EU funding for CombiGene's epilepsy project is directly relevant for Panion's epilepsy project

Tuesday the 15.th of May, late afternoon, CombiGene's CEO Jan Nilsson released the news that the EU framework programme for research and development, Horizon 2020, will invest 3.6 million euros in CombiGene's ongoing development and commercialization of their gene therapy project focusing on difficult-to-treat epilepsy in humans. During 2017, CombiGene


Click here to see the entire release.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Nerladdningsbara filer

Panion starts clinical study in dogs

Panion Animal Health AB develops a novel gene therapy treatment for dogs with epilepsy. The first clinical trial will be conducted at Long Island Veterinary Specialists, Ophthalmology, Surgery, Internal Medicine, Emergency, PLLC ("LIVS") in New York, USA. It is a pilot study to evaluate the efficacy of the treatment in patient dogs with idiopathic epilepsy. It is the first time that the gene therapy treatment is made available for client-owned family dogs.


Invitation to investor meeting in Stockholm, Friday 14th of December 2018, 12-13

Panion Animal Health AB invites all interested persons to an investor meeting at Mangolds offices, Engelbrektsplan 2, Stockholm on Friday the 14th of December 2018 from 12 - 13.


Final dog study results


Memorandum publicerat

Investeringsmemorandum - Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) publicerar inbjudan att teckna aktier i Bolaget.

Teckningsperiod: 7 december 2018 - 21 december 2018

Teckningskurs: 1 SEK per aktie.Panion Animal Health AB genomför företrädesemission om cirka 7,7 MSEK

Panion meddelar idag att styrelsen i Panion Animal Health AB ("Panion" eller "Bolaget") den 28 november 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 29 maj 2018, beslutat att genomföra en nyemission av 7 687 374 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen är 1 krona vilket vid full teckning kommer att tillföra bolaget cirka 7,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 0,2 Mkr.


Article in Animal Pharm nov 23

Panion targets gene therapy pilot study in North America


2018 Q3 report, Period July-September for Panion Animal Health AB

Period July-September

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -536 (-923).
  • Earnings per share: SEK -0,03 (-0,25).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 1 987 (1 166).

Period January-September

  • Net sales: kSEK 0 (0).
  • Operating profit: kSEK -2 532 (-3 501).
  • Earnings per share: SEK -0,03 (-0,25).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 1 987 (1 166).


New CFO in Panion; Katarina Holm

The new CFO for Panion Animal Health AB from the 1.st of November 2018 is Katarina Holm, who cooperates with our current CFO, Sofia Josephson, for a smooth transition of the role.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: