EU funding for CombiGene's epilepsy project is directly relevant for Panion's epilepsy project

Tuesday the 15.th of May, late afternoon, CombiGene's CEO Jan Nilsson released the news that the EU framework programme for research and development, Horizon 2020, will invest 3.6 million euros in CombiGene's ongoing development and commercialization of their gene therapy project focusing on difficult-to-treat epilepsy in humans. During 2017, CombiGene


Click here to see the entire release.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Nerladdningsbara filer

2018 Q1 report, Period January-March for Panion Animal Health AB

Period January-March

  • Net sales: kSEK 0 (0). 
  • Operating profit: kSEK -697 (-1 267).
  • Earnings per share: SEK -0,05 (-0,11).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 2 708 (102).

Ökning av antalet aktier i Panion Animal Health

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet med en investeringsfond som förvaltas av Yorkville Advisors Global som publicerades den 9 januari 2018.Idag inleds teckningsperioden i Panion Animal Health AB:s företrädesemission

Idag, den 16 maj 2018, inleds teckningstiden i Panion Animal Health AB:s ("Panion") företrädesemission av units. Teckningstiden löper till och med den 30 maj 2018.
Vid fulltecknad emission tillförs Panion cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader.


Styrelsen i Panion Animal Health AB har beslutat att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om ca 9,2 mkr

Bakgrund I januari 2018 genomförde Panion en konvertibelemission om 9 MSEK riktad till Yorkville Advisors Global ("Yorkville") samt en konvertibelemission om 0,5 MSEK riktad till Dividend Sweden. Genom de genomförda konvertibelemissionerna kunde Panion säkerställa Bolagets kapitalbehov för de kommande åren.


Uppdaterad kallelse beträffande förslag beslutspunkt 15

Uppdaterad Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ) (Cision)


Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00 i Hässleholm, Frykholmsgatan 11. Rösträttsregistreringen börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.Safety study in dogs at the University of Copenhagen

Panion develops an innovative gene therapy treatment for dogs with drug-resistant epilepsy. To move from preclinical studies and into the clinical phase with treatment of family dogs suffering from true epilepsy, the product must be shown to be safe for dogs. Adequate safety data for the investigators and

responsible hospital clinics must therefore be provided by Panion.


Panion at European Innovation Day

The European Medicines Agency (EMA) is the regulatory body that authorises biotechnological veterinary medicines in Europe. Thursday the 19.th of April 2018, the Agency held a well-visited day for businesses that work with innovative projects to keep them abreast with the current developments in authorisation requirements; the EMA veterinary medicines innovation day.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: