Ägare föreslår en fusion mellan Arbona AB (publ) och Mertiva AB (publ)

Större aktieägare i Arbona AB (publ) ("Arbona") och större aktieägare i Mertiva AB (publ) ("Mertiva") föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras. Bakom förslaget står bl a Triega AB (som är största ägare i både Arbona och Mertiva, med en betydligt större ägarandel i Mertiva), Fredrik Grevelius (som är Arbonas näst största aktieägare och äger en mindre andel aktier i Mertiva), Staffan Malmer (som är tredje största aktieägare i både Arbona och Mertiva, men har en större ägarandel i Arbona) samt Fredrik Isberg (som är fjärde största ägare i Arbona och inte äger några aktier i Mertiva). Totalt står ägare representerande 52% av kapital och 50% av röster i Arbona samt ägare representerande 55% av kapital och 41% av röster i Mertiva bakom förslaget.

Motivet är att det finns operativa och finansiella synergier mellan bolagen, som båda är noterade investeringsföretag. Vidare är flera av de större ägarna desamma i båda bolagen. Dessa ägare har därför föreslagit att bolagen ska fusioneras till ett bolag.

Fusionen föreslås genomföras så att Mertiva fusioneras upp i Arbona och Arbona blir därmed det kvarvarande bolaget. Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.

Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Detta innebär att efter fusionen kommer 14% av kapitalet och 62% av rösterna i det fusionerade bolaget att tillfalla Arbonas nuvarande aktieägare. 86% av kapitalet och 38% av rösterna kommer att tillfalla Mertivas nuvarande aktieägare.

Processen framåt innebär att styrelserna i respektive bolag kommer att utvärdera förslaget, och om de stöder förslaget så ska en fusionsplan upprättas och läggas fram på årsstämmorna i Arbona och Mertiva den 30 juni.

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB

info@mertiva.se

0708-247048

Denna information är sådan information som Mertiva AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj kl 22:30 CET.

Mertiva AB är ett investeringsföretag.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic SME (kortnamn: MERT A).

Mer information finns på www.mertiva.se.

DELÅRSRAPPORTOmstämpling av aktier i Mertiva

Mertivas huvudägare Triega AB har ökat antalet aktier och röster i Mertiva AB. Triega kommer att stämpla om ett antal A-aktier till B-aktier och kommer därefter återigen ha samma röstandel i Mertiva som före ökningen.


Mertiva gör mindre investering i Visiba Group

Mertiva har investerat 6,75 MSEK i det svenska onoterade bolaget Visiba Group AB. Efter investeringen har Mertiva en ägarandel om ca 3 % av bolaget. Visiba Group arbetar med utveckling av en plattform för att digitalisera vården.
Uppdatering fusionsprocess


Kallelse till årsstämma i Mertiva AB (publ)

Aktieägarna i Mertiva AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 13.00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted