Omstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva. Triega kommer nu att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.

Triega AB, som är Mertivas största aktieägare, har meddelat Mertiva att de den 21-22 december 2017 har ökat både antalet aktier och röster i Mertiva med 2 862 235 st. Delar av dessa aktier har varit köp/försäljningar av aktier från kapitalförsäkringar. I och med dessa aktier har Triega AB ökat antalet röster i Mertiva från 6 724 354 eller 36% röstandel till 9 586 589 eller 51% röstandel.

Triega AB har nu meddelat Mertivas styrelse att de önskar stämpla om 4 970 500 A-aktier till B-aktier. Mertivas styrelse har beslutat att godkänna denna ansökan. Efter denna omstämpling av aktier kommer Mertiva att ha 13 701 726 st A aktier och 4 970 500 st B aktier. Triega AB kommer efter omstämplingen åter ha 36% av rösterna i Mertiva. Processen att stämpla om aktierna förväntas ta ca 3-4 veckor.

28 december 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
info@mertiva.se
0708-247048

Mertiva AB är ett investeringsföretag. Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A). Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted