Studie: Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli en betydande energiresurs för att balansera andra oförutsägbara förnybara energikällor. Det visar preliminära resultat från studier i ett doktorandprojekt kring energibalansen och stabiliteten i Färöarnas elsystem.

"Hittills tyder resultaten på att tidvattenkraft kan ha stor betydelse för det elektriska systemet," säger doktorandforskaren Helma Maria Tróndheim i en artikel publicerad i det färöiska elbolaget SEV:s nyligen släppta årsrapport.

Enligt SEV förväntas efterfrågan på elektricitet öka från cirka 350 GWh 2017 till cirka 600 GWh år 2030. Ökningen i efterfrågan drivs både av ekonomisk tillväxt och på grund av förändrad i energianvändning då önationen förflyttar sig mot visionen om 100 procent förnybar elektrisk energi år 2030, inklusive inhemsk transport och uppvärmning.

Förnybar baskraft ur havet

SEV uppskattar att det kan vara möjligt att utnyttja motsvarande 150-200 MW installerad kapacitet för att generera elektricitet från Färöarnas tidvattenströmmar. Företaget understryker att tidvattenkraftens inneboende förutsägbarhet är "en mycket stor fördel jämfört med instabiliteten och väderberoendet hos vattenkraft, vind och sol."

En annan fördel på Färöarna är tidsskillnaden mellan när flödena i de olika sunden mellan landets 18 större öar når sina toppar. Genom att installera tidvattenturbiner på olika platser är energin från tidvattnet därmed alltid tillgänglig - vilket möjliggör produktion av förnybar baskraft ur havet.

För att utforska potentialen för att frigöra Färöarnas tidvattenkraft förbereder nu SEV och svenska Minesto, utvecklare inom marin energi, sjösättningen av ett pilotprojekt med två nätanslutna turbiner av Minestos unika och patenterade teknologi Deep Green.

Projektet, som har fått finansieringsstöd både från Energimyndigheten och genom EU:s Horizon2020-program, utgör den första fasen av en långsiktig ambition att tillföra Färöarnas energimix ytterligare kapacitet för tidvattenkraft genom Minestos Deep Green-teknik.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com

Om oss

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Minesto avser slutföra Vestmannasund-installation under kommande tidvattenfönster

Under veckan har installationsarbeten på land och till havs utförts i Minestos tidvattenprojekt i Vestmannasund, Färöarna med personal från Minesto, SEV och leverantörer. Installationen av sjökabeln som ansluter till elnätet slutfördes inte som planerat på grund av ett tekniskt problem som inträffade under kabelläggningen.


Kommuniké från årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB har den 29 juni 2020 klockan 15.00 hållit årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.
Minesto News Update 12 juni 2020

  • Minesto inbjudna som talare på EU Sustainable Energy Week
  • Pareto Securities tar upp bevakning av Minesto
  • Bilder från Minestos första installationsfas till havs i Vestmannasund-projektet
  • Minesto finalist i Sveriges största energitävling E-Prize

Minesto har slutfört första installationsfasen i Vestmannasund-projektet

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, fortskrider sitt projekt för att realisera tidvattenkraft på Färöarna. Bolaget har installerat det gravitationsbaserade fundamentet som ska användas för Minestos kraftverk och har därmed slutfört projektets första installationsfas till havs i Vestmannasund.


Minestos VD tecknar aktier genom teckningsoption P0

Minestos VD Martin Edlund har tecknat 140 000 aktier i Minesto AB genom inlösen av tilldelade teckningsoptioner av serie P0.


Minesto lanserar ny 3D-animation

Minesto har lanserat en ny 3D-animation som visar vår teknologis roll i den globala omställningen till grön energi.


Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Denna kallelse ersätter den tidigare publicerade kallelsen till tidigare planerad årsstämma den 9 juni 2020. Innehållet i denna kallelse motsvarar innehållet i tidigare publicerad kallelse, med uppdaterade datum som enda justering.


Nytt datum för årsstämma i Minesto AB

Minesto AB meddelar nytt datum för bolagets årsstämma 2020. Det nya datumet för årsstämman är den 29 juni 2020 kl 15:00 i Göteborg. Ny kallelse till årsstämman kommer att publiceras separat idag 28 maj.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted