Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 947 tkr (7 359 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie) 

1/4-30/6, 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 906 tkr (2 948 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Miris genomför ett omfattande effektiviseringsprogram

Miris styrelse har idag formellt beslutat att genomföra ett besparingsprogram som på årsbasis sänker kostnaderna med ca 6 MSEK och omfattar bland annat en minskning av antalet anställda från 15 till 7.


Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"

Mjölkanalysföretaget Miris lanserar idag marknadskampanjen, "The Swedish Way". Målet med kampanjen är att skapa internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition genom specifik berikning (target fortification) av bröstmjölk till för tidigt födda barn.


Miris erhåller ETL-certifiering för HMA

Miris har erhållit ETL-märkning för sin Human Milk Analyzer (HMA). Miris HMA har har en certifiering som visar att den är godkänd enligt de senaste versionerna av IEC standarderna för medicintekniska produkter vad gäller Elsäkerhet och EMC. ETL märket innebär även att Miris HMA klarar de krav som UL och CSA ställer.


Kommuniké från årsstämman i Miris Holding

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 2 maj 2018 i Uppsala.


Kvartalsrapport 1 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Q1 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 042 tkr (4 409 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till - 3 523 tkr (-3 765 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Årsredovisning 2017


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.


Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till      13 353 tkr   (7 434 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till   -14 627 tkr (-22 007 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 627 tkr (-22 007 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

1/10-31/12, 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till      3 201 tkr ( 1 991 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till   -3 827 tkr (-7 311 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 827 tkr (-7 311 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA
 • Miris Holding AB genomför en riktad emission

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™

Miris lanserar Miris Calibration Control Kit™

Miris lanserar idag den egenutvecklade standardlösningen Miris Calibration Control Kit (MCC). MCC skall användas för daglig kontroll av kalibreringen i Miris Human Milk Analyzer (HMA). MCC kommer säljas som en förbrukningsvara att användas till HMA och skall användas varje dag när instrumentet startas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: