En milestone uppnådd i Sanofiaffären

Under onsdagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation (PSC) ett meddelande från PSC att en milestone uppnåtts i Sanofiaffären. Detta innebär att Sanofi betalar ytterligare 50 MUSD till de tidigare aktieägarna i PSC. Samtidigt meddelades att det därtill kommer att utbetalas 20 MUSD som har innehållits på ett escrowkonto. Mertiva uppskattar att dessa utbetalningar sammanlagt kommer att ge Mertiva knappt 9,7 MUSD.

Att en milestone nu har uppnåtts beror på godkännanden från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, vilka nu har meddelats PSC. Enligt avtalet skulle dessa myndighetsgodkännanden uppnås senast den 31 december 2018 för att betalningen skulle utgå.

Det finns ytterligare en milestone på samma belopp i Sanofiaffären. Även denna andra milestone är relaterad till myndighetsgodkännanden. Denna andra milestone måste uppnås senast den 31 september 2018 för att betalningen ska utgå.

Som en del av Sanofiaffären avsattes 25 MUSD av köpeskillingen på ett escrowkonto, för att möta eventuella krav på ersättning från Sanofi. Det har nu meddelats att 20 MUSD av dessa 25 MUSD kommer att utbetalas från escrowkontot i samband med milestoneutbetalningen.

Mertiva uppskattar att dessa utbetalningar sammanlagt kommer att ge Mertiva knappt 9,7 MUSD. Om valutakursen skulle vara 8,10 vid tidpunkten för valutaväxlingen skulle detta motsvara drygt 78 MSEK.

5 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bergsten,
VD Mertiva AB
info@mertiva.se
0708-247048

Om Mertiva
Mertiva AB är ett investeringsföretag.
Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A). Mer information finns på www.mertiva.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Nerladdningsbara filer

DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted