Memorandum publicerat

Investeringsmemorandum - Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) publicerar inbjudan att teckna aktier i Bolaget.

Teckningsperiod: 7 december 2018 - 21 december 2018

Teckningskurs: 1 SEK per aktie.

akgrund
Panion Animal Health är ett djurläkemedelsbolag, företagets affärsidé är att utveckla preparat och behandlingsmetoder som skapar bättre liv för djur.

Den första produkten som Panion valt att utveckla är ett preparat för behandling av epilepsi hos hundar enligt ett licensavtal med CombiGene. CombiGene har i närtid publicerat framgångsrika studier om dosbedömning och långsiktig effekt hos råttor. Dessutom har Panion säkerhetsdata från två hundstudier.

Panion har kommit långt i förberedelserna för den första effektstudien (Pilotstudie), denna studie planeras att genomföras i Nordamerika under våren (-19). Panion har öppnat en INAD-fil med US-FDA. I EU har Panion haft möte med Innovation Task Force i den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Bolaget samarbetar med både FDA och EMA så att forskning och utveckling överensstämmer med myndigheternas råd och rekommendationer, detta minimerar risker i den kommande pilotstudien.

Motiv för emissionen
Motivet för nyemission är att säkerställa den kommande pilotstudien i USA. Det finns i dagsläget olika alternativ att tillgå för den kommande finansieringen. Genom att erbjuda befintliga ägare möjlighet att vara med ger vi befintliga ägare samma villkor som eventuellt kommer erbjudas externa finansiärer.

Investerarträff
Panions VD, Anja Holm, kommer den 14 december hålla en investerarträff i Mangolds lokaler i Stockholm. Anja kommer redogöra för Panions verksamhet och pågående forskning inom genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar.

För anmälan till nedan träff, vänligen maila till:
emissionstjanster@mangold.se

Datum: 14 december 2018
Tid: 12-13
Plats: Engelbrektsplan 2, Stockholm (Mangolds lokaler)

För mer information, och nedladdning av IM och teckningssedlar
panion-animalhealth.com/emission/

www.mangold.se/aktuella-emissioner
www.spotlight.se

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Nerladdningsbara filer


Panion starts clinical study in dogs

Panion Animal Health AB develops a novel gene therapy treatment for dogs with epilepsy. The first clinical trial will be conducted at Long Island Veterinary Specialists, Ophthalmology, Surgery, Internal Medicine, Emergency, PLLC ("LIVS") in New York, USA. It is a pilot study to evaluate the efficacy of the treatment in patient dogs with idiopathic epilepsy. It is the first time that the gene therapy treatment is made available for client-owned family dogs.


Invitation to investor meeting in Stockholm, Friday 14th of December 2018, 12-13

Panion Animal Health AB invites all interested persons to an investor meeting at Mangolds offices, Engelbrektsplan 2, Stockholm on Friday the 14th of December 2018 from 12 - 13.


Final dog study results


Memorandum publicerat

Investeringsmemorandum - Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) publicerar inbjudan att teckna aktier i Bolaget.

Teckningsperiod: 7 december 2018 - 21 december 2018

Teckningskurs: 1 SEK per aktie.Panion Animal Health AB genomför företrädesemission om cirka 7,7 MSEK

Panion meddelar idag att styrelsen i Panion Animal Health AB ("Panion" eller "Bolaget") den 28 november 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 29 maj 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 7 687 374 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen är 1 krona vilket vid full teckning kommer att tillföra bolaget cirka 7,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 0,2 Mkr.


Article in Animal Pharm nov 23

Panion targets gene therapy pilot study in North America


2018 Q3 report, Period July-September for Panion Animal Health AB

Period July-September

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -536 (-923).
  • Earnings per share: SEK -0,03 (-0,25).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 1 987 (1 166).

Period January-September

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -2 532 (-3 501).
  • Earnings per share: SEK -0,03 (-0,25).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 1 987 (1 166).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: