Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-10-09

Extra stämman i Mobile Loyalty Holding AB (Publ), 556927-9242 den 9 oktober 2017 i Malmö. Till Ordförande på stämman valdes Göran Barsby.

Extra stämman fattade följande beslut:

  • Stämman beslutade enhälligt om namnbyte till ADONnews Sweden AB samt ändring av bolagsordning.
  • Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att fatta beslut i namnändring avseende bolagets dotterbolag Mobile Loyalty Europe AB.

Styrelsen

Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-10-09

Extra stämman i Mobile Loyalty Holding AB (Publ), 556927-9242 den 9 oktober 2017 i Malmö. Till Ordförande på stämman valdes Göran Barsby.


Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 1,5 MSEK

Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare finansierar bolaget genom ett konvertibellån om 1,5 MSEK.Kallelse till extra bolagsstämma i Mobile Loyalty Holding

Aktieägarna i Mobile Loyalty Holding AB (publ) ("Mobile Loyalty"), org. nr 556927-9242, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 oktober 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler Skomakaregatan 6-8, Malmö för att som enda ärende behandla förslaget att företaget byter namn till ADONnews Sweden AB.


Kvartalsrapport januari - juni, 2017

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari - juni 2017. Malmö, 18 augusti 2017 - Mobile Loyalty, som är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en kvartalsrapport för perioden jan-jun 2017.

Mobile Loyalty skriver avtal med Creative Media Nordic Group som driver handbollskanalen.se

Creative Media Nordic Group stärker sitt annonserbjudande och inleder samarbete med ADONnews med start juni 2017. Avtalet omfattar användandet av affärssystemet ADONnews och annonsförsäljning.


Mobile Loyalty publicerar artikel i Medievärlden.se

Mobile Loyalty publicerar artikel i Medievärlden.se som beskriver hur ADONnews hjälper medieägare att bemöta Facebooks och Googles dominans på den digitala annonsmarknaden.


Mobile Loyalty erhåller finansiering från huvudägare om 2 MSEK

Mobile Loyalty meddelar att bolagets huvudägare finansierar bolaget genom ett konvertibellån om 2 MSEK, samtidigt genomförs en kvittningsemission om 2 060 KSEK.


Publicerar resultatet av årsstämman 2017 och den nya styrelsen

Mobile Loyalty (AktieTorget "MOBI") publicerar idag resultatet av stämman som genomfördes den 8 maj 2017 samt presenterar den nya styrelsen.


Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari - mars 2017

Väsentliga händelser under kvartal 1 2017

  • Avtal signerat med Bonnier News om utökat samarbete avseende mobilannonsering i Kvällsposten, GT samt Expressen. Detta ökar räckvidden för ADONnews från 3 500 000 till 7 200 000 unika besökare per vecka.
  • Under mars månad skrevs avtal med både Mediavärlden samt Hallpressen och räkvidden ökade direkt till 7 400 000 unika läsare per vecka för de första fem påkopplade tidningarna. Totalt har hallpressen 12 tidningar.
  • Under årets första kvartal upptog bolaget avtal om lån för bryggfinansiering som beräknas inbringa ett belopp om 3 MSEK. Trots den ökade försäljningen beräknar ledning och styrelse att ett kapitalbehov fortsatt föreligger under året om än i mindre omfattning än tidigare år.
  • Bolagets visions, mål och fortsatta strategi kommer att presenteras vid årsstämman den 8 maj 2017. I samband med detta kommer även styrelsen att ansöka om bemyndigande för fortsatt finansiering i linje med bolagets affärsplan. 

Finansiella nyckeltal, koncernen

Januari - mars 2017

  • Rörelsens intäkter 1 168 (644) KSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar, teoretisk personalkostnad relaterad till optionsprogram samt övriga kostnader av engångskaraktär -1 868 (-3 357) KSEK
  • Resultat efter skatt per aktie -0,01 (-0,01) SEK

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: