Kolväteförekomster konstaterade i Kritalagren på 71-1 vid fortsatta tester av brunn 4

Testarbetet i brunn 4 på Ellej-Igajskoje (71-1) har nu fortskridit till slutfasen. Utöver den olja som erhållits i formationerna JU-5/6 och JU-1 under januari-februari 2018, så har naturgas observerats under tester av formation A1 (Alymskaya sviten, Kritalagren). Bedömt utifrån flammans färg och konsistens utgör detta s k "associerad gas", dvs gas som förekommer samman med en kolvätevätska.


Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet, oktober - december 2017

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2017:

  • Styrelsen för Nickel Mountain Resources AB (NMR) beslutade i november att genomföra en företrädesemission (1 ny aktie för varje tretal gamla aktier) om maximalt ca 22,9 miljoner kr ("Emissionen"). Beslutet godkändes den 11 december 2017 av en extra bolagsstämma. Emissionen var garanterad till 80%. Aktieägarna hade företrädesrätt till teckning till en kurs om 0,25 kr per aktie. Teckningstiden för Emissionen löpte 22 januari - 9 februari 2018.
  • Bolaget förlängde tidigare upptaget kortfristigt lån om SEK 7 miljoner att löpa till den 28 februari 2018. Vidare avtalade Bolaget om att, per den 1 december, uppta ytterligare lån om SEK 3 miljoner, även detta med löptid till den 28 februari 2018, i syfte att säkerställa finansiering för testarbeten fram till genomförd emission. 

Offentliggörande av utfall företrädesemission

Företrädesemissionen i NMR är nu genomförd

Den till 80% garanterade företrädesemissionen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR" eller "Bolaget"), om maximalt ca 22,9 miljoner kronor, vars teckningstid avslutades den 9 februari 2018 tecknades med och utan företrädesrätt till 94 procent. Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 16 februari 2018.


Fortsatt testprogram pa 71-1 - olja paträffad även i andra intervallet

Lovande fortsättning på testarbeten på licensområde 71-1. Oljeflöden registrerade vid perforering av även det andra testintervallet. Kolvätet vid initial kontroll av god kvalitet motsvarande en lätt olja

Olja även i det andra perforerade intervallet på licensområde 71-1 


Publicering av Informationsmemorandum

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland. 


Genomförd ökning av ägande i BNG och fortsatta diskussioner med betydande part

Bolaget har ökat den registrerade ägarandelen i BNG


Nyemission i Nickel Mountain Resources

Styrelsen beslutade den 13 november 2017, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för Bolaget befintliga aktieägare av högst 91 727 063 aktier. Beslutet om nyemission godkändes på en extra bolagsstämma den 11 december 2017.


Inlett testprogram på licensområde 71-1 - olja påträffad i första intervallet

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Uppdatering om utdelning av NMR-aktier från IFOX

Huvudägaren i NMR, IFOX Investments AB (publ), har beslutat om utdelning av aktier i NMR till huvudägarens aktieägare. 


Uppdatering om verksamheten

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär