Kvartalsrapport 1 2019

Kvartalsrapport 1 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 367 tkr   (3 042 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,002 kr/aktie)

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1 - 31/3)

 • Ökad efterfrågan av Miris Human Milk Analyzer™ i USA

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Genombrott för Miris - Första ordern på Miris HMA till amerikansk NICU
 • Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr
 • Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn

VD:s kommentar

Vi startar 2019 med en nettoomsättning på 3,4 mkr som innebär en 11% ökning jämfört med samma period i fjol. Försäljning av förbrukningsvaror har ökat till 15% av nettoomsätningen vilket innebär en ökning på 60% jämfört med Q1 2018. Vi har under perioden också förbättrat resultatet efter skatt till -2 871 tkr (-3 523 tkr). Den något försämrade bruttomarginalen 65% (68%) beror på att bolaget under perioden har bytt ut forskningsinstrument mot nya kliniska instrument i USA. Totalt kommer 11 instrument bytas ut. Detta gör vi för att snabbt ha möjlighet att etablera en klinisk användargrupp i USA, något vi anser vara av strategisk vikt för denna marknads utveckling.

FDAs marknadsgodkännande av Miris HMA™ utgjorde startskottet för en mängd aktiviteter: etablering av administrativa processer som krävts av FDA, produktion och genomförandet av USA lanseringen, försäljningsaktiviteter samt marknadsföring och kommunikation. Miris är på väg att utveckla en unik position i USA.

Vi har i perioden levererat den första ordern till en amerikansk NICU efter FDA godkännandet, levererat de två första instrumenten till Sydafrika och hållit den första produktpresentationen i mellanöstern där HMA nu finns för utvärdering på en NICU i Dubai. Utöver detta har vi levererat HMA instrument till Sverige, Norge, Finland och Polen.

Bolaget har omarbetat strategin för försäljning till Kina då tidigare strategi inte har visat sig ge tillräcklig lönsamhet. Bolaget har därför valt att inte sälja några instrument till vår nuvarande distributör i Kina under Q1 2019 medan det under Q1 2018 såldes 5 instrument. Vi söker nu nya vägar för att finna bättre och lönsammare alternativ för Kina.

Vi har deltagit på konferenser i Sydafrika, Spanien (International Conference on Nutrition & Growth) och USA (Human Milk Bank Association North America) samt genomfört kundbesök i USA, Sydafrika, och Mellanöstern. Det är inspirerande att se det växande intresset för analys av bröstmjölk inom båda neonatalvård och mjölkbanker!

Arbetet med att fortsätta stärka Miris varumärke som expert inom analys av humanmjölk och en förespråkare av individuell nutrition av prematura barn utvecklas ständigt och börjar ge effekt. Kombinationen av teknisk kompetens, öppen dialog och fokus på kvalité och användarvänlighet ger Miris en unik position i marknaden. Ett ständigt ökande antal förfrågningar om att presentera Miris expertis är ett bevis på denna utveckling. Inget annat företag kan uppvisa samma expertis och förmåga att vägleda den neonatala sjukvården och mjölkbanker inom bröstjölksanalys och individualiserad nutrition på denna marknad som är under stark utveckling och förändring.

Vi har arbetat aktivt med planering och genomförande av USA lanseringen som gick av stapeln skiftet april/maj. Paneldiskissionen som hölls under eventet var mycket uppskattat av klinikerna som deltog och ledde till intressanta diskussioner och viktiga kontakter som kommer ge oss en ovärderlig plattform att bygga vidare på. Vårt fokus är att etablera Miris i USA och detta är ett viktigt led i den strategiska utvecklingen av Miris och dess varumärke i hela världen. Vi kommer även delta på viktiga konferenser i USA och Europa. Passa på att följa oss i sociala medier där vi försöker hålla er upppdaterade om vad vi gör!

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till hela teamet bakom Miris. Med ett högt tempo och en ständig arbetspress har detta lilla team visat förmågan att hålla ett lösningsorienterat fokus där Miris utveckling och prematura barns hälsa står i centrum. Ett dedikerat team med en expertis som ger oss ett försprång på en marknad under utveckling. Detta är avgörande för att Miris skall nå sina strategiska mål och bygga vidare på det fundament vi har etablerat genom de senaste åren.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Nerladdningsbara filer

Svenska Medtech-bolaget Miris hos Worldwide Business med Kathy Ireland

Det svenska Medtech bolaget Miris VD Camilla Myhre Sandberg, medverkar i "Worldwide Business with Kathy Ireland". Intervjun sin helhet kommer att sändas på Bloomberg International den 18 och 19 Maj.Kvartalsrapport 1 2019

Kvartalsrapport 1 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 367 tkr   (3 042 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 871 tkr  (-3 523 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,002 kr/aktie)

Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn

Intresset för det svenska Medtech bolaget Miris HMA instrument och individuell nutrition fortsätter att växa i USA. Miris bjöds nyligen in av Ohio Neonatal Nutritionists för att föreläsa om hur Sverige bedriver framgångsrik neonatalvård genom att analysera näringsinnehållet i humanmjölk.


Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen har bestått av Ingemar Kihlström (valberedningens ordförande), Hans Åkerblom, Tomas Matsson, och Gunnar Ek (representant för de små aktieägarna).


Årsredovisning 2018


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr

Styrelsen i Miris Holding AB har den 3 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175 140 000 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr, motsvarande en rabatt om cirka 6,7 % mot stängningskursen den 2 april 2019. Styrelsen anser mot den bakgrunden att emissionskursen är marknadsmässig.


Genombrott för Miris - Första ordern på Miris HMA till amerikansk NICU

Mjölkanalysföretaget Miris har erhållit en första order på analysinstrumentet Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA™) för en neonatalintensivvårdsavdelning (NICU) i USA. Miris HMA™ marknadsgodkändes av US Food and Drug Administration (FDA) i december 2018 och instrumentet möjliggör individuell nutrition för prematura barn i USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär