MultiDocker släpper analys gjord av Jarl Securities

Som ett led i Multidocker Cargo Handling ABs strävan att stärka bolagets investor relation verksamhet och att få bolaget oberonde analyserat har Multidocker ingått ett samarbete med Aktiespararna kring deras tjänst "Analysguiden". Analysen är utförd av Jarl Securities AB på uppdrag av Aktiespararna.


Förtydliganden angående bokslutskommunikéer och delårsrapporter

I olika forum har olika datum för våra bokslutskommunikéer och delårsrapporter förekommit. För att förtydliga vad som gäller skickar vi ut detta pressmeddelande. MultiDocker Cargo Handling listas på NGM Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB ("NGM") har beslutat att lista MultiDocker Cargo Handling AB (publ) ("MultiDocker") på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 12 Januari 2017.


Nyemission övertecknad

MultiDocker Cargo Handling har genomfört en nyemission inför kommande listning på NGM Nordic MTF. Emissionen om 23 MSEK avslutades den 30 november och övertecknades till ca 125%. Totalt tecknades aktier för ca 28,6 MSEK fördelat på ca 2 200 tecknare. Bolaget har också beslutat om en riktad emission om 5 MSEK. Totalt tillförs MultiDocker ca 25 MSEK efter emissionskostnader.


Falkenbergs terminal förnyar sin maskinpark, MultiDocker får åter förtroendet

MultiDocker har skrivit avtal med Falkenbergs Terminal om ännu en maskin med ett ordervärde av ca 9 miljoner kronor.


MultiDocker Cargo Handling genomför nyemission

MultiDocker Cargo Handling AB genomför en nyemission om 23 MSEK inför planerad listning på NGM Nordic MTF. Emissionen är säkerställd till 22,5 MSEK genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och riktas till såväl befintliga som nya aktieägare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted