Midsona har slutit intentionsavtal om att representera ett urval av varumärken inkluderande Compeed® för HRA Pharma i Norden

Midsona har slutit ett intentionsavtal med HRA Pharma , ett snabbväxande och innovativt konsumenthälsobolag med huvudkontor i Paris, Frankrike, om att representera några av deras varumärken i Norden, varav Compeed ® är det enskilt största.


Midsona erhåller förhandstillträde till minoritetsaktier

Midsona erhåller förhandstillträde till utestående minoritetsaktier i Bringwell AB, enligt en särskild skiljedom idag.


Peter Overgaard ny chef för Midsonas affärsområde Danmark

Midsona har utsett Peter Overgaard till ny chef för affärsområde Danmark. Han efterträder Lars Børresen som beslutat sig för att söka andra karriärutmaningar efter att framgångsrikt ha lett Urtekram A/S och sedermera Midsona Danmark A/S under sexton år.


Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 1 december 2017

Stämman beslutade om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.


Christoffer Mørck ny chef för Midsonas affärsområde Norge

Midsona har utsett Christoffer Mørck till ny chef för affärsområde Norge och medlem av koncernledningen.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 december 2017 kl. 11.30 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 11.00 och avbryts när stämman öppnas.


Förbättrad EBITDA och stigande marginaler

JULI-SEPTEMBER 2017 (TREDJE KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (522).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 52 Mkr (42), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 9,0 procent (8,0).
 • Periodens resultat uppgick till 11 Mkr (7), motsvarande ett resultat per aktie på 0,25 kr (0,25) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (13).
 • Midsona tillträdde förvärvet av Bringwell AB (publ) den 4 juli, ett företag med en ledande position i norden inom egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel.

JANUARI-SEPTEMBER 2017 (NIO MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 594 Mkr (1 223).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 131 Mkr (88), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal på 8,2 procent (7,2).
 • Periodens resultat uppgick till 50 Mkr (29), motsvarande ett resultat per aktie på 1,15 kr (1,02) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98 Mkr (11). 


Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Under juli 2017 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) ("Midsona") ändrats till följd av den apportemission som bolaget genomfört i samband med förvärvet av Bringwell AB, vilket bolaget tidigare informerat om. 


Halvårsrapport januari-juni 2017

Fortsatt resultatförbättring och starkt operativt kassaflöde

APRIL-JUNI 2017 (ANDRA KVARTALET)

 • Nettoomsättningen uppgick till 488 Mkr (351).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 34 Mkr (22), motsvarande en marginal på 7,0 procent (6,3).
 • Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (11), motsvarande ett resultat per aktie på 0,35 kr (0,39) före och efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 Mkr (-22).
 • Den 15 maj lämnade Midsona AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Bringwell (publ) till Midsona.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: