Minesto News Update 2 april 2020

 • Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna
 • EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19
 • Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019
 • Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna
 • Parlamentsledamot Virginia Crosbie: Vi måste omfamna de ekonomiska och politiska möjligheterna i utfasning av fossila bränslen
 • Studie: Påverkan på marint djurliv från tidvattenkraft "betydligt lägre än förutspått"

Minesto säkrar samtliga tillstånd för installationer på Färöarna

Minesto och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, har beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.

Läs mer här.

EUs ledare stöder "grön omställning" i återhämtningsplan för Covid-19

Regeringschefer från EUs 27 medlemsländer har uppmanat EU-kommissionen att börja utarbeta "en omfattande återhämtningsplan" som integrerar gröna och digitala aspekter, rapporterar EURACTIV.  En återhämtningsstrategi för när det värsta av pandemin är över måste byggas kring grön omställning och digital transformation, säger EUs ledare i ett gemensamt uttalande:

"I nuläget är det mycket bråttom att bekämpa coronaviruspandemin och dess omedelbara konsekvenser. Vi bör dock påbörja arbetet med att utforma de åtgärder som krävs för att återgå till ett samhälle och en ekonomi som fungerar normalt och till hållbar tillväxt, och därvid bland annat integrera den gröna omställningen och den digitala omvandlingen och fullt ut dra lärdom av krisen."

Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019

Minesto har publicerat bokslutskommunikén samt årsredovisningen för räkenskapsåret 2019.

Rapporterna finns tillgängliga här.

Video: VD kommenterar situationen med coronaviruset samt Minestos pågående projekt på Färöarna

Minesto publicerade i mitten av mars en videouppdatering med VD Martin Edlund.

Klicka här för att se videon.

Parlamentsledamot Virginia Crosbie: Vi måste omfamna de ekonomiska och politiska möjligheterna i utfasningen av fossila bränslen

Efter sitt besök på Minestos brittiska huvudkontor i mitten av februari skrev Virginia Crosbie, parlamentsledamot för Anglesey, norra Wales en artikel publicerad i The House Magazine, där hon argumenterar för att "en grönare strategi för internationell handel kommer att sätta Storbritannien på vägen mot utfasning av fossila bränslen."

I artikeln belyser Virginia Crosbie Minestos arbete i Wales och bolagets marina energiteknik: "Teknologier som dessa kommer att vara en nyckelkomponent i vår energimix och för att säkerställa tillförlitlighet i energiproduktionen vilket vi kommer att behöva."

The House Magazine är en politisk veckotidning som kopplad till det brittiska parlamentet.

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Studie: Påverkan på marint djurliv från tidvattenkraft "betydligt lägre än förutspått"

Ny forskning om tidvattenkraftverks påverkan på marint djurliv har dragit slutsatsen att tidigare uppskattningar kan ha överskattat kraftverkens påverkan, rapporterar Recharge. Med hjälp av en högprecisionsmodell fann forskare att den sannolika effekten var "betydligt lägre än förutsägelser med äldre metoder".

Du får detta utskick för att du har registrerat dig för att ta emot pressmeddelanden från Minesto, eller för att du är en branschkontakt. Vår Privacy Policy är tillgänglig via denna länk.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
press@minesto.com

www.minesto.com 

Teckningsoptionsprogram PO4 i Minesto AB slutfört

Ledande befattningshavare i Minesto har tecknat sammanlagt 280 000 nya aktier i Minesto AB genom inlösen av teckningsoptioner av serie PO4. Därmed har samtliga utställda PO4-optioner i Minesto utnyttjats och bolaget tillförs genom teckningsoptionsprogrammet cirka 7,4 miljoner kronor i teckningslikvid. 


Projektuppdatering Färöarna

Minesto meddelar idag att företaget planerar fortsatt driftsättning i sitt tidvattenprojekt i Vestmannasund på Färöarna i mitten av oktober. Vidare har Minesto verifierat platsen för den första planerade parkinstallationen av företagets havsenergiteknik på Färöarna.


Minesto publicerar Halvårsrapport 2020

VD Martin Edlund: "Signalerna från det offentliga är fortsatt positiva vad gäller finansiellt stöd för att påskynda uppskalningen av förnybar energiförsörjning och att bygga den ekonomiska återhämtningen i världen på hållbara aspekter."

Väsentliga händelser 1 april-30 juni 2020

 • Minesto meddelade i början på april att bolaget och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, hade beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.
 • I juni installerade Minesto det bottenfundament som ska användas för Minestos första DG100-system i bolagets tidvattenkraftsprojekt på Färöarna. Därmed slutfördes projektets första installationsfas till havs i Vestmannasund.
 • Teckningskursen för teckningsoption TO3 i Minesto AB fastställdes till 15,79 kr i enlighet med gällande optionsvillkor.

Efter periodens utgång

 • I början på juli meddelade Minesto att installationen av sjökabeln i Vestmannasundprojektet på Färöarna, som ansluter Minestos kraftverk till elnätet, inte hade slutförts som planerat på grund av ett tekniskt problem som inträffade under kabelläggningen.
 • Minesto slutförde i juli installationen av infrastruktur på land och i havet i Vestmannasundprojektet, inklusive åtgärdande av sjökabeln. Minesto installerade också framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare drift av kraftverket.

Teckningsoptionsprogram riktat till EIT InnoEnergy avslutat

Det sedan tidigare utställda teckningsoptionsprogrammet i Minesto AB riktat till den europeiska investeraren EIT InnoEnergy har avslutats. Totalt tecknades 8 513 595 aktier i Minesto genom teckningsoptionsprogrammet. 


Uppdatering av Vestmannasund-projektet

Minesto har slutfört installationen av infrastruktur på land och i havet för tidvattenkraftsprojektet i Vestmannasund, Färöarna. Minesto installerade också framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare drift av kraftverket.


Minestos VD tecknar aktier genom teckningsoption PO4

Minestos VD Martin Edlund har tecknat 120 000 aktier i Minesto AB genom inlösen av teckningsoptioner av serie PO4. Minesto tillförs därmed drygt 3 miljoner kronor i teckningslikvid.


Minesto News Update 10 juli 2020

 • Minesto presenterade vid EU:s Sustainable Energy Week
 • Jonas Millqvist vald till ny ordförande i Minesto
 • Bilder och video från installationsaktiviteterna i Vestmannasund
 • Minestos första DG100-system döpt till "Havfrúgvin"

Minesto avser slutföra Vestmannasund-installation under kommande tidvattenfönster

Under veckan har installationsarbeten på land och till havs utförts i Minestos tidvattenprojekt i Vestmannasund, Färöarna med personal från Minesto, SEV och leverantörer. Installationen av sjökabeln som ansluter till elnätet slutfördes inte som planerat på grund av ett tekniskt problem som inträffade under kabelläggningen.


Kommuniké från årsstämma i Minesto AB

Aktieägarna i Minesto AB har den 29 juni 2020 klockan 15.00 hållit årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted