DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2020

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic SME - släpper härmed delårsrapport avseende januari till september 2020. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.nexargroup.se.

JANUARI - SEPTEMBER

Förbättrat resultat i koncernen under perioden. Föranlett av kostnadsbesparingar och effektiviseringar samt en högre omsättning.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 4 235 (3 325) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 910 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -3 683 (-5 482) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 1 799 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

JULI - SEPTEMBER

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 580 (48) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 532 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -1 368 (-2 245) KSEK, vilket motsvarar en förbättring med 877 KSEK i jämförelse med samma period 2019.

Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,05) SEK.

Koncernens eget kapital per aktie uppgick till -0,01 (0,03) SEK.

Ny order avseende radioproduktion på 1,9 MSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Uttagning till FOOTBALL DREAMZ skedde i Benin.

Ny order avseende radioproduktion på 3,0 MSEK.

Genomfört riktad nyemission som tillfört Bolaget 1,6 MSEK.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl 8:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: mats.johansson@nexargroup.se

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: stefan.mattsson@nexargroup.se

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Nerladdningsbara filerÅrsredovisning 2019


Delårsrapport jan-mar 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted