Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"

Mjölkanalysföretaget Miris lanserar idag marknadskampanjen, "The Swedish Way". Målet med kampanjen är att skapa internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk till för tidigt födda barn.

"Med kampanjen vill vi skapa opinion och sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk är avgörande vid behandling av för tidigt födda barn", säger Miris VD Camilla Myhre Sandberg. "Svensk neonatalvård är världsledande och den svenska metoden, att individuellt anpassa näringsinnehållet genom att analysera och därigenom möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken, är en högst bidragande faktor som vi anser viktig att dela", säger Camilla.

Kampanjens budskap baseras bland annat på utlåtanden från ledande neonatalläkare vid Umeå Universitet, som är ett internationellt erkänt forskningscenter för neonatal intensivvård. Fler för tidigt födda barn växer upp till starka och friska individer i Sverige än i de flesta andra länder i världen. Individanpassad nutrition genom specifik näringsberikning görs idag rutinmässigt över hela landet för att främja bättre återhämtning, tillväxt och kognitiva färdigheter.

Miris kampanj riktar sig i första hand till neonatalkliniker men den syftar också till att stödja anhöriga till för tidigt födda barn genom ökad medvetenhet samt till att höja den generella kunskapsnivån inom den internationella sjukvårdsvärlden.

Kampanjen är centrerad kring webbplatsen www.swedish-way.com, där besökare bland annat kan ta del av information, nya forskningsrön och praktiska tips för hur man implementerar individuell berikning samt se informationsfilmer och intervjuer.

2018-07-11

For ytterligare information, kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, CEO Miris Holding AB
Tel: +46 18 14 69 07, e-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com 

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Produkterna används inom sjukvårdens neonatalintensiv-enheter, mjölk banker och research center över hela världen. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen att bidra till en ökad folkhälsa globalt genom kontroll av kvaliteten på mjölk som föda och näringsämne.

Miris Holding AB (publ) är noterat på Spotlight. För mer information, se www.mirissolutions.com.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018 - uppdatering

Uppdateringen avser nyckeltal.


Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/9, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till     8 965 tkr (10 152 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till  -8 222 tkr (-10 799 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till  -8 222 tkr (-10 799 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie) 

1/7-30/9, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till    3 017 tkr (2 793 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 765 tkr (-3 119 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till  -1 765 tkr (-3 119 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA

Intresset för mjölkanalysföretaget Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer (HMA) ökar kontinuerligt i USA. Bolaget har idag 20 instrument installerade för forskningsändamål på den amerikanska marknaden.


Miris överlämnar omfattande dokumentation till FDA

Mjölkanalysföretaget Miris har formellt överlämnat ytterligare omfattande dokumentation för bolagets de novo-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA).


Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 947 tkr (7 359 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie) 

1/4-30/6, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 906 tkr (2 948 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Miris genomför ett omfattande effektiviseringsprogram

Miris styrelse har idag formellt beslutat att genomföra ett besparingsprogram som på årsbasis sänker kostnaderna med ca 6 MSEK och omfattar bland annat en minskning av antalet anställda från 15 till 7.


Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"

Mjölkanalysföretaget Miris lanserar idag marknadskampanjen, "The Swedish Way". Målet med kampanjen är att skapa internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk till för tidigt födda barn.


Miris erhåller ETL-certifiering för HMA

Miris har erhållit ETL-märkning för sin Human Milk Analyzer (HMA). Miris HMA har har en certifiering som visar att den är godkänd enligt de senaste versionerna av IEC standarderna för medicintekniska produkter vad gäller Elsäkerhet och EMC. ETL märket innebär även att Miris HMA klarar de krav som UL och CSA ställer.


Kommuniké från årsstämman i Miris Holding

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 2 maj 2018 i Uppsala.


Kvartalsrapport 1 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 042 tkr (4 409 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: