras under första kvartalet 2018. Avtalsvärdet är 220 000 kronor.


Styrelseledamot lämnar Papillys styrelse på egen begäran

Charlotte Sundåker har meddelat styrelsen i Papilly AB att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att prioritera bland sina engagemang samt att vidareutveckla hennes bolag.Delårsrapport januari - juni 2017

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 344 (0) tkr
  • Rörelseresultatet minskade till -10 220 (-4 663) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 880 (-5 813) tkr
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,81 (-0,66) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 161 (-7 772) tkr
  • Soliditeten var vid periodens utgång negativ (12,9 procent)
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 121 (5 657) tkr
  • Genomsnittligt antal anställda 6 (1)


Papilly genomför nyemission utan företrädesrätt

Styrelsen i Papilly AB har med bemyndigande från bolagsstämman den 2017-05-09 beslutat om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av högst 1 333 332 aktier. Genom den riktade emissionen tillförs bolaget snabbt och kostnadseffektivt ytterligare kapital om cirka 1,6 miljoner kronor i syfte att finansiera den fortsatta försäljningssatsningen av Papillys stressprogram.

Papilly undersöker finansieringsalternativ för fortsatt försäljningssatsning

Styrelsen i Papilly AB bedömer att bolaget kommer behöva inhämta nytt kapital för att fortsätta finansiera försäljningssatsningen och samtidigt täcka rörelsekapitalbehovet i den löpande förvaltningen. Styrelsen har därmed påbörjat utvärdering av olika finansieringsalternativ.


Papilly utser ny VD och utvecklar bolaget för framtiden

Styrelsen i Papilly AB har utsett Peter "Peppe" Ekmark till ny verkställande direktör för bolaget med tillträde den 1 augusti. Styrelsen har också påbörjat genomförandet av ett antal utvecklingsåtgärder som både minskar kostnaderna och rustar bolaget personellt för bolagets vidgade försäljningsstrategi.


Erik Lissner lämnar Papilly - styrelsen har påbörjat sökprocessen efter ny VD med stärkt fokus på digital försäljning

Styrelsen i Papilly AB meddelar idag att Erik Lissner lämnar sin tjänst som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare med särskilt fokus på att driva och utveckla bolagets digitala säljinsatser, utöver försäljningen mot arbetsgivare där ett antal avtal slutits på senare tid.


Kommuniké från årsstämman 2017 i Papilly

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 9 maj 2017, fattades bl.a. följande beslut:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: