ONLINE BRANDS TECKNAR AVISIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE AVYTTRING AV FASTIGHET I DALSJÖFORS OCH MEDDELAR SAMTIDIGT OMSTRUKTURERING AV BUTIKSVERKSAMHETEN

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås har den 25 oktober 2018 ingått avsiktsförklaring med Aviation Network ANM AB och Farkam Holding AB om att avyttra fastigheten Tumarp 1:89 i Dalsjöfors som ägs av Hedbergs Guld & Silver AB, för en kontant köpeskilling uppgående till 2.125 kkr.

I samband med förvärvet kommer bolaget omstrukturera butiksverksamheten och fokusera Hedbergs Guld & Silver ABs verksamhet till ehandel. Butiken i Dalsjöfors kommer att avvecklas och de centrala ehandelsfunktionerna lokaliseras till Idéguld ABs lokaler i Borås. Avvecklingen av den fysiska butiken innebär årliga resultatförbättrande besparingar om ca 800 kkr i form av drift-, räntor- och personalkostnader. Den fysiska butiken i Dalsjöfors beräknas vara avvecklad under första kvartalet 2019.

VD Kommentar: "-Avyttringen av fastigheten är en av hörnstenarna i Bolagets tillväxtstrategi. Vi kommer med denna åtgärd skapa resurser för att kunna stärka kundernas ehandelsupplevelse med en förbättrad service och förfinade logistiktjänster. -Detta är ett kvitto på att den decentraliserade logistikmodell vi utarbetat är väl fungerande och behovet av ett centrallager har spelat ut sin roll i vår verksamhet. Ehandelsverksamheten kommer även fortsatt att drivas under domänen www.hedbergsguld.se vilket är väl inarbetat på den svenska marknaden. Vi koncentrerar samtidigt våra butiksresurser till Idéguld i Borås för att säkerställa positionen som Sjuhäradsbygdens ledande smyckesbutik.", säger Mats Bergengren, verkställande direktör för Online Brands.

Borås, 2018-10-25

Har du frågor så är du välkommen att kontakta vd Mats Bergengren, tel 0762 919109 eller mail mats.bergengren@onlinebrands.se 

Mer om Online Brands
Online Brands-koncernen driver de ledande e-butikerna på den nordiska marknaden inom vigselringar, smycken, klockor och matsilver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB (publ) samt de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB i Dalsjöfors, Juvelerare Eric G Andersson AB i Västervik, Juvelerare John Victorin i Varberg AB och Idéguld AB i Borås.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

"Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 11:00 CET."
DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

Rapportperiod 2020-01-01 - 2020-06-30

FORTSATT BEVILJAD REKONSTRUKTION OCH FOKUS PÅ KOSTNADSBESPARINGAR

Sammanfattning andra kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 3 081 kkr (5 440 kkr)
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6 051 kkr (-498 kkr)
  • Bolagets personal och övriga kostnader minskade med 44,1 % till 1 139 kkr (2 039 kkr)
  • Bolaget beviljades förlängd företagsrekonstruktion

Rapportperiod första och andra kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 838 kkr (9 530 kkr)
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7 187 kkr (-1 867 kkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -7 456 kkr (-2 143 kkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 kkr (-1 199 kkr)
  • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,19 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 39 515 875 st.)Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted