Delårsrapport 2017-07-01 - 2017-09-30

Stärkt handelsmarginal och avsiktsförklaring ang förvärv av guldsmedsbutik

Sammanfattning tredje kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter var oförändrade och uppgick till 5 910kkr (5 949 kkr)
 • Förstärkt handelsmarginal 42,5% (39,9%)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -205 kkr (130 kkr)
 • Bolaget amorterade lån med -879 kkr
 • Avsiktsförklaring undertecknades om förvärv av Idéguld AB i Borås

Rapportperiod tredje kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 910 kkr (5 949 kkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -205 kkr (130 kkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 42,5% (39,9%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -347 kkr (-90 kkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -479 kkr (-146 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -111 kkr (-2 262 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till -0,02 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 22 046 532 st.)
 • Soliditeten var 8,7%

Online Brands Delårsrapport 2017-04-01- 2017-06-30

Förbättrat rörelseresultat och ökad bruttovinstmarginal

Sammanfattning andra kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 62% och uppgick till 7 368 kkr (4 548 kkr)
 • Förstärkt handelsmarginal 45,8% (37,6%)
 • Rörelseresultatet EBITDA ökade med 552% och uppgick till 424 kkr (65 kkr)
 • Arbetet med att förverkliga den fastlagda 3-åriga tillväxtstrategin fortsätter

Rapportperiod andra kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 368 kkr (4 548 kkr) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 424 kkr (65 kkr)
 • Bruttomarginalen ökade till 45,8% (37,6%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 301 kkr (51 kkr)
 • Nettoresultatet uppgick till 167 kkr (14 kkr)
 • Kassaflödet uppgick till -25 kkr (2 383 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,01 kr (genomsnittligt antal aktier uppgår till 21 962 322 st.)
 • Soliditeten var 11,4%

Online Brands tecknar avsiktsförklaring om förvärv av guldbutik i Borås

Online Brands Nordic AB (publ) ("Online Brands"), med helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Andersson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB har den 15 augusti 2017 ingått avsiktsförklaring med Ninas Guldateljé AB ("säljaren") om förvärv av 100% av aktierna i företaget Idéguld AB ("Idéguld"). Idéguld AB driver sedan 2012 en oberoende smyckesbutik i Borås som omsatte 8,2 mkr under 2016 med ett resultat efter finansnetto om 118 tkr.

Online Brands offentliggör resultat från andra konverteringsperioden av det tidigare utgivna konvertibla förlagslånet 2016/2019

Den andra konverteringsperioden för Online Brands Nordic AB (publ):s (Online Brands eller Bolaget) konvertibla förlagslån 2016/2019 som löpte under perioden 1 - 15 juni 2017 tillförde Bolaget 168 420 nya aktier genom konvertering av skulder om 67 368 SEK, till en konverteringskurs om 0,40 SEK per aktie (en överkurs om 0,35 SEK då det nominella värdet uppgår till 0,05 SEK per aktie).


Kommuniké från årsstämma i Online Brands

Torsdagen den 18 maj 2017 hölls årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:


Delårsrapport 2017-01-01 - 2107-03-31

Försäljningstillväxt och ökad bruttovinstmarginal Sammanfattning första kvartalet 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 424 kkr (2 823 kkr)
 • Förstärkt bruttomarginal 41,9% (34,6%)
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -545 kkr (-444 kkr) 
 • Inbrott i Hedbergs Guld & Silver i Dalsjöfors 18 januari
 • 3-årig tillväxtstrategi presenteras

Presentation av Årsredovisning framskjuten till 11 maj 2017

Online Brands Nordic AB (publ) org 556211-8637 skjuter fram presentation av årsredovisning för 2016 till 11 maj 2017. Ursprungligt publiceringsdatum 4 maj 2017.


Kallelse till årsstämma i Online Brands

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 18 maj 2017 kl. 10.00. Bolagsstämman äger rum i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors


Treårig tillväxtstrategi samt målsättning antagen av styrelsen

I enlighet med de tillväxtåtgärder som påbörjades under 2016, antog Styrelsen nyligen en fastlagd treårig strategi med följande målsättningar; att senast år 2020 nå 100 miljoner kronor i omsättning med en god lönsamhet.


Bokslutskommuniké 2016-10-01 - 2016-12-31

106% försäljningstillväxt och kraftigt förbättrat resultat till följd av lyckade företagsförvärv

Sammanfattning fjärde kvartalet 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade med 105,7% och uppgick till 8 437kkr (4 102 kkr) 
 • Rörelseresultatet / EBITDA före avskrivningar förbättrades till 691 kkr (-309 kkr) 
 • Resultat efter skatt 217 kkr (-378 kkr)
 • Handelsmarginalen stärktes till 46,9% (36,9%)
 • Decentralisering av e-handelslogistik till befintliga lager hos förvärvade enheter 
 • Ytterligare varumärkestillskott online med Michael Kors, Pandora och Gynning Design

Sammanfattning helåret 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade med 24,8% till 21 758 kkr (17 437 kkr) 
 • Resultat efter skatt -498kkr (-1 867)
 • Handelsmarginalen stärktes till 41,4% (34,1%) 
 • Förvärv av Juvelerare Eric G Anderson AB och Juvelerare John Victorin i Varberg AB genomfördes i juni respektive september 
 • Varumärkesportföljen har stärkts av flera mycket starka varumärken såsom Efva Attling, Ole Lynggaard, Thomas Sabo, Michael Kors, Pandora, Gynning Design och Paul Hewitt. 
 • Bolaget drivs med fortsatt stark kostnadskontroll
 • Marknadsinvesteringarna fokuserar på direkt avkastning och nya kunder

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: