NeuroVives nya generation av sanglifehrin-baserade substanser uppvisar starkt hämmande effekt på humana levercancerceller

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, presenterar prekliniska data från en ny generation av sanglifehrin-baserade substanser som uppvisar starkt hämmande effekt på hepatocellulära cancerceller (HCC) och anti-canceraktivitet i en experimentell modell av HCC. Resultaten presenteras vid den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit som hålls i Genève den 2-5 februari, 2017.


NeuroVive omfördelar forskningsresurser från asiatiskt dotterbolag till moderbolaget

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att forskningsresurser och aktiviteter i det Taiwan-baserade dotterbolaget dirigeras om till moderbolaget NeuroVive Pharmaceutical AB. Vid en bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical Asia, Inc. godkändes idag ett avtal där verksamheten i Taiwan kommer att säljas till nuvarande taiwanesiska aktieägare.    


NeuroVive tecknar samarbetsavtal med väl ansedd amerikansk forskargrupp inom mitokondriell medicin

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), meddelar idag att bolaget tecknat ett prekliniskt samarbetsavtal med Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) och Marni J. Falk, M.D, en väletablerad forskare inom området mitokondriell medicin.


NeuroVive presenterar positiva prekliniska data i hepatocellulär cancer på HCC Summit

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att nya cancerdata från bolagets sanglifehrin-baserade substanser har blivit accepterade för presentation på den vetenskapliga konferensen EASL HCC Summit som hålls i Genève, Schweiz, den 2-5 februari 2017.


NeuroVive skriver samarbetsavtal med Karolinska Institutet

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin , meddelar idag att ett samarbetsavtal tecknats med Karolinska Institutet i Stockholm gällande utveckling av bolagets substans NV556 för behandling av mitokondriell myopati.


NeuroVive presenterar på 9th Annual Biotech Showcase Conference

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin , meddelar idag att företaget kommer att presenteras på konferensen 9th Annual Biotech Showcase Conference som hålls den 9-11 januari 2017 i San Francisco, USA. Presentationen kommer att ge en uppdatering kring NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram.


NeuroVive Pharmaceutical Delårsrapport januari-september 2016

Verksamheten

Väsentliga händelser juli-september 2016

  • NeuroVive fullföljde 10 procents delförvärv av samarbetspartnern Isomerase Therapeutics
  • NeuroVive mottog begäran om uppsägning av licensavtalet med Arbutus Biopharma
  • NeuroVives strategi för behandling av mitokondriell sjukdom publicerades i Nature Communications

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada avbröts och som en konsekvens av detta har aktierna i dotterbolaget NeuroVive Asia nedskrivits med 50 procent och tidigare aktiverade utgifter kopplade till CicloMulsion utrangerats i delårsrapporten för tredje kvartalet
  • Ny affärsmodell innebärande dels utlicensiering av forskningsprojekt inom vanliga indikationer, dels egen utveckling av särläkemedelsindikationer, kommunicerades
  • Positiva prekliniska resultat erhölls i experimentell modell för indikationen fettlever (NASH), en allvarlig och mycket vanlig sjukdom där det för närvarande saknas läkemedel
  • I uppsägningsavtal med Arbutus Biopharma återgick samtliga rättigheter för NVP018 till NeuroVive. Samtidigt erhöll NeuroVive av Arbutus producerad läkemedelssubstans värderat till 1,5 miljoner dollar

NeuroVives rekrytering av Michele Tavecchio stärker forskningsorganisationen

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att bolaget har rekryterat Michele Tavecchio, PhD, som seniorforskare. 


NeuroVive rapporterar positiva prekliniska resultat i NASH

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelade idag att en av deras cyklofilinhämmare, NVP018, har uppvisat positiva prekliniska resultat i en experimentell modell för den kroniska och vanligt förekommande leversjukdomen NASH (non-alcoholic steatohepatitis). NASH-projektet är i linje med företagets uppdaterade affärsstrategi som bland annat innebär en breddad och accelererad satsning på projekt i tidig upptäcktsfas med hög potential, där målet är utlicensiering i preklinisk fas.


Årsstämma 2017 och valberedning

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett företag inom mitokondriell medicin, meddelar idag att årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) kommer att hållas den 27 april 2017 kl. 16.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: