Mertiva gör mindre investering i läkemedelsforskningsbolaget AttgeNO

Mertiva har deltagit med 3,5 MSEK i det svenska läkemedelsforskningsbolaget AttgeNOs nyemission. Efter emissionen har Mertiva en ägarandel om 4,5 % av bolaget. AttgeNO arbetar med utveckling av nya blodkärlsvidgande läkemedel. Supernitro (PDNO) är en ny patenterad läkemedelskandidat för behandling av akut livshotande högt blodtryck i lungan, vilket t ex kan uppstå i samband med t.ex. hjärtkirurgi och ha dödlig utgång.

Med pengarna som togs in i nyemissionen är planen att AttgeNO ska kunna genomföra kliniska Fas 1- studier under 2019.

Investeringen är relativt marginell för Mertiva, men Mertiva bedömer ändå att investeringen är intressant och den ger även Mertiva en möjlighet att följa bolagets utveckling och eventuellt deltaga i senare emissioner.

Kort om AttgeNOs forskning:
AttgeNO AB är ett företag som grundats av världsledande forskare vid Karolinska Institutet som funnit en metod att framställa helt nya kväveoxid (NO) innehållande substanser med unika egenskaper. Dessa patenterade potentiella läkemedel har sedan studerats i olika djurförsöksmodeller för sjukdom i cirkulationsorganen.

Akut pulmonell hypertension är ett livshotande tillstånd, där lungornas blodkärl drar ihop sig, vilket gör att högerhjärtat inte orkar pumpa blodet genom lungorna vilket kan resultera i uttalad hjärtsvikt och plötslig död. Den nya molekylen Supernitro, baserad på NO som är en kroppsegen substans, sänker selektivt blodtrycket i lungorna och skulle därigenom kunna rädda många liv. Hjärtsvikt och död som en följd av akut pulmonell hypertension kan till exempel uppstå av en blodpropp i lungan, vid allvarliga infektioner med blodförgiftning men förekommer också i samband med hjärtkirurgi eller andra större operationer där komplikationer ledande till intensivvård är vanligt. Inom intensiv- och akutvård ställs läkare dagligen inför uppgiften att försöka rädda dessa patienter trots att effektiv och säker behandling saknas. Dagens metod att försöka häva det livshotande blodtrycket i lungorna är att inhalera kväveoxid i form av NO-gas, eller något annat kärlvidgande läkemedel.

- Inandade läkemedel ger en viss effekt, men är ofta inte tillräckligt effektiva, eftersom de inte alltid når hela vägen ut till relevanta lungkärl. Vår molekyl går via blodet till lungorna och sänker trycket i lungkretsloppet genom att lokalt vidga blodkärlen. Därigenom undviks de biverkningar som karaktäriserar andra intravenösa behandlingsmetoder, bland annat blodtrycksfall i systemkretsloppet, som kan vara ödesdigert för den kritiskt sjuka patienten. Effekten av vår molekyl är också lätt att mäta och man kan snabbt och enkelt öka eller minska effekten genom att justera infusionshastigheten, säger Per Agvald, VD för AttgeNO AB.

2 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
info@mertiva.se
0708-247048

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag.
Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A).
Mer information finns på www.mertiva.se.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted