Teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner TO 2 inleds

Idag den 11 januari inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner ("MINEST TO 2") som emitterades i samband med Minestos företrädesemission av så kallade units i februari 2018. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag som är den 8 februari 2019.

MINEST TO 2: Information och villkor i korthet

 • En (1) teckningsoption MINEST TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
 • Teckningskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 SEK per aktie.
 • Teckningsperiod är 11 januari-8 februari 2019. Observera att förvaltarregistrerade teckningsoptioner kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag som är den 8 februari 2019.
 • Totalt kan Minesto tillföras cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Fullständiga villkor och instruktioner för hur man går tillväga för att utnyttja teckningsoptionerna TO 2 finns på www.minesto.com/teckningsoptioner. För frågor som inte besvaras på den sidan, vänligen kontakta din bank/fondkommissionär eller Aktieinvest Emittentservice på 08-506 517 95 eller emittentservice@aktieinvest.se.

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till förnybar energi

Energibranschen i allmänhet och Minesto i synnerhet står inför en spännande tid. Vi har under de senaste åren byggt avsevärda industriella värden i Minesto. Bolagets position och förutsättningarna för att realisera den enorma marknadspotentialen som finns för vår unika produkt har aldrig varit bättre, säger Minestos VD Martin Edlund.

Minesto gjorde under 2018 avsevärda framsteg såväl tekniskt som kommersiellt. Under hösten installerade och verifierade bolaget den unika Deep Green-teknologin för första gången med en enhet i kommersiell skala. I november tecknades avtal med bolagets första kund, elbolaget SEV på Färöarna.

I år planerar Minesto nästa steg i bolagets projekt i Wales. Det inbegriper kontinuerlig drift och kraftproduktion med DG500-kraftverket som installerades hösten 2018, samt uppgradering och optimering av Deep Green-teknologin i större kommersiell skala (Utility Scale) för fortsatta installationer i Holyhead Deep.

På Färöarna sker projektutveckling för driftsättning av den kompletterande produktlinjen Microgrid. I Taiwan fortsätter arbetet ihop med lokala partners mot havsinstallationer och långsiktig marknadsutrullning i Asien. Utöver det förs diskussioner med aktörer för installationer på flera platser runt om i världen.

2019-01-11

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se eller telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Nerladdningsbara filer

Minesto News Update 28 februari 2019

 • EU investerar över 100 miljarder kronor i innovativ cleantech
 • Minesto inleder samarbete med Antigua och Barbuda samt FN:s kontor för projekttjänster
 • Minesto talare vid Marine Energy Wales 10:e årskonferens
 • Minesto lyfts fram i reportage om framtidens energi i The Times
 • Företagspresentation på Aktiekvällen med tema Förnybar energi

Första dag för handel med nyemitterade aktier i Minesto AB 28 februari 2019

De nya aktier i Minesto AB som tecknades med stöd av teckningsoptioner TO 2 kommer att tas upp för handel den 28 februari 2019.


Minesto tecknar samförståndsavtal med Antigua och Barbudas regering för resursstudie i östra Karibien

Det svenska miljöteknikbolaget Minesto har tecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) med Antigua och Barbudas regering för att gemensamt utforska möjligheterna att förse östra Karibien med förnybar havsenergi genom Minestos teknologi. Samarbetet faciliteras av FN:s kontor för projekttjänster, UNOPS.


Nytt antal aktier och röster i Minesto

Antalet aktier och röster i Minesto AB har ökat med 6 336 031 som en följd av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under januari-februari 2019.


Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram

Minesto ABs program med teckningsoptioner av serie TO 2 har avslutats. Totalt utnyttjades 98 procent av teckningsoptionerna, vilket innebär att Minesto tillförs cirka 44,4 miljoner kronor före emissionskostnader till arbetet för att kommersialisera bolagets unika havsenergiteknik.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Idag den 6 februari 2019 är sista dag för handel med teckningsoptionerna MINEST TO 2 som handlas på Nasdaq First North. Innehavare av MINEST TO 2 kan fram till den 8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. Teckningsoptioner som ej utnyttjas förfaller och blir värdelösa.


Minesto gör framsteg i produktutvecklingen med fastställd vingspecifikation för DG100

Minesto har inlett upphandlingen av en tillverkare av vingen för företagets nya DG100-modell. Vingen kommer att byggas utifrån en ny design som är resultatet av både lärdomar från Minestos havstester i Nordirland och Wales, samt den omfattande expertkunskap i CFD-simulering som Minesto har byggt under de senaste åren.


Martin Edlund till BBC: "Energi från tidvatten är Wales nya kolindustri"

BBC Wales rapporterar idag om Minesto och den walesiska sektorn för marin energi. Nyhetsinslaget betonar den enorma potentialen för tidvattensenergi i Storbritannien och understryker att även att branschen åtnjuter betydande stöd från den walesiska regeringen saknas system för prisstöd från den brittiska regeringen.


#Sitdown - samtal mellan analytiker Alf Riple och VD Martin Edlund

I slutet på december publicerade Västra Hamnen Corporate Finance en analys på Minesto. I denna video träffas Västra Hamnens chefsanalytiker Alf Riple och Minestos VD Martin Edlund för ett samtal kring Minesto, bolagets produkt och utmaningarna och möjligheterna för att realisera dess betydande marknadspotential.


Minesto News Update 25 januari 2019

 • Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och expanderar bolagets marknadspotential
 • Minesto huvudtalare på Maritima Klustrets årskonferens 2019
 • Minestos huvudägare utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner
 • Daily Post: Tidvattenpotentialen i norra Wales som kan fylla en del av hålet efter de skrotade planerna på kärnkraft
 • Brittisk minister uttrycker stöd för marin energi
 • EU-parlamentet vill investera 150 miljarder kronor i klimatåtgärder
 • Video: VD Martin Edlund om konkurrenskraften i Minestos energiteknik

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: