Minesto News Update 2 april 2020

 • Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna
 • EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19
 • Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019
 • Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna
 • Parlamentsledamot Virginia Crosbie: Vi måste omfamna de ekonomiska och politiska möjligheterna i utfasning av fossila bränslen
 • Studie: Påverkan på marint djurliv från tidvattenkraft "betydligt lägre än förutspått"

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.

Läs mer här.

EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19

Regeringschefer från EUs 27 medlemsländer har uppmanat EU-kommissionen att börja utarbeta "en omfattande återhämtningsplan" som integrerar gröna och digitala aspekter, rapporterar EURACTIV.  En återhämtningsstrategi för när det värsta av pandemin är över måste byggas kring grön omställning och digital transformation, säger EUs ledare i ett gemensamt uttalande:

"I nuläget är det mycket bråttom att bekämpa coronaviruspandemin och dess omedelbara konsekvenser. Vi bör dock påbörja arbetet med att utforma de åtgärder som krävs för att återgå till ett samhälle och en ekonomi som fungerar normalt och till hållbar tillväxt, och därvid bland annat integrera den gröna omställningen och den digitala omvandlingen och fullt ut dra lärdom av krisen."

Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019

Minesto har publicerat bokslutskommunikén samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

Rapporterna finns tillgängliga här.

Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna

Minesto publicerade i mitten av mars en videouppdatering med VD Martin Edlund.

Klicka här för att se videon.

Parlamentsledamot Virginia Crosbie: Vi måste omfamna de ekonomiska och politiska möjligheterna i utfasningen av fossila bränslen

Efter sitt besök på Minestos brittiska huvudkontor i mitten av februari skrev Virginia Crosbie, parlamentsledamot för Anglesey, norra Wales en artikel publicerad i The House Magazine, där hon argumenterar för att "en grönare strategi för internationell handel kommer att sätta Storbritannien på vägen mot utfasning av fossila bränslen."

I artikeln belyser Virginia Crosbie Minestos arbete i Wales och bolagets marina energiteknik: "Teknologier som dessa kommer att vara en nyckelkomponent i vår energimix och för att säkerställa tillförlitlighet i energiproduktionen vilket vi kommer att behöva."

The House Magazine är en politisk veckotidning som kopplad till det brittiska parlamentet.

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Studie: Påverkan på marint djurliv från tidvattenkraft "betydligt lägre än förutspått"

Ny forskning om tidvattenkraftverks påverkan på marint djurliv har dragit slutsatsen att tidigare uppskattningar kan ha överskattat kraftverkens påverkan, rapporterar Recharge. Med hjälp av en högprecisionsmodell fann forskare att den sannolika effekten var "betydligt lägre än förutsägelser med äldre metoder".

Du får detta utskick för att du har registrerat dig för att ta emot pressmeddelanden från Minesto, eller för att du är en branschkontakt. Vår Privacy Policy är tillgänglig via denna länk.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com 

Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30. Denna kallelse ersätter den tidigare publicerade kallelsen till tidigare planerad årsstämma den 9 juni 2020. Innehållet i denna kallelse motsvarar innehållet i tidigare publicerad kallelse, med uppdaterade datum som enda justering.


Nytt datum för årsstämma i Minesto AB

Minesto AB meddelar nytt datum för bolagets årsstämma 2020. Det nya datumet för årsstämman är den 29 juni 2020 kl 15:00 i Göteborg. Ny kallelse till årsstämman kommer att publiceras separat idag 28 maj.


Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB, org. nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2020 kl. 15:00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14:30.


Teckningskurs fastställd för Minestos teckningsoption TO3

Teckningskursen för teckningsoption TO3 i Minesto AB har fastställts till 15,79 kr i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under perioden fram till och med den 30 april 2021.


Studie: Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli en betydande energiresurs för att balansera andra oförutsägbara förnybara energikällor. Det visar preliminära resultat från studier i ett doktorandprojekt kring energibalansen och stabiliteten i Färöarnas elsystem.


Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2020

VD Martin Edlund: "Vår nuvarande starka likviditetsposition gör att vi kan fokusera på att skapa industriellt värde och marknadsetableringen av vår unika produkt. Detta går väl i linje med det större perspektivet och makrotrender där vi ser och hör uppmuntrande budskap från EU-ledare och politiker om stödet för den förnybara agendan".


Video: Uppdatering kring coronavirus-pandemin och Minestos verksamhet

Minesto har idag publicerat en video där VD Martin Edlund ger en uppdatering om den aktuella situationen relaterat till coronavirus-pandemin och Minestos verksamhet.


Minesto News Update 2 april 2020

 • Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna
 • EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19
 • Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019
 • Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna
 • Parlamentsledamot Virginia Crosbie: Vi måste omfamna de ekonomiska och politiska möjligheterna i utfasning av fossila bränslen
 • Studie: Påverkan på marint djurliv från tidvattenkraft "betydligt lägre än förutspått"

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.


Minesto publicerar årsredovisning för 2019

Minestos årsredovisning för räkenskapsåret 2019 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets webbplats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär