Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2017

Väsentliga händelser april-juni 2017

 • Leverans av flertalet delsystem; montering inledd
 • Tillstånd för installation i Holyhead Deep erhållet
 • Byte av leverantör för konstruktion av fundament

Efter periodens utgång

 • Ny leverantör av fundament utsedd
 • Installation i Wales framflyttad

Minesto utser ny leverantör av fundament

Minesto har anlitat Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd för att konstruera fundamentet till Minestos första tidvattenkraftverk i kommersiell skala. Leveranstiden för det nya fundamentet gör att den första installationen i Wales flyttas fram. - Vi ligger väl till att leverera enligt de tidsramar och målsättningar vi har gentemot våra publika finansiärer, för att demonstrera Deep Green-teknologins unika fördelar och utveckla detta behövda, förnybara energislag, säger Martin Edlund, VD för Minesto.


Minesto byter leverantör för konstruktion av fundament

Minesto har beslutat att anlita en ny leverantör för konstruktionen av det fundament som ska användas för bolagets första Deep Green-installationen i Holyhead Deep. Beslutet är en konsekvens av att den nuvarande leverantören Ocean Resource Ltd inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Minesto.


Kommuniké från Årsstämma 2017 i Minesto

Minesto AB höll torsdagen den 8 juni 2017 årsstämma på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.


Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i Wales initierad. 
 • Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.
 • Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Efter periodens utgång 

 • Erhållet tillstånd för den första installationen av Deep Green i Holyhead Deep, Wales.

Kallelse till årsstämma i Minesto

Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.


Minesto erhåller tillstånd för installation i Holyhead Deep

Minesto erhåller tillstånd för installation i Holyhead Deep Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tagit ytterligare ett steg mot kommersialisering av den unika Deep Green-teknologin i walesiska vatten. Detta då bolaget har erhållit tillstånd för installation och drift av det första kraftverket i Holyhead Deep.


Minesto publicerar årsredovisningen för 2016

Minestos årsredovisning för 2016 är nu publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida.


Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016

Väsentliga händelser oktober-december 

 • Samarbetsavtal tecknat med National Taiwan Ocean University kring installation av skalmodell i Taiwan.
 • Toppnoteringar avseende elproduktion från havstester av Deep Green-teknologin i skalmodell.
 • Europeiskt patent beviljat för Deep Green-teknologins grundpatent.
 • Förskottsutbetalning av första anspråket gentemot Welsh European Funding Office. 
 • Deep Green prisad som mest lovande teknologi i branschen.
 • Fördjupade marknadsrelationer i Sydamerika genom besök i Argentina och Chile.

Efter räkenskapsårets utgång

 • Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i Wales initierad. 
 • Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.
 • Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Ökning av aktiekapital i Minesto

De 11 931 743 nya aktier som tecknades i Minesto AB med stöd av teckningsoptioner under februari 2017 har nu registrerats hos Bolagsverket.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: