2017 Q1 report, January-March for Panion Animal Health

Q1 January-March

 • Net sales: kSEK 0 (0).
 • Operating profit: kSEK -1 267 (-).
 • Earnings per share: SEK -0,11 (-). 
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 102 (582).


Utfall i Panion's företrädesemission

Panion Animal Health AB (publ) ("Panion" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades med stöd av bemyndigande lämnat på bolagsstämma 27 april 2017. Teckningstiden löpte från och med 8 maj till den 26 maj 2017. Företrädesemissionen har tecknats till ca 60 % och tillför därmed Bolaget ca 7,4 MSEK före emissionskostnader.Panion Animal Health and GeneQuine Biotherapeutics GmbH in novel veterinary medicine

Panion and GeneQuine has signed a mutual Letter of Intent to facilitate the discussions for a license agreement in the coming months with regards to novel veterinary medicine.


Panion accepted in EMA's SME-program

PANION Animal Health AB has successfully applied for and received the European Medicines Agency's (EMA's) SME status. The SME status is issued to Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) who then can benefit from receiving administrative, regulatory and financial support via the SME office at EMA.


Panion förlägger sin kliniska utveckling i USA

Panion Animal Health AB ska genomföra kliniska tester av sin genterapeutiska läkemedelskandidat på hundar med epilepsi. Den största potentialen finns i USA och styrelsen har därför tagit initiativ för att utföra projektet där.Kallelse till årsstämma i Panion Animal Health

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00 i Det gamla styrelserummet, byggnad 301, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund.


Year End Report and Quarterly Report October - December 2016-01-01 - 2016-12-31

Q4 October-December

 • Net sales: kSEK 0 (0).
 • Operating profit: kSEK -643 (-216).
 • Earnings per share: SEK -0.05 (-4.32).
 • Liquidity at the end of the period: kSEK 306 (84).

The period January-December

 • Net sales: kSEK 0 (0).
 • Operating profit: kSEK -692 (-217).
 • Earnings per share: SEK -0.06 (-4.34).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: