Anja Holm, CEO of Panion Animal Health AB (publ), subscribes for 100.000 SEK shares in the current emission

Panion Animal Health AB ("Panion") is currently offering existing shareholders and others the rights to subscribe for shares in the emission running from 16 - 30 May 2018. The Board of Panion has decided the issue with preference for existing shareholders of a total of approximately SEK 9.2 million.


2018 Q1 report, Period January-March for Panion Animal Health AB

Period January-March

  • Net sales: kSEK 0 (0). 
  • Operating profit: kSEK -697 (-1 267).
  • Earnings per share: SEK -0,05 (-0,11).
  • Liquidity at the end of the period: kSEK 2 708 (102).

Ökning av antalet aktier i Panion Animal Health

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet med en investeringsfond som förvaltas av Yorkville Advisors Global som publicerades den 9 januari 2018.Idag inleds teckningsperioden i Panion Animal Health AB:s företrädesemission

Idag, den 16 maj 2018, inleds teckningstiden i Panion Animal Health AB:s ("Panion") företrädesemission av units. Teckningstiden löper till och med den 30 maj 2018.
Vid fulltecknad emission tillförs Panion cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader.


Styrelsen i Panion Animal Health AB har beslutat att genomföra en företrädesemission av units till ett värde om ca 9,2 mkr

Bakgrund I januari 2018 genomförde Panion en konvertibelemission om 9 MSEK riktad till Yorkville Advisors Global ("Yorkville") samt en konvertibelemission om 0,5 MSEK riktad till Dividend Sweden. Genom de genomförda konvertibelemissionerna kunde Panion säkerställa Bolagets kapitalbehov för de kommande åren.


Uppdaterad kallelse beträffande förslag beslutspunkt 15

Uppdaterad Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ) (Cision)


Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00 i Hässleholm, Frykholmsgatan 11. Rösträttsregistreringen börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.Safety study in dogs at the University of Copenhagen

Panion develops an innovative gene therapy treatment for dogs with drug-resistant epilepsy. To move from preclinical studies and into the clinical phase with treatment of family dogs suffering from true epilepsy, the product must be shown to be safe for dogs. Adequate safety data for the investigators and

responsible hospital clinics must therefore be provided by Panion.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: