Panion Animal Health siktar mot USA

Efter att ha tagit in nytt kapital från marknaden står veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health AB redo att accelerera utvecklingen av sin behandlingsmetod för epilepsi hos hundar. Samtidigt förs diskussioner om en licensaffär, vilket skulle ge Panion access till en ny stor marknad.

- Mycket tyder på att Panion kommer ha två produkter i sin pipeline inom två till fyra år, säger Lars Thunberg, som är styrelseordförande för Panion Animal Health AB. Panion har tecknat LOI med ett företag avseende en behandlingsform mot artros för hästar, produkten avser genterapi. DD-processen är uppstartad och beräknas vara klar under Q4 (2017).

Det var i maj som Panion tog in 7,4 miljoner kronor i en nyemission. Bolaget har sedan dess noterats på Aktietorget. Kapitaltillskottet innebär att Panion kan gå vidare med en pilotstudie, där verkan av bolagets behandlingsmetod ska undersökas på hundar. Panion utvecklar en metod att med genterapi behandla hundar som lider av epilepsi. Att studien är planerad att genomföras på universitetssjukhuset i North Carolina i USA är, enligt Lars Thunberg, ingen tillfällighet.

USA är hemmamarknaden
- Vi har hela tiden varit fokuserade på den amerikanska marknaden, och det är ingen överdrift att säga att det är vår hemmamarknad. När det gäller veterinärmedicin är det i särklass världens största, inte minst när det gäller hundar, säger han. Pilotstudien beräknas vara klar innan årsskiftet, och därefter väntar ytterligare en studie. Då ska lämpliga doser av behandlingen fastställas, både utifrån behandlingens effekt samt eventuella biverkningar. Det är den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som sätter kraven för studien, som förväntas vara klar i mitten av nästa år. Därefter väntar de avslutande studierna. En lansering av behandlingen kan komma kring 2020. Vid den tidpunkten är det emellertid mycket möjligt att Panion har ytterligare ett ben att stå på.

Panions satsning på den amerikanska marknaden illustreras också av det faktum att bolaget öppnat ett kontor i New York, med lokala experter som har ingående kunskaper om marknaden. Kontoret öppnades i juni månad på 958 Lexington Avenue. Kontoret är et representationskontor som skall serva Carlos Velez (Director Business development), Dave Peterick (FDA Expert consultant) samt Beth Ohman (US-based clinical trial monitor).

Ovan angivna personer är anställda på konsultbasis med att planlägga och utveckla de kommande försöken i USA. Personerna är noga utvalda för de roller som beskrivs ovan, det finns över 50 års erfarenhet av att lösa de uppgifter som Panion står inför.

- Panion kommer genomföra en road show i USA i slutet av juli, där kommer Panion att presenteras för flera investmentbanker. Den amerikanska marknaden för genterapi för djur är mycket het och betydligt större än den europiska marknaden. Marknaden drivs av nya produkter som kontinerligen når de amerikanska djurägarna.

14 JULI 2017

För mer information, kontakta:
Anja E. H. Holm, VD | + 45-22 94 66 00  
anja.holm@panion-animalhealth.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Panion Animal Health AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Anja E. H. Holms försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl 08.30.

I juni 2015 bildade CombiGene ett helägt dotterbolag, som då hette CombiGene Vet AB, och i april 2016 beslutades att dela ut dotterbolaget till CombiGenes aktieägare med målet att notera bolaget. Fokus för bolaget, som nu namnändrats till Panion Animal Health AB, kommer att vara utnyttjandet av CombiGenes upptäckter för att utveckla en behandling av hundepilepsi. Panion kommer även att bedriva inlicensiering av andra projekt eller produkter inom animal health.

panion-animalhealth.com

Nerladdningsbara filer

Information avseende budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löpte ut den 20 juni (-19).


Påminnelse angående budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löper ut den 20 juni (-19).

2019 Q1 report, Period January-March for Panion Animal Health AB

Period January-March

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -1 663 (-697).
  • Earnings per share: SEK -0,07 (-0,05).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 4 961 (2 708).

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande


Kommuniké från årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Idag, den 23 april 2019, hölls årsstämma i Panion Animal Health AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.


CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

CombiGene AB (publ) ("CombiGene") har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna) och teckningsoptioner av serie TO1 med ISIN-kod SE0011205343 ("Teckningsoptionerna") i Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till CombiGene ("Erbjudandet"). Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market ("Spotlight").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär