2017 Q2 report, January-June for Panion Animal Health

Period April-June

 • Net sales: kSEK 0 (0)
 • Operating profit: kSEK -1 269 (0)
 • Earnings per share: SEK -0,10 (-).
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 796 (582).

Period January-June

 • Net sales: kSEK 0 (0). 
 • Operating profit: kSEK -2 536 (-). 
 • Earnings per share: SEK -0,21 (-). 
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 796 (582).

Panion acquires access to dog study

Panion has made an agreement with Copenhagen University about transfer and use of technical data from a study in dogs. 


Panion Animal Health siktar mot USA

Efter att ha tagit in nytt kapital från marknaden står veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health AB redo att accelerera utvecklingen av sin behandlingsmetod för epilepsi hos hundar. Samtidigt förs diskussioner om en licensaffär, vilket skulle ge Panion access till en ny stor marknad.


Panion Animal Health AB sets its sights on the USA

After raising new capital, veterinary medicine company Panion Animal Health AB is now ready to ramp
up development of its treatment method for canine epilepsy. At the same time, discussions are under
way for a licensing deal that could give Panion access to a new major market.


Panion Animal Health listas på AktieTorget

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion") har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Listningen av Panion på AktieTorget är ett led i utdelningen av CombiGenes aktier i Panion till CombiGenes aktieägare. Första handelsdag för Panions aktie på AktieTorget är torsdagen den 6 juli 2017.


Panion Animal Health listed on AktieTorget

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion") has received approval for admission to trading of its shares on AktieTorget. The listing of Panion on AktieTorget facilitates distribution of CombiGene's shares in Panion to CombiGene's shareholders. The first day of trading in Panion's share on AktieTorget is Thursday, 6 July 2017.


Omförhandlat licensavtal och information kring första handelsdag

Licensavtalet med CombiGene har under den senaste tiden omförhandlats. Det uppdaterade avtalet är nu klart och har förtydligats avseende skrivningar kring rätten för återtagande av licensen från CombiGenes sida samt ersättningsnivåer till Panion vid ett eventuellt återtagande.


Renegotiated licensing agreement and information about the first day of trade

The licensing agreement with CombiGene has recently been renegotiated. The revised agreement is now finalized and statements concerning CombiGene's entitlement to withdrawal have been reformulated. Levels of remuneration to Panion in the event of a withdrawal have also been adjusted.


Information kring handelsstart på Aktietorget

Som tidigare kommunicerats var det Panions förhoppning att handel skulle kunna inledas på AktieTorget under juni månad. Processen är dock ännu ej slutförd och handel kan därför inte inledas som planerat.


Information about trading start on Aktietorget

As previously announced, it was Panion's intention that trading in the company's shares on AktieTorget was to begin during June. The application process has not yet been completed and trading cannot therefore commence as planned.


2017 Q1 report, January-March for Panion Animal Health

Q1 January-March

 • Net sales: kSEK 0 (0).
 • Operating profit: kSEK -1 267 (-).
 • Earnings per share: SEK -0,11 (-). 
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 102 (582).


Utfall i Panion's företrädesemission

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades med stöd av bemyndigande lämnat på bolagsstämma 27 april 2017. Teckningstiden löpte från och med 8 maj till den 26 maj 2017. Företrädesemissionen har tecknats till ca 60 % och tillför därmed Bolaget ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: